Meniny

pocasie2

                   3 dni  10 dní

Svetové trhy

Ceny najobchodovanejších futures kontraktov agrokomodít a ropy na svetových trhoch :

 

komodita burza kontrakt

mena/množ.

aktuálna cena graf - história
pšenica NYSEE/MATIF SEPT 16 EUR/t 165,25
graph-icon
repka NYSEE/MATIF AUG 16 EUR/t 375,00
graph-icon
kukurica NYSEE/MATIF JÚN 16 EUR/t 169,75
graph-icon

*Pozn.: V stĺpci: graf - história (klikni na ikonu pre zobrazenie histórie)

Ceny komodít online

Ceny obilnín na Komoditnej burze Bratislava:

komodita burza mena/množstvo aktuálna cena graf - história
pšenica KBB Bratislava EUR/t 130.50 graph-icon
kukurica KBB Bratislava EUR/t 135.00 graph-icon

Zdroj dát: Colosseum.cz, Komoditná burza Bratislava

Ceny ďalších agrokomodít /podrobný cenový vývoj a históriu nájdete v trhovom spravodajstve mesačníka AGROMAGAZÍN/

komodita Krajina Burza/zdroj dát
obdobie mena/množstvo cena
vývoj
Mlieko SR ATIS,SZPM mar 16
 EUR/100 kg
 25,89 down
Mlieko EÚ-28 Európska komisia
apr 16
 EUR/100 kg
 27,62 down
Sušené mlieko (všetky produkty)
N. Zéland aukcia Fonterra,Global Dairy Trade 17.máj 16  USD/t 2252 up
Sušené mlieko odtučnené N. Zéland aukcia Fonterra,Global Dairy Trade 17.máj 16 USD/t 1658 down
Sušené mlieko plnotučné N. Zéland aukcia Fonterra,Global Dairy Trade 17.máj 16 USD/t 2283 up
Sušené mlieko odtučnené Oceánia USDA 17 t./16 USD/t, cena FOB
1700-1800 up
Sušené mlieko plnotučné (26 %T) Oceánia USDA 17 t./16 USD/t, cena FOB
2000-2100 up
Sušené mlieko odtučnené Záp. Európa USDA 17 t./16 USD/t, cena FOB
1675-1800 up
Sušené mlieko plnotučné (26 %T) Záp. Európa USDA 17 t./16 USD/t, cena FOB
1900-2125 down
Jat. ošípané S-P SR ATIS 16 t./16  EUR/kg j. hm.
1,23 down
jat. ošípané E SR Európska komisia 17 t./16 EUR/kg j. hm. 1,26 down
Jat. ošípané E EÚ-28 Európska komisia 17 t./16  EUR/kg j. hm. 1,28 up
Jat. ošípané E CZE Európska komisia 17 t./16 EUR/kg j. hm. 1,25 updown
Jat. ošípané E PLN Európska komisia 17 t./16 EUR/kg j. hm. 1,26 updown
Jat. ošípané E HUN Európska komisia 17 t./16 EUR/kg j. hm. 1,29 down
Jat. ošípané E
DEN Európska komisia 17 t./16 EUR/kg j. hm. 1,24 updown
Jat. ošípané
SRN Európska komisia 17 t./16 EUR/kg j. hm. 1,34 up
Odstavčatá SR Európska komisia
17 t./16  EUR/odstavča 57,42 up
Jat. býky A E-P SR ATIS 16 t./16  EUR/kg j. hm. 3,14 updown
Jat. kravy E-P SR ATIS 16 t./16  EUR/kg j. hm. 1,64 up
Jat. kurčatá SR ATIS 16 t./16  EUR/kg ž. hm.
0,84 updown
Vajcia M SR ATIS 16 t./16  EUR/100 ks.
5,38 down

 

Bilancia zásob kľúčových agrokomodít na konci ročníka 2015/2016 - odhad za apríl 2016 ( vrátane porovnania odhadu za predchádzajúci mesiac)

Komodita   odhad pre ročník 2015/2016  (mil. ton)
  Odhad  Svet z toho EÚ-28 USA Čína FSU12  Brazília Argentína Graf -história
Pšenica  apríl 2016 239,26
19,33
26,56
96,30
20,87
- -  
marec 2016
237,59 20,16 26,29 93,80 21,27 -
-  
Kukurica  apríl 2016 208,91 6,41 47,29 109,49 1,15* 6,51 1,62
 
marec 2016 206,97 6,00 46,67 111,49 1,32* 6,52 1,32  
Sója  apríl 2016 79,02
0,59 12,11 16,43 - 17,30 29,30  
marec 2016 78,87 0,51 12,51 15,58 - 18,31 28,65  

Zdroj: USDA, Odhad svetovej ponuky a dopytu po agrokomoditách (WASDE report)

Pozn. 1: Odhad pre pšenicu k 31.5. nasledujúceho roku a kukuricu a sóju k 31.8. nasledujúceho roku.  Odhad pre ročník 2015/2016 hovorí o očakávaných zásobách pšenice k 31.5. 2016 a zásobách kukurice a sóje k 31.8.2016.

Pozn. 2: Krajiny FSU-12 sú krajiny bývalého Sovietského zväzu - ide o zásoby 12 krajín vrátane Ruska, Ukrajiny a Kazachstanu.

* odhad zásob kukurice pre Ukrajinu

banner-firstfarms

agrobiosfer-02

Ceny komodít online

Komodity uvod Commodities are powered by Investing.com

Ceny komodít na trhoch - klikni pre rozšírenú tabuľku

komodita

burza mena cena
pšenica EURONEXT/Matif EUR/t 165,25
repka EURONEXT/Matif EUR/t 375,00
kukurica EURONEXT/Matif EUR/t 169,75
pšenica KBB,SR EUR/t 130.50
kukurica KBB,SR EUR/t
135.00

banner-lemken