SK_LG_banner2_AGROBIZNIS-1000x150

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

Komentár: Na čo nám sú cenové prognózy?

komentar-karkulin

Na čo nám sú cenové prognózy?

David Karkulín

V AGROMAGAZÍNe venujeme tradične slušnú dávku nášho úsilia monitoringu a analýzam vývoja cien na agrárnom trhu. Ich súčasťou sú i prognózy budúceho vývoja cien. Pri nich sa opierame ako o fundamentálnu analýzu, teda analýzu ponuky a dopytu po komoditách na trhu ako i ďalších číselne kvantifikovateľných parametrov vrátane forwardových cenových kriviek agrokomodít na trhu futures, tak i o technickú analýzu cenových grafov, ktorú využívajú dominantne špekulatívni investori na manažment svojich vstupov a výstupov do pozícií, teda pre určenie nákupných a predajných cien aktív, do ktorých investujú. Množstvo ľudí vníma cenovú prognostiku ako niečo vymyslené, niečo, čo nemá reálne opodstatnenie, a treba priznať, že prognóza cien naozaj nie je exaktná veda. Pri realizácii rozhodnutia o očakávaných budúcich cenách vstupuje do prepočtov množstvo faktorov, ktoré nie je možné exaktne uchopiť, resp. definovať ako sa navzájom tieto faktory ovplyvnia a prehovoria do finálnej ceny aktíva. Takto de facto funguje celá ekonómia. Otázka tak vyvstáva či sa vlastne oplatí prognózovať očakávaný vývoj cien, keď doň vstupuje množstvo faktorov, ktoré môžu vždy prekvapiť. Uvediem len jeden príklad. V AGROMAGAZÍNe sme celý rok prognózovali ceny kukurice, pričom sme vychádzali z toho, že globálne zásoby plodiny majú poklesný trend smerujúci k méte 150 mil. ton na konci ročníka 2018/19. Potom v novembri príde na trh správa, že Čína 10 rokov nereportovala kompletne o celej svojej produkcii a zásobách, čoho výsledkom je, že mihnutím oka sa zmenila globálna bilancia zásob kukurice zo 159 mil. ton na rekordných 307,5 mil. ton. O tomto „prekvapení“ sa môžete dočítať viac i v článku v aktuálnom vydaní. Pointou však je, že zrazu sa fundamentálne trh s kukuricou zmenil a naša doterajšia cenová prognóza potrebuje úpravu. A to je len jeden faktor vplývajúci na cenu. Je tu ďalšie množstvo faktorov, pričom niektoré z nich na prvý pohľad ani nesúvisia s kukuricou. Napríklad inflácia, úrokové sadzby dlhopisov, tok kapitálu medzi jednotlivými triedami aktív. Robiť prognózy cien nie je ľahké. No je lepšie ich vôbec nerobiť? Osobne prognostiku cien agrokomodít vnímam ako predpoveď počasia. Predpoveď počasia síce vždy meteorológom nevyjde (z objektívnych dôvodov – množstvo dynamicky sa meniacich faktorov vplývajúcich na klímu), ale napriek tomu sa všetci na ňu vždy pozeráme. Na základe nej máme predsa len lepší obraz o očakávanom počasí a vieme sa naň pripraviť ako keby sme žili len v tme. S predpoveďou cien agrokomodít je to podobné. Nie vždy úplne vyjde, ale verím, že nám dokáže identifikovať cenové intervaly, podľa ktorých potom môžeme robiť lepšie manažérske rozhodnutia pri predaji našej produkcie. Prognózy majú navyše ešte jedno čaro. Keď im uverí veľa ľudí, stávajú sa naplneným proroctvom. Ak veľa ľudí verí, že cena pšenice vyskočí na 240 EUR/t, budú ju cez trh futures svojimi nákupmi ťahať na túto úroveň. Presne tak, ľudské emócie, resp. nálada trhu sú ďalšou premennou, ktorú je vhodné do prognóz implementovať. A sami vieme aké je to ťažké. Niekedy je ťažké vyznať sa v pocitoch a náladách svojich najbližších rodinných príslušníkov, nie to ešte širokej verejnosti. Prognostika cien nie je ľahká. No v AGROMAGAZÍNe sa snažíme brať túto prácu zodpovedne. Príjemné čítanie aktuálneho čísla AGROMAGAZÍNu a ročenky AGROBIZNIS 2019 už tradične bohatej na prognostiku cien agrokomodít pre nasledujúci rok.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

SK_Export-L-Bok200az300x800px

SK_Export-P-Bok200az300x800px