Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

Komentár: Automatizácia a zamestnanosť

komentar-karkulin

David Karkulín

Globálny inštitút McKinsey nedávno zverejnil štúdiu o tom,

aký dopad bude mať súčasný trend automatizácie výroby na budúcu zamestnanosť ľudí.

Podľa štúdie príde v dôsledku automatizácie výroby do roku 2030 v USA o prácu tretina zamestnancov, pričom celosvetovo by mohli automaty nahradiť medzi 400 až 800 mil. pracovníkov. V súčasnosti totiž 60 % všetkých pracovných úloh obsahuje aspoň 30 % pracovnú náplň, ktorú je možné plne zautomatizovať. McKinsey predpokladá, že automatizáciou najjednoduchšie nahraditeľné práce sú tie, ktoré v sebe obsahujú vysoký stupeň predvídavosti. Ide napríklad o fyzické práce týkajúce sa obsluhy strojov či príprava fast – foodu. Na druhej strane najmenej náchylné na automatizáciu budú v nasledujúcich desiatich rokoch zamestnania, ktoré vyžadujú expertízu, manažovanie ľudí a tie, ktoré vyžadujú častú sociálnu interakciu. Nižšia šanca budúcej automatizácie sa týka aj „nepredvídateľných“ zamestnaní ako sú záhradníci, inštalatéri či osoby starajúce sa o deti a starých ľudí, keďže tieto práce sú komplikované a súčasne aj pomerne málo platené. V každom prípade automatizácia môže podľa inštitútu naďalej zvyšovať príjmovú nerovnosť. Hlavným rizikom pri prechode na automatizáciu bude, že ak opätovné prezamestnávanie prepustených ľudí bude pomalé, fluktuácia zamestnancov môže vzrásť a mzdy čeliť poklesu. V ekonomike založenej na spotrebe by takýto vývoj mohol znamenať problém. Automatizácia tak môže znížiť životnú úroveň ľudí a aj preto bude nevyhnutné, aby vláda ako aj firmy vytvorili opatrenia, ktoré udržia ľudí zamestnaných či už formou retréningových programov, ako aj sociálnych opatrení. Otázka nevyhnutnosti automatizácie výroby je momentálne čoraz aktuálnejšia aj v slovenskom poľnohospodárstve. Paradoxne, ani nie tak kvôli cieľu zvýšenia produktivity práce ako kvôli nízkemu záujmu ľudí o prácu predovšetkým v živočíšnej výrobe. Nedostatok zamestnancov v ŽV sa stáva čoraz pálčivejšou otázkou. Stojíme na rázcestí či zvoliť širšiu automatizáciu výroby alebo zatraktívniť prácu pre zamestnancov cez vyššie mzdy a ďalšie bonusy. Automatizácia a umelá inteligencia síce môže vyriešiť niektoré problémy, nevieme však aké riziká v sebe ukrýva. Je jasné, že tento prerod bude mať svojich víťazov, no tiež aj porazených. Do ktorej kategórie sa zaradí poľnohospodárstvo?

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov