Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

projekty agromagazínu mladí v agrobiznise Rokovania o budúcej SPP: Aj o mladých a malých farmároch

Rokovania o budúcej SPP: Aj o mladých a malých farmároch

V druhej dekáde mája pokračovali trilaterálne rokovania o budúcej podobe SPP.

Skrátený náhľad  na niektoré body rokovaní prinášame v nasledujúcom texte a tabuľkách.
Aktívny farmár. Vo všeobecnosti ČŠ nespochybnili schválený všeobecný prístup Rady, pričom k definícii aktívneho farmára vo väzbe na povinnosť zavedenia negatívneho zoznamu činností, ktoré nemožno považovať za poľnohospodársku činnosť, nevyjadrili záporné stanovisko. 
Mladý farmár. Pri otázke zachovania dobrovoľnosti režimu mladých poľnohospodárov sa štáty nezhodli na povahe uplatňovania tohto režimu a možno zhodnotiť, že najmä krajiny s vysokou nezamestnanosťou mladých  požadovali vyslať jasný signál pre túto skupinu ľudí a podporovať ich povinne z I. piliera. Za jednotný povinný prístup v rámci celej EÚ je aj Európska komisia, ktorá nechce, aby bol režim v jednom štáte využívaný a v druhom nie, nakoľko by to viedlo k nerovnováhe.
Malý farmár. Pri režime malých poľnohospodárov sa väčšina krajín zhodla na dobrovoľnej povahe  niektorí z nich (aj SK) navyše nepodporili vylúčenie malých z povinnosti krížového plnenia a ozeleňovania. Európska komisia okrem toho navrhuje potrebu zjednodušenia administratívy pre túto skupinu poľnohospodárov.
Viac k téme si môžete prečítať už čoskoro v AGROMAGAZÍNe 06/2013.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov