Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

vub-2018_01

Svetové trhy

Ceny najobchodovanejších futures kontraktov agrokomodít a ropy na svetových trhoch :

 

komodita burza kontrakt

mena/množ.

aktuálna cena graf - história
pšenica NYSEE/MATIF SEPT 18 EUR/t 179,00
graph-icon
repka NYSEE/MATIF AUG 18 EUR/t 358,25
graph-icon
kukurica NYSEE/MATIF AUG 18
EUR/t 171,00
graph-icon

*Pozn.: V stĺpci: graf - história (klikni na ikonu pre zobrazenie histórie)

Ceny komodít online

Ceny obilnín na Komoditnej burze Bratislava:

komodita burza mena/množstvo aktuálna cena graf - história
pšenica KBB Bratislava EUR/t 130.50 graph-icon
kukurica KBB Bratislava EUR/t 135.00 graph-icon

Zdroj dát: Colosseum.cz, Komoditná burza Bratislava

Ceny ďalších agrokomodít /podrobný cenový vývoj a históriu nájdete v trhovom spravodajstve mesačníka AGROMAGAZÍN/

komodita Krajina Burza/zdroj dát
obdobie mena/množstvo cena
vývoj
Mlieko SR ATIS,SZPM mar 18
 EUR/100 kg
 32,42 down
Mlieko EÚ-28 Európska komisia
mar 18
 EUR/100 kg
 33,94 down
Sušené mlieko (všetky produkty)
N. Zéland aukcia Fonterra,Global Dairy Trade 15.máj 18  USD/t 3637 up
Sušené mlieko odtučnené N. Zéland aukcia Fonterra,Global Dairy Trade 15.máj 18 USD/t 2047 up
Sušené mlieko plnotučné N. Zéland aukcia Fonterra,Global Dairy Trade 15.máj 18 USD/t 3226 up
Sušené mlieko odtučnené Oceánia USDA 17 t./18 USD/t, cena FOB
1900-2000 up
Sušené mlieko plnotučné (26 %T) Oceánia USDA 17 t./18 USD/t, cena FOB
3275-3375 up
Sušené mlieko odtučnené Záp. Európa USDA 17 t./18 USD/t, cena FOB
1650-1775 up
Sušené mlieko plnotučné (26 %T) Záp. Európa USDA 17 t./18 USD/t, cena FOB
3250-3350 up
Jat. ošípané S-P SR ATIS 16 t./18  EUR/kg j. hm.
1,43 down
jat. ošípané E SR Európska komisia 17 t./18 EUR/kg j. hm. 1,47 updown
Jat. ošípané E EÚ-28 Európska komisia 17 t./18  EUR/kg j. hm. 1,43 down
Jat. ošípané E CZE Európska komisia 17 t./18 EUR/kg j. hm. 1,40 updown
Jat. ošípané E PLN Európska komisia 17 t./18 EUR/kg j. hm. 1,44 updown
Jat. ošípané E HUN Európska komisia 17 t./18 EUR/kg j. hm. 1,52 down
Jat. ošípané E
Dánsko Európska komisia 17 t./18 EUR/kg j. hm. 1,27 updown
Jat. ošípané
Nemecko
Európska komisia 17 t./18 EUR/kg j. hm. 1,46 down
Odstavčatá EÚ-28 Európska komisia
17 t./18  EUR/odstavča 52,10 down
Jat. býky A E-P SR ATIS 16 t./18  EUR/kg j. hm. 3,22 up
Jat. kravy E-P SR ATIS 16 t./18  EUR/kg j. hm. 1,64 down
Jat. kurčatá SR ATIS 16 t./18  EUR/kg ž. hm.
0,81 up
Vajcia M SR ATIS 16 t./18  EUR/100 ks.
6,88 down

 

Bilancia zásob kľúčových agrokomodít na konci ročníka 2017/2018 - odhad za apríl 2018 ( vrátane porovnania odhadu za predchádzajúci mesiac)

Komodita   odhad pre ročník 2017/2018  (mil. ton)
  Odhad  Svet z toho EÚ-28 USA Čína FSU12  Brazília Argentína Graf -história
Pšenica  apríl 2018 271,22
12,97
28,96
126,82
22,85
- -  
marec 2018
268,99 14,12 28,15 126,82 24,48
-
-  
Kukurica  apríl 2018 197,78 7,08 55,44 79,55 0,89* 10,92 3,98
 
marec 2018 199,17 7,08
54,04
79,55
0,89*
11,42
5,27
 
Sója  apríl 2018 90,80
1,05 14,97 20,64 - 21,07 28,58  
marec 2018 94,40 1,19 15,10 20,64
-
21,67
31,20
 

Zdroj: USDA, Odhad svetovej ponuky a dopytu po agrokomoditách (WASDE report)

Pozn. 1: Odhad pre pšenicu k 31.5. nasledujúceho roku a kukuricu a sóju k 31.8. nasledujúceho roku.  Odhad pre ročník 2017/2018 hovorí o očakávaných zásobách pšenice k 31.5. 2018 a zásobách kukurice a sóje k 31.8.2018.

Pozn. 2: Krajiny FSU-12 sú krajiny bývalého Sovietského zväzu - ide o zásoby 12 krajín vrátane Ruska, Ukrajiny a Kazachstanu.

* odhad zásob kukurice pre Ukrajinu

Ceny komodít na trhoch - klikni pre rozšírenú tabuľku

komodita

burza mena cena
pšenica EURONEXT/Matif EUR/t 179.00
repka EURONEXT/Matif EUR/t 358.25
kukurica EURONEXT/Matif EUR/t 171.00
EÚ pšenica CBoT, USA EUR/t 159.25
Komodity uvod Commodities are powered by Investing.com

euralis_repka_2018

lemken_den-pola-spacince

banner-lemken-0518

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin