Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

komentar-karkulin

Požičiavať si zrejme budeme o niečo drahšie

David Karkulín

Dlhoročná snaha centrálnych bánk po celom svete sa začína zúročovať v podobe postupného zrýchľovania ekonomického rastu ako i pozvoľného rastu inflácie. Tento vývoj tak naznačuje, že centrálne banky postupne upustia od neštandardných programov podpory ekonomiky a spustia cyklus sprísňovania menovej politiky. V praxi to bude znamenať postupný rast úrokových sadzieb a tým i zvyšovanie nákladov na dlhovú službu.

Poľnohospodári by sa tak mali definitívne rozlúčiť s érou lacných úverov a pripraviť sa na postupný nárast úrokov. S rastom úrokových sadzieb sa však so značnou pravdepodobnosťou nebudú centrálne banky ponáhľať. S cyklom sprísňovania už začala Americká centrálna banka, no napríklad Európska centrálna banka (ECB), ktorej politika je kľúčová i pre vývoj úrokov v SR, ešte stále pracuje v móde neštandardných podporných opatrení, tak nateraz neučinila. Tiež možno predpokladať, že ECB najprv ukončí program kvantitatívneho uvoľňovania (nákup dlhopisov) a až potom pristúpi k nárastu úrokov.

Mnohí analytici sa pritom zhodujú v tom, že v roku 2018 ECB základnú úrokovú sadzbu ešte nezvýši. No zlepšujúca sa situáciu na trhu vrátane zmeny v rétorike centrálnych bánk už zrejme tento rok budú mať vplyv na medzibankové sadzby EURIBOR, ktoré dominantne rozhodujú o nákladoch na úverovanie. Podľa výsledkov nášho nedávneho prieskumu sa analytici slovenských komerčných bánk v dominantnej miere zhodujú v tom, že sadzby EURIBOR sa v roku 2018 začnú posúvať späť z mínusu smerom bližšie k nule. A to hlavne pri 12 – mesačnom EURIBORe, ktorý je kľúčový pre tvorbu úrokov na dlhodobých úveroch.

A tak v roku 2018 môžeme očakávať prvé tlaky na postupný nárast úrokov a to hlavne pri dlhodobých úveroch. Na jednej strane to bude pre poľnohospodárov znamenať vyššie náklady na dlhovú službu, no na strane druhej i potenciál vyšších tržieb z predaja agrokomodít. Prečo? Zvyšovanie úrokových sadzieb zo strany centrálnych bánk by malo byť totiž reakciou na reálne rastúcu infláciu. Pritom spravidla platí, že v období zrýchľujúcej sa inflácie rastú i ceny komodít. I z tohto dôvodu v AGROMAGAZÍNe veríme, že v roku 2018 budú mať poľnohospodári príležitosti speňažiť svoju produkciu za zaujímavejšie ceny v porovnaní s ostatnými dvomi rokmi. No nemusí to byť až také jednoduché. Na trh s agrokomoditami sa totiž v roku 2018 môže znovu vrátiť vyššia volatilita.

V takomto prostredí tak bude kľúčové myslieť na risk manažment a využívať vo svoj prospech i krátkodobé vzostupy cien agrokomodít.

konferencia2019_300x90

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

naj agromanazer 2018

najstroj-2019

euralis_dec18

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin