Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

projekty agromagazínu súťaž naj EURALIS Demo Park sa oplatí navštíviť počas celej sezóny

euralis2EURALIS Demo Park sa oplatí navštíviť počas celej sezóny

Štefan Ščecina

Pred niekoľkými rokmi sa v slovenskej pobočke spoločnosti EURALIS

Saaten zrodila zaujímavá myšlienka, predstaviť celé svoje portfólio na jednom poli. Preto sme v tomto roku mohli už po štvrtýkrát vidieť na pokusnom pozemku pri Veľkom Mederi kompletný sortiment odrôd jednotlivých plodín, s výnimkou repky, ktoré ponúkajú pestovateľom na Slovensku.
Oficiálny Deň poľa sa tradične uskutočnil v období začínajúcich jesenných prác, tento rok 11. septembra. Viacero poľnohospodárov však zavítalo do EURALIS Demo Parku už v priebehu roka. To je aj hlavným cieľom, aby si poľnohospodár mal možnosť pozrieť a porovnať rôzne odrody počas celej vegetácie. Ľudia z EURALIS-u sa snažia každoročne prinášať inovácie, tentoraz to bolo taktiež v rámci programu, keď k prehliadke pokusov zaradili poľnú konferenciu. Mnohých tu zaujali témy presného poľnohospodárstva, skúsenosti s pestovaním ciroku v Maďarsku, vývoj chorôb pri jednotlivých plodinách vplyvom zmeny klímy a iné.
Po konferencii nasledovala prehliadka odrodových pokusov, ktorou nás sprevádzal marketingový manažér EURALIS Saaten na Slovensku, Ing. Andrej Kubiš. Na úvod spomenul inováciu v oblasti morenia osiva kukurice – OptiCoat+. Toto moridlo obsahuje zinok (50 g/l) a mangán (30 g/l), prvky veľmi dôležité pre vývoj kukurice a tvorbu úrody. Špeciálne zloženie stimuluje metabolické procesy a zvyšuje prirodzené obranné funkcie rastliny, čím zabezpečuje lepší príjem živín a ich využiteľnosť aj v prípade nepriaznivých a stresových podmienok. Moridlo OptiCoat+ je taktiež schválené pre použitie v ekologickom poľnohospodárstve. Podstatnou informáciou je, že všetko osivo kukurice EURALIS bude v nasledujúcom ročníku namorené s OptiCoat+.
Podiel osív so značkou EURALIS v súčasnosti rastie na všetkých trhoch. Spoločnosť je lídrom aj v šľachtení ciroku, ktorého pestovanie získava čoraz väčší význam aj u nás. Najmä v suchých lokalitách prináša táto plodina výbornú rentabilitu pestovania. V týchto regiónoch je vhodnou alternatívou k zrnovej kukurici. Napríklad v susednom Maďarsku sa úspešne využíva zrnový cirok vo výkrme zvierat a je pravdepodobné, že čoskoro sa to rozšíri tiež na Slovensku. Ing. Kubiš hovorí: „Spoločnosť EURALIS pozorne načúva požiadavkám pestovateľov a pravidelne prináša inovácie.“ Ako príklad uvedieme nové hybridy kukurice Tropical dent druhej generácie. Takýmto hybridom a lídrom v segmente s FAO 300 – 350 je ES FARADAY (FAO 340), ktorý má svoje miesto v oblastiach južného Slovenska, ale rovnako aj na topoľčiansku alebo bánovecku. Je univerzálny tiež z hľadiska intenzity pestovateľských podmienok.
Veľké zastúpenie mal v tomto roku na našich poliach hybrid ES JASMINE (FAO 400), s možnosťou využitia na siláž alebo zrno. Cennou vlastnosťou ES JASMINE je schopnosť preklenúť nepriaznivé suché a horúce obdobia. Celkovo prezentovali vo Veľkom Mederi 20 hybridov kukurice od FAO 300 až takmer k 500.
Cirok bol zastúpený silážnymi a zrnovými odrodami s bielym a červeným zrnom. Mohutnou produkciou biomasy zaujal hybrid ciroku Styx, určený pre siláž (dojnice/bioplyn). Viac ako polovica slovenských polí so sójou je obsiatych hybridmi EURALIS, pričom jednotkou na trhu je ES MENTOR. Veľký potenciál pre pestovanie v južných častiach v sebe ukrýva neskorší hybrid ES GLADIATOR.          
Štefan Ščecina
AGROMAGAZÍN

euralis2

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov