banner_skrepky2018

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

vub-2018_01

Svetové trhy

Ceny najobchodovanejších futures kontraktov agrokomodít a ropy na svetových trhoch :

 

komodita burza kontrakt

mena/množ.

aktuálna cena graf - história
pšenica NYSEE/MATIF SEPT 18 EUR/t 179,25
graph-icon
repka NYSEE/MATIF AUG 18 EUR/t 355,50
graph-icon
kukurica NYSEE/MATIF AUG 18
EUR/t 168,50
graph-icon

*Pozn.: V stĺpci: graf - história (klikni na ikonu pre zobrazenie histórie)

Ceny komodít online

Ceny obilnín na Komoditnej burze Bratislava:

komodita burza mena/množstvo aktuálna cena graf - história
pšenica KBB Bratislava EUR/t 130.50 graph-icon
kukurica KBB Bratislava EUR/t 135.00 graph-icon

Zdroj dát: Colosseum.cz, Komoditná burza Bratislava

Ceny ďalších agrokomodít /podrobný cenový vývoj a históriu nájdete v trhovom spravodajstve mesačníka AGROMAGAZÍN/

komodita Krajina Burza/zdroj dát
obdobie mena/množstvo cena
vývoj
Mlieko SR ATIS,SZPM apr 18
 EUR/100 kg
 30,87 down
Mlieko EÚ-28 Európska komisia
apr 18
 EUR/100 kg
 33,44 down
Sušené mlieko (všetky produkty)
N. Zéland aukcia Fonterra,Global Dairy Trade 15.máj 18  USD/t 3637 up
Sušené mlieko odtučnené N. Zéland aukcia Fonterra,Global Dairy Trade 15.máj 18 USD/t 2047 up
Sušené mlieko plnotučné N. Zéland aukcia Fonterra,Global Dairy Trade 15.máj 18 USD/t 3226 up
Sušené mlieko odtučnené Oceánia USDA 21 t./18 USD/t, cena FOB
2025-2150 up
Sušené mlieko plnotučné (26 %T) Oceánia USDA 21 t./18 USD/t, cena FOB
3200-3350 up
Sušené mlieko odtučnené Záp. Európa USDA 21 t./18 USD/t, cena FOB
1700-1825 up
Sušené mlieko plnotučné (26 %T) Záp. Európa USDA 21 t./18 USD/t, cena FOB
3250-3400 up
Jat. ošípané S-P SR ATIS 20 t./18  EUR/kg j. hm.
1,31 down
jat. ošípané E SR Európska komisia 21 t./18 EUR/kg j. hm. 1,40 up
Jat. ošípané E EÚ-28 Európska komisia 21 t./18  EUR/kg j. hm. 1,43 up
Jat. ošípané E CZE Európska komisia 21 t./18 EUR/kg j. hm. 1,34 up
Jat. ošípané E PLN Európska komisia 21 t./18 EUR/kg j. hm. 1,40 up
Jat. ošípané E HUN Európska komisia 21 t./18 EUR/kg j. hm. 1,44 up
Jat. ošípané E
Dánsko Európska komisia 21 t./18 EUR/kg j. hm. 1,27 updown
Jat. ošípané
Nemecko
Európska komisia 21 t./18 EUR/kg j. hm. 1,48 up
Odstavčatá EÚ-28 Európska komisia
21 t./18  EUR/odstavča 45,99 down
Jat. býky A E-P SR ATIS 20 t./18  EUR/kg j. hm. 3,26 up
Jat. kravy E-P SR ATIS 20 t./18  EUR/kg j. hm. 1,66 down
Jat. kurčatá SR ATIS 20 t./18  EUR/kg ž. hm.
0,81 updown
Vajcia M SR ATIS 20 t./18  EUR/100 ks.
5,93 down

 

Bilancia zásob kľúčových agrokomodít na konci ročníka 2018/2019 - odhad za máj 2018 ( vrátane porovnania odhadu za predchádzajúci mesiac)

Komodita   odhad pre ročník 2017/2018  (mil. ton)
  Odhad  Svet z toho EÚ-28 USA Čína FSU12  Brazília Argentína Graf -história
Pšenica  jún 2018 -
-
-
-
-
- -  
máj 2018
264,33 10,47 25,98 138,62 13,82
-
-  
Kukurica  jún 2018


 
máj 2018 159,15 7,13
42,73
60,50
1,11*
9,62
5,49
 
Sója  jún 2018 -
 
máj 2018 86,70 1,17 11,29 19,19 - 21,20 29,69
 

Zdroj: USDA, Odhad svetovej ponuky a dopytu po agrokomoditách (WASDE report)

Pozn. 1: Odhad pre pšenicu k 31.5. nasledujúceho roku a kukuricu a sóju k 31.8. nasledujúceho roku.  Odhad pre ročník 2018/2019 hovorí o očakávaných zásobách pšenice k 31.5. 2019 a zásobách kukurice a sóje k 31.8.2019.

Pozn. 2: Krajiny FSU-12 sú krajiny bývalého Sovietského zväzu - ide o zásoby 12 krajín vrátane Ruska, Ukrajiny a Kazachstanu.

* odhad zásob kukurice pre Ukrajinu

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

euralis_repka_2018

banner-lemken-0518

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin

lg_architect-left

lg_architect-right