Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

trhy a ceny fytokomodity WASDE marec 2017: Črtá sa bohatá úroda v J. Amerike

WASDE marec 2017: Črtá sa bohatá úroda v J. Amerike

Americké ministerstvo pre poľnohospodárstvo (USDA) koncom uplynulého týždňa zverejnilo svoj pravidelný mesačný Report o odhade svetovej ponuky a dopytu po agrokomoditách (WASDE) za mesiac marec. Účastníci trhov sa v reporte zamerali hlavne na dáta o tom ako ministerstvo upraví svoj odhad aktuálnej produkcie jarín v Južnej Amerike.

 

Pšenica:

Svetová produkcia pšenice v ročníku 2016/17 sa najnovšie odhaduje na rekordných 751,1 mil. ton, čo je o 2,9 mil. ton viac ako USDA odhadovalo pred mesiacom. USDA zvýšilo svoj odhad tohtoročníkovej produkcie v Austrálii o 2 mil. ton na 35 mil. ton a v Argentíne o 1 mil. ton na 16 mil. ton. Produkcia EÚ (za vlaňajší rok) bola jemne korigovaná nadol na 144,7 mil. ton. Koncoročníkové svetové zásoby (k 31.5.2017) majú dosiahnuť 249,9 mil. ton (pred mesiacom 248,6 mil. ton).

Kukurica:

Odhad svetovej produkcie kukurice získal medzimesačný boost, keď ministerstvo navýšilo očakávanú produkciu komodity až o 9 mil. ton na 1049,2 mil. ton. Priaznivé počasie v J. Amerike primälo USDA zvýšiť svoj odhad produkcie Brazílie medzimesačne o 5 mil. ton na 91,5 mil. ton a Argentíny o 1 mil. ton na 37,5 mil. ton. Ďalšie úpravy nahor nasledovali pre J. Afriku. Produkcia EÚ ostala medzimesačne nezmenená na 60,3 mil. ton. Rovnako sa vôbec nemenila ani bilancia USA (produkcia 384,8 mil. ton, koncoročníkové zásoby 58,9 mil. ton). Koncoročníkové svetové zásoby kukurice sa odhadujú na 220,7 mil. ton (medzimesačne plus 3,1 mil. ton).

Olejniny, sója:

Svetová produkcia olejnín v sezóne 2016/17 má dosiahnuť 558 mil. ton, čo je o 3,8 mil. ton viac ako sa odhadovalo pred mesiacom. K nárastu došlo kvôli zvýšeniu odhadu produkcie sóje v Brazílii, repky v Austrálii a slnečnice v Turecku a Srbsku. Svetová produkcia sóje sa odhaduje na 340,8 mil. ton, čo je o 4,1 mil. ton viac ako ministerstvo predpokladalo pred mesiacom. Produkcia Brazílie bola v dôsledku optimálnych zrážok medzimesačne navýšená o 4 mil. ton na rekordných 108 mil. ton. Produkcia Argentíny zostala na 55,5 mil. ton. Koncoročníkové svetové zásoby sóje sa odhadujú na 82,8 mil. ton, medzimesačne tak prognóza tohto čísla vzrástla o 2,5 mil. ton. Čo sa týka produkcie USA, tú ministerstvo ponechalo nezmenenú na 117,2 mil. ton. Prekvapivo však o 0,6 mil. ton okresalo odhad exportov sóje z USA na 55,1 mil. ton, čo viedlo k zvýšeniu odhadu koncoročníkových zásob komodity v krajine na 11,8 mil. ton. USDA predpokladá, že silná úroda v Brazílii zvýši konkurenciu na exportnom trhu, čo povedie k spomaľovaniu tempa amerických exportov.

Burzy reagovali na výsledky WASDE reportu poklesom cien hlavných plodín.

/AGROBIZNIS/

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

euralis_dec18

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin