Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

komentar-huba
NAJlepší vysielajú spotrebiteľom signál, aby požadovali domáce potraviny

Ján Huba

Súťaž NAJ naše pole, NAJ slovenský chov začala písať svoju históriu v období vstupu Slovenska do Európskej únie. V tom čase už boli u nás etablované viaceré obchodné reťazce a tak ponuka potravín - hlavne z hľadiska kvantity, bola veľmi bohatá. Naši spotrebitelia tým postupne nadobúdali dojem dostatku – ba až prebytku širokého sortimentu tovarov dennej potreby. Tým sa v tom čase ešte aké – také putá s domácimi poľnohospodármi naďalej pretrhávali. 

Masmédiá, ktoré v čase socializmu denne informovali o úspechoch našich roľníkov, sa chlebovému odvetviu čoraz menej venovali. A ak, tak sa zameriavali skôr na negatívne javy v agropotravinárskom sektore. Spoločenské postavenie poľnohospodárov sa postupne zhoršovalo. Vo verejnosti prevládali informácie, že parametre, dosahované v našom agrosektore, výrazne zaostávajú za krajinami pôvodnej EÚ – 15. 

S cieľom ukázať, že aj na Slovensku máme pestovateľov a chovateľov, ktorí sa v dosahovaných ukazovateľoch približujú hodnotám najlepších európskych krajín, ako aj s cieľom oceniť a spropagovať ich schopnosti, bola nitrianskou vydavateľskou skupinou poľnohospodárskych odborných periodík v roku 2004 založená súťaž NAJ naše pole, NAJ slovenský chov.
Počas doterajšej histórie bolo ocenených takmer 700 poľnohospodárskych subjektov. Ich úspechom boli venované stovky strán v printových médiách a hodiny vysielania v televíznom a rozhlasovom spravodajstve. S jasnými cieľmi - motivovať a ukázať príklad ostatným poľnohospodárom a vyslať širokej verejnosti signál, že máme špičkových chovateľov a pestovateľov, produkujúcich kvalitné potraviny. Vyrobené na Slovensku našimi ľuďmi. Potraviny,  ktoré sú na rozdiel od dovezených čerstvé, lebo necestujú po celom svete.
Tým, že súťaž je rozdelená do kategórií podľa poľných plodín a druhov a plemien hospodárskych zvierat dáva šancu uspieť všetkým - bez rozdielu veľkosti podniku či výrobnej oblasti. Malí farmári môžu - a každoročne i sú - najlepšími napr. v chove kôz, oviec, koní či dojčiacich kráv. Veľké farmy a holdingy vedia pretaviť svoje komparatívne výhody a manažérske schopnosti do úspechov napr. v chove ošípaných či holštajnského dobytka. Pestovatelia z juhu bodujú napr. v kukurici na zrno, pestovatelia zo severu sú úspešní v pestovaní ovsa či raže. Šancu dostávajú – a aj ju dokážu využiť (na čo je v histórii súťaže NAJ veľa dôkazov) i mladí farmári a začínajúci agromanažéri.         
Príkladom úspešných podnikov rôznej veľkosti a z rôznych oblastí Slovenska sa budem venovať v ďalšom komentári. Výsledky našej súťaže za rok 2017 nájdete v ročenke NAJ, ktorú v týchto dňoch dostávajú ako samostatnú prílohu predplatitelia našich časopisov Naše pole, Slovenský CHOV a Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. Všetkým úspešným srdečne blahoželám.

konferencia2019_300x90

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

naj agromanazer 2018

najstroj-2019

euralis_dec18

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin