Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

komentar-scecina

Ako veľmi je dôležitá manipulácia a doprava v poľnohospodárstve?

Štefan Ščecina, AGROMAGAZÍN

Každá jednotlivá činnosť v poľnohospodárskej výrobe je dôležitá, pretože svojou časťou skladá mozaiku celkového úspechu hospodárenia. Aký podiel z toho pripadá na manipuláciu a dopravu? 

Aj v tematickej časti tohto čísla sa môžete dočítať o tom, že manipulácia s materiálmi tvorí takmer 90 percent spomedzi všetkých prác v poľnohospodárskej výrobe. Samozrejme, nie je to možné paušalizovať na každý podnik. K tomuto percentu sa dostávajú najmä podniky so silnou živočíšnou výrobou, ale výrazne nezaostávajú ani tie, výlučne zamerané na pestovanie plodín. Ak sa pozrieme na jednotlivé práce z pohľadu početnosti ich vykonávania zistíme, že manipulácia a doprava je prakticky každodennou záležitosťou. Nie nadarmo pri otázke na ich najviac používaný stroj odpovedá drvivá väčšina agromanažérov – teleskopický manipulátor. Preto sa pri jeho kúpe oplatí vybrať kvalitnú a užívateľmi preverenú značku.

Pri pohľade na dopravnú techniku v našich poľnohospodárskych podnikoch už vidíme staré Liazky len veľmi zriedkavo a je to skôr rarita. Súvisí to aj s pomerne veľkými investíciami do traktorovej dopravy. Ponuka veľkoobjemových prívesov a návesov je skutočne rôzna či už z hľadiska počtu značiek alebo užitočných nosností. Rozvoju traktorovej dopravy praje taktiež legislatíva. Nesporné výhody má však aj využívanie nákladných automobilov, preto môžeme v posledných rokoch vidieť akúsi renesanciu v ich opätovnom nákupe. V kombinácii s veľkoobjemovými nadstavbami dokážu v niektorých prípadoch prepraviť náklad, napríklad objemové krmoviny, pri nižších nákladoch ako traktor. Praktický príklad podniku, kde vhodne kombinujú nákladnú automobilovú a traktorovú dopravu, nájdete aj na stránkach tohto vydania. V ďalšom článku sú zas podrobne popísané jednotlivé typy nakladačov - od čelných traktorových cez teleskopické manipulátory až po veľké kolesové nakladače.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin