Meniny

pocasie2

                   3 dni  10 dní

Svetové trhy

Ceny najobchodovanejších futures kontraktov agrokomodít a ropy na svetových trhoch :

 

komodita burza kontrakt

mena/množ.

aktuálna cena graf - história
pšenica NYSEE/MATIF MÁJ 17 EUR/t 162,50
graph-icon
repka NYSEE/MATIF MÁJ 17 EUR/t 395,00
graph-icon
kukurica NYSEE/MATIF JÚN 17 EUR/t 169,75
graph-icon

*Pozn.: V stĺpci: graf - história (klikni na ikonu pre zobrazenie histórie)

Ceny komodít online

Ceny obilnín na Komoditnej burze Bratislava:

komodita burza mena/množstvo aktuálna cena graf - história
pšenica KBB Bratislava EUR/t 130.50 graph-icon
kukurica KBB Bratislava EUR/t 135.00 graph-icon

Zdroj dát: Colosseum.cz, Komoditná burza Bratislava

Ceny ďalších agrokomodít /podrobný cenový vývoj a históriu nájdete v trhovom spravodajstve mesačníka AGROMAGAZÍN/

komodita Krajina Burza/zdroj dát
obdobie mena/množstvo cena
vývoj
Mlieko SR ATIS,SZPM feb 17
 EUR/100 kg
 29,52 up
Mlieko EÚ-28 Európska komisia
mar 17
 EUR/100 kg
 33,42 up
Sušené mlieko (všetky produkty)
N. Zéland aukcia Fonterra,Global Dairy Trade 4.apr 17  USD/t 3005 up
Sušené mlieko odtučnené N. Zéland aukcia Fonterra,Global Dairy Trade 4.apr 17 USD/t 1913 down
Sušené mlieko plnotučné N. Zéland aukcia Fonterra,Global Dairy Trade 4.apr 17 USD/t 2924 up
Sušené mlieko odtučnené Oceánia USDA 13 t./17 USD/t, cena FOB
1950-2025 down
Sušené mlieko plnotučné (26 %T) Oceánia USDA 13 t./17 USD/t, cena FOB
2850-3125 up
Sušené mlieko odtučnené Záp. Európa USDA 13 t./17 USD/t, cena FOB
1800-1925 down
Sušené mlieko plnotučné (26 %T) Záp. Európa USDA 13 t./17 USD/t, cena FOB
2825-3075 down
Jat. ošípané S-P SR ATIS 12 t./17  EUR/kg j. hm.
1,60 up
jat. ošípané E SR Európska komisia 13 t./17 EUR/kg j. hm. 1,64 up
Jat. ošípané E EÚ-28 Európska komisia 13 t./17  EUR/kg j. hm. 1,62 up
Jat. ošípané E CZE Európska komisia 13 t./17 EUR/kg j. hm. 1,56 up
Jat. ošípané E PLN Európska komisia 13 t./17 EUR/kg j. hm. 1,62 up
Jat. ošípané E HUN Európska komisia 13 t./17 EUR/kg j. hm. 1,67 up
Jat. ošípané E
DEN Európska komisia 13 t./17 EUR/kg j. hm. 1,47 up
Jat. ošípané
SRN Európska komisia 13 t./17 EUR/kg j. hm. 1,69 up
Odstavčatá SR Európska komisia
13 t./17  EUR/odstavča 71,57 down
Jat. býky A E-P SR ATIS 12 t./17  EUR/kg j. hm. 3,16 up
Jat. kravy E-P SR ATIS 12 t./17  EUR/kg j. hm. 1,57 down
Jat. kurčatá SR ATIS 12 t./17  EUR/kg ž. hm.
0,80 updown
Vajcia M SR ATIS 12 t./17  EUR/100 ks.
6,95 up

 

Bilancia zásob kľúčových agrokomodít na konci ročníka 2016/2017 - odhad za apríl 2017 ( vrátane porovnania odhadu za predchádzajúci mesiac)

Komodita   odhad pre ročník 2015/2016  (mil. ton)
  Odhad  Svet z toho EÚ-28 USA Čína FSU12  Brazília Argentína Graf -história
Pšenica  apr 2017 252,26
9,74
31,55
111,09
22,41
- -  
mar 2017
249,94 9,94
30,73
111,09
21,63
-
-  
Kukurica  apr 2017 222,98 5,05 58,93 102,31 1,54* 8,57 2,86
 
mar 2017 220,68 5,05
58,93
102,31
1,54*
7,84
2,56
 
Sója  apr 2017 87,41
0,82 12,12 16,56 - 22,60 30,40  
mar 2017 82,82 0,87
11,84
15,56
-
20,80
29,70
 

Zdroj: USDA, Odhad svetovej ponuky a dopytu po agrokomoditách (WASDE report)

Pozn. 1: Odhad pre pšenicu k 31.5. nasledujúceho roku a kukuricu a sóju k 31.8. nasledujúceho roku.  Odhad pre ročník 2016/2017 hovorí o očakávaných zásobách pšenice k 31.5. 2017 a zásobách kukurice a sóje k 31.8.2017.

Pozn. 2: Krajiny FSU-12 sú krajiny bývalého Sovietského zväzu - ide o zásoby 12 krajín vrátane Ruska, Ukrajiny a Kazachstanu.

* odhad zásob kukurice pre Ukrajinu

najmanazer_300x90

Ceny komodít online

Komodity uvod Commodities are powered by Investing.com

Ceny komodít na trhoch - klikni pre rozšírenú tabuľku

komodita

burza mena cena
pšenica EURONEXT/Matif EUR/t 162,50
repka EURONEXT/Matif EUR/t 395,00
kukurica EURONEXT/Matif EUR/t 169,75
EÚ pšenica CBoT, USA EUR/t 166,00
pšenica KBB,SR EUR/t 130.50
kukurica KBB,SR EUR/t
135.00

lemken-banner-01

banner-pottinger