Meniny

pocasie2

                   3 dni  10 dní

Svetové trhy

Ceny najobchodovanejších futures kontraktov agrokomodít a ropy na svetových trhoch :

 

komodita burza kontrakt

mena/množ.

aktuálna cena graf - história
pšenica NYSEE/MATIF SEPT 16 EUR/t 159,00
graph-icon
repka NYSEE/MATIF NOV 16 EUR/t 378,00
graph-icon
kukurica NYSEE/MATIF NOV 16 EUR/t 165,75
graph-icon

*Pozn.: V stĺpci: graf - história (klikni na ikonu pre zobrazenie histórie)

Ceny komodít online

Ceny obilnín na Komoditnej burze Bratislava:

komodita burza mena/množstvo aktuálna cena graf - história
pšenica KBB Bratislava EUR/t 130.50 graph-icon
kukurica KBB Bratislava EUR/t 135.00 graph-icon

Zdroj dát: Colosseum.cz, Komoditná burza Bratislava

Ceny ďalších agrokomodít /podrobný cenový vývoj a históriu nájdete v trhovom spravodajstve mesačníka AGROMAGAZÍN/

komodita Krajina Burza/zdroj dát
obdobie mena/množstvo cena
vývoj
Mlieko SR ATIS,SZPM jún 16
 EUR/100 kg
 23,17 down
Mlieko EÚ-28 Európska komisia
jún 16
 EUR/100 kg
 25,87 down
Sušené mlieko (všetky produkty)
N. Zéland aukcia Fonterra,Global Dairy Trade 16.aug 16  USD/t 2731 up
Sušené mlieko odtučnené N. Zéland aukcia Fonterra,Global Dairy Trade 16.aug 16 USD/t 2028 up
Sušené mlieko plnotučné N. Zéland aukcia Fonterra,Global Dairy Trade 16.aug 16 USD/t 2695 up
Sušené mlieko odtučnené Oceánia USDA 29 t./16 USD/t, cena FOB
1900-1950 updown
Sušené mlieko plnotučné (26 %T) Oceánia USDA 29 t./16 USD/t, cena FOB
2125-2300 up
Sušené mlieko odtučnené Záp. Európa USDA 29 t./16 USD/t, cena FOB
1900-2025 up
Sušené mlieko plnotučné (26 %T) Záp. Európa USDA 29 t./16 USD/t, cena FOB
2300-2550 up
Jat. ošípané S-P SR ATIS 32 t./16  EUR/kg j. hm.
1,67 up
jat. ošípané E SR Európska komisia 29 t./16 EUR/kg j. hm. 1,68 up
Jat. ošípané E EÚ-28 Európska komisia 29 t./16  EUR/kg j. hm. 1,63 up
Jat. ošípané E CZE Európska komisia 29 t./16 EUR/kg j. hm. 1,62 up
Jat. ošípané E PLN Európska komisia 29 t./16 EUR/kg j. hm. 1,63 up
Jat. ošípané E HUN Európska komisia 29 t./16 EUR/kg j. hm. 1,71 up
Jat. ošípané E
DEN Európska komisia 29 t./16 EUR/kg j. hm. 1,50 updown
Jat. ošípané
SRN Európska komisia 29 t./16 EUR/kg j. hm. 1,70 up
Odstavčatá SR Európska komisia
29 t./16  EUR/odstavča 67,66 up
Jat. býky A E-P SR ATIS 32 t./16  EUR/kg j. hm. 3,15 down
Jat. kravy E-P SR ATIS 32 t./16  EUR/kg j. hm. 1,58 down
Jat. kurčatá SR ATIS 32 t./16  EUR/kg ž. hm.
0,84 updown
Vajcia M SR ATIS 32 t./16  EUR/100 ks.
4,79 up

 

Bilancia zásob kľúčových agrokomodít na konci ročníka 2016/2017 - odhad za júl 2016 ( vrátane porovnania odhadu za predchádzajúci mesiac)

Komodita   odhad pre ročník 2015/2016  (mil. ton)
  Odhad  Svet z toho EÚ-28 USA Čína FSU12  Brazília Argentína Graf -história
Pšenica  júl 2016 253,70
17,43
30,08
112,50
18,83
- -  
jún 2016
257,84 18,43
28,58
118,00
19,97
-
-  
Kukurica  júl 2016 208,39 5,31 52,85 103,60 1,15* 5,94 2,22
 
jún 2016 205,12 5,25
51,00
101,50
1,15*
6,54
2,22
 
Sója  júl 2016 67,10
0,62 7,90 14,48 - 15,45 24,67  
jún 2016 66,31 0,57
7,06
14,48
-
15,55
24,67
 

Zdroj: USDA, Odhad svetovej ponuky a dopytu po agrokomoditách (WASDE report)

Pozn. 1: Odhad pre pšenicu k 31.5. nasledujúceho roku a kukuricu a sóju k 31.8. nasledujúceho roku.  Odhad pre ročník 2016/2017 hovorí o očakávaných zásobách pšenice k 31.5. 2017 a zásobách kukurice a sóje k 31.8.2017.

Pozn. 2: Krajiny FSU-12 sú krajiny bývalého Sovietského zväzu - ide o zásoby 12 krajín vrátane Ruska, Ukrajiny a Kazachstanu.

* odhad zásob kukurice pre Ukrajinu

agrobiosfer-02

Ceny komodít online

Komodity uvod Commodities are powered by Investing.com

Ceny komodít na trhoch - klikni pre rozšírenú tabuľku

komodita

burza mena cena
pšenica EURONEXT/Matif EUR/t 159,00
repka EURONEXT/Matif EUR/t 378,00
kukurica EURONEXT/Matif EUR/t 165,75
pšenica KBB,SR EUR/t 130.50
kukurica KBB,SR EUR/t
135.00

adama-button_sultan-top

banner-lemken