Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

Svetové trhy

Ceny najobchodovanejších futures kontraktov agrokomodít a ropy na svetových trhoch :

 

komodita burza kontrakt

mena/množ.

aktuálna cena graf - história
pšenica NYSEE/MATIF SEPT 17 EUR/t 168,25
graph-icon
repka NYSEE/MATIF AUG 17 EUR/t 359,25
graph-icon
kukurica NYSEE/MATIF AUG 17 EUR/t 163,00
graph-icon

*Pozn.: V stĺpci: graf - história (klikni na ikonu pre zobrazenie histórie)

Ceny komodít online

Ceny obilnín na Komoditnej burze Bratislava:

komodita burza mena/množstvo aktuálna cena graf - história
pšenica KBB Bratislava EUR/t 130.50 graph-icon
kukurica KBB Bratislava EUR/t 135.00 graph-icon

Zdroj dát: Colosseum.cz, Komoditná burza Bratislava

Ceny ďalších agrokomodít /podrobný cenový vývoj a históriu nájdete v trhovom spravodajstve mesačníka AGROMAGAZÍN/

komodita Krajina Burza/zdroj dát
obdobie mena/množstvo cena
vývoj
Mlieko SR ATIS,SZPM máj 17
 EUR/100 kg
 29,86 up
Mlieko EÚ-28 Európska komisia
máj 17
 EUR/100 kg
 32,79 down
Sušené mlieko (všetky produkty)
N. Zéland aukcia Fonterra,Global Dairy Trade 20.jún 17  USD/t 3434 down
Sušené mlieko odtučnené N. Zéland aukcia Fonterra,Global Dairy Trade 20.jún 17 USD/t 2218 up
Sušené mlieko plnotučné N. Zéland aukcia Fonterra,Global Dairy Trade 20.jún 17 USD/t 3022 down
Sušené mlieko odtučnené Oceánia USDA 25 t./17 USD/t, cena FOB
2025-2175 up
Sušené mlieko plnotučné (26 %T) Oceánia USDA 25 t./17 USD/t, cena FOB
3050-3200 down
Sušené mlieko odtučnené Záp. Európa USDA 25 t./17 USD/t, cena FOB
2175-2350 updown
Sušené mlieko plnotučné (26 %T) Záp. Európa USDA 25 t./17 USD/t, cena FOB
3350-3600 up
Jat. ošípané S-P SR ATIS 24 t./17  EUR/kg j. hm.
1,84 up
jat. ošípané E SR Európska komisia 25 t./17 EUR/kg j. hm. 1,89 up
Jat. ošípané E EÚ-28 Európska komisia 25 t./17  EUR/kg j. hm. 1,77 updown
Jat. ošípané E CZE Európska komisia 25 t./17 EUR/kg j. hm. 1,77 updown
Jat. ošípané E PLN Európska komisia 25 t./17 EUR/kg j. hm. 1,79 updown
Jat. ošípané E HUN Európska komisia 25 t./17 EUR/kg j. hm. 1,88 down
Jat. ošípané E
DEN Európska komisia 25 t./17 EUR/kg j. hm. 1,63 updown
Jat. ošípané
SRN Európska komisia 25 t./17 EUR/kg j. hm. 1,86 updown
Odstavčatá SR Európska komisia
25 t./17  EUR/odstavča 84,45 up
Jat. býky A E-P SR ATIS 24 t./17  EUR/kg j. hm. 3,20 up
Jat. kravy E-P SR ATIS 24 t./17  EUR/kg j. hm. 1,63 down
Jat. kurčatá SR ATIS 24 t./17  EUR/kg ž. hm.
0,79 down
Vajcia M SR ATIS 24 t./17  EUR/100 ks.
5,88 up

 

Bilancia zásob kľúčových agrokomodít na konci ročníka 2017/2018 - odhad za jún 2017 ( vrátane porovnania odhadu za predchádzajúci mesiac)

Komodita   odhad pre ročník 2017/2018  (mil. ton)
  Odhad  Svet z toho EÚ-28 USA Čína FSU12  Brazília Argentína Graf -história
Pšenica  jún 2017 261,19
10,53
25,16
127,99
21,78
- -  
máj 2017
258,29 10,28 24,86 127,99 19,58
-
-  
Kukurica  jún 2017 194,33 5,79 53,60 81,29 0,96* 9,57 3,07
 
máj 2017 195,27 5,99
53,60
81,29
0,86*
9,57
3,06
 
Sója  jún 2017 92,22
1,03 13,48 17,41 - 23,05 32,45  
máj 2017 88,81 1,03 13,08 17,41
-
21,40
30,85
 

Zdroj: USDA, Odhad svetovej ponuky a dopytu po agrokomoditách (WASDE report)

Pozn. 1: Odhad pre pšenicu k 31.5. nasledujúceho roku a kukuricu a sóju k 31.8. nasledujúceho roku.  Odhad pre ročník 2017/2018 hovorí o očakávaných zásobách pšenice k 31.5. 2018 a zásobách kukurice a sóje k 31.8.2018.

Pozn. 2: Krajiny FSU-12 sú krajiny bývalého Sovietského zväzu - ide o zásoby 12 krajín vrátane Ruska, Ukrajiny a Kazachstanu.

* odhad zásob kukurice pre Ukrajinu

euralis-repka-0617

Ceny komodít online

Komodity uvod Commodities are powered by Investing.com

Ceny komodít na trhoch - klikni pre rozšírenú tabuľku

komodita

burza mena cena
pšenica EURONEXT/Matif EUR/t 168,25
repka EURONEXT/Matif EUR/t 359,25
kukurica EURONEXT/Matif EUR/t 163,00
EÚ pšenica CBoT, USA EUR/t 167,25
pšenica KBB,SR EUR/t 130.50
kukurica KBB,SR EUR/t
135.00

lemken-banner-01

banner-pottinger

lg-banner-left

lg-banner-right