Meniny

pocasie2

                   3 dni  10 dní

Svetové trhy

Ceny najobchodovanejších futures kontraktov agrokomodít a ropy na svetových trhoch :

 

komodita burza kontrakt

mena/množ.

aktuálna cena graf - história
pšenica NYSEE/MATIF MÁJ 17 EUR/t 167,25
graph-icon
repka NYSEE/MATIF AUG 17 EUR/t 361,25
graph-icon
kukurica NYSEE/MATIF JÚN 17 EUR/t 166,75
graph-icon

*Pozn.: V stĺpci: graf - história (klikni na ikonu pre zobrazenie histórie)

Ceny komodít online

Ceny obilnín na Komoditnej burze Bratislava:

komodita burza mena/množstvo aktuálna cena graf - história
pšenica KBB Bratislava EUR/t 130.50 graph-icon
kukurica KBB Bratislava EUR/t 135.00 graph-icon

Zdroj dát: Colosseum.cz, Komoditná burza Bratislava

Ceny ďalších agrokomodít /podrobný cenový vývoj a históriu nájdete v trhovom spravodajstve mesačníka AGROMAGAZÍN/

komodita Krajina Burza/zdroj dát
obdobie mena/množstvo cena
vývoj
Mlieko SR ATIS,SZPM mar 17
 EUR/100 kg
 29,51 down
Mlieko EÚ-28 Európska komisia
apr 17
 EUR/100 kg
 33,00 down
Sušené mlieko (všetky produkty)
N. Zéland aukcia Fonterra,Global Dairy Trade 16.máj 17  USD/t 3313 up
Sušené mlieko odtučnené N. Zéland aukcia Fonterra,Global Dairy Trade 16.máj 17 USD/t 1998 up
Sušené mlieko plnotučné N. Zéland aukcia Fonterra,Global Dairy Trade 16.máj 17 USD/t 3312 up
Sušené mlieko odtučnené Oceánia USDA 19 t./17 USD/t, cena FOB
1975-2025 down
Sušené mlieko plnotučné (26 %T) Oceánia USDA 19 t./17 USD/t, cena FOB
3100-3300 up
Sušené mlieko odtučnené Záp. Európa USDA 19 t./17 USD/t, cena FOB
1900-2000 up
Sušené mlieko plnotučné (26 %T) Záp. Európa USDA 19 t./17 USD/t, cena FOB
3000-3100 up
Jat. ošípané S-P SR ATIS 18 t./17  EUR/kg j. hm.
1,74 up
jat. ošípané E SR Európska komisia 19 t./17 EUR/kg j. hm. 1,77 up
Jat. ošípané E EÚ-28 Európska komisia 19 t./17  EUR/kg j. hm. 1,73 updown
Jat. ošípané E CZE Európska komisia 19 t./17 EUR/kg j. hm. 1,68 up
Jat. ošípané E PLN Európska komisia 19 t./17 EUR/kg j. hm. 1,74 updown
Jat. ošípané E HUN Európska komisia 19 t./17 EUR/kg j. hm. 1,84 up
Jat. ošípané E
DEN Európska komisia 19 t./17 EUR/kg j. hm. 1,58 up
Jat. ošípané
SRN Európska komisia 19 t./17 EUR/kg j. hm. 1,81 up
Odstavčatá SR Európska komisia
19 t./17  EUR/odstavča 77,78 up
Jat. býky A E-P SR ATIS 18 t./17  EUR/kg j. hm. 3,16 up
Jat. kravy E-P SR ATIS 18 t./17  EUR/kg j. hm. 1,79 up
Jat. kurčatá SR ATIS 18 t./17  EUR/kg ž. hm.
0,81 updown
Vajcia M SR ATIS 18 t./17  EUR/100 ks.
6,39 down

 

Bilancia zásob kľúčových agrokomodít na konci ročníka 2017/2018 - odhad za máj 2017 ( vrátane porovnania odhadu za predchádzajúci mesiac)

Komodita   odhad pre ročník 2017/2018  (mil. ton)
  Odhad  Svet z toho EÚ-28 USA Čína FSU12  Brazília Argentína Graf -história
Pšenica  máj 2017 258,29
10,28
24,86
127,99
19,58
- -  
apr 2017
- - - - -
-
-  
Kukurica  máj 2017 195,27 5,99 53,60 81,29 0,86* 9,57 3,06
 
apr 2017 - - - - - - -
 
Sója  máj 2017 88,81
1,03 13,08 17,41 - 21,40 30,85  
apr 2017 - - - - - - -
 

Zdroj: USDA, Odhad svetovej ponuky a dopytu po agrokomoditách (WASDE report)

Pozn. 1: Odhad pre pšenicu k 31.5. nasledujúceho roku a kukuricu a sóju k 31.8. nasledujúceho roku.  Odhad pre ročník 2017/2018 hovorí o očakávaných zásobách pšenice k 31.5. 2018 a zásobách kukurice a sóje k 31.8.2018.

Pozn. 2: Krajiny FSU-12 sú krajiny bývalého Sovietského zväzu - ide o zásoby 12 krajín vrátane Ruska, Ukrajiny a Kazachstanu.

* odhad zásob kukurice pre Ukrajinu

Ceny komodít online

Komodity uvod Commodities are powered by Investing.com

Ceny komodít na trhoch - klikni pre rozšírenú tabuľku

komodita

burza mena cena
pšenica EURONEXT/Matif EUR/t 167,25
repka EURONEXT/Matif EUR/t 361,25
kukurica EURONEXT/Matif EUR/t 166,75
EÚ pšenica CBoT, USA EUR/t 164,75
pšenica KBB,SR EUR/t 130.50
kukurica KBB,SR EUR/t
135.00

lemken-banner-01

banner-pottinger