Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

mincaKtorých Slovákov, firiem a regiónov sa najviac dotýka potenciálne zvýšenie minimálnej mzdy na 600 EUR?

Eva Sadovská

Zvyšovanie minimálnej mzdy rezonuje v spoločnosti každý rok.

Kým zamestnanci s nízkymi príjmami tieto kroky vítajú, zamestnávatelia sa bránia.

 

V posledných týždňoch zaznela pre rok 2020 úroveň minimálnej mzdy v sume 600 EUR a opäť tak vyvolala búrlivú diskusiu. My sme sa pozreli na to, ktorých Slovákov, firiem či regiónov by sa takéto navýšenie mzdy najviac v budúcom roku dotklo. Inak povedané, koľko Slovákov pracujúcich na plný pracovný úväzok zarába menej ako 600 EUR v hrubom. Koľko majú rokov? Sú to prevažne muži alebo ženy? A žijú v Bratislavskom či Prešovskom kraji? Pracujú v reštauráciách, na poliach alebo v bankách? A sú prevažne zamestnancami tuzemských či zahraničných firiem?

Na Slovensku v roku 2017 zarábalo menej ako 600 EUR v hrubom 17,9 % zo všetkých zamestnancov pracujúcich na plný pracovný úväzok. Vyplynulo to z našich prepočtov na základe najaktuálnejších údajov Štatistického úradu SR. Hrubá mzda pod 600 EUR sa pritom týka viac žien ako mužov. Nakoľko v roku 2017 videlo na výplatnej páske v hrubom menšiu sumu ako 600 EUR 21,2 % zo zamestnaných Sloveniek a 15,0 % zo zamestnaných Slovákov.

Aj vzdelanie zohráva svoju rolu. V analyzovanom roku totiž až 42,2 % zamestnancov s maximálne ukončeným základným vzdelaním nezarobilo viac ako 600 EUR v hrubom. Plat nižší ako 600 eur sa týka aj vyše štvrtiny zamestnancov s ukončeným učňovským vzdelaním bez maturity. Avšak ani maturita nemusí byť vždy zárukou vyššieho platu. Napríklad v prípade ukončenej učňovky s maturitou či úplného stredného všeobecného vzdelania má plat nepresahujúci 600 EUR približne každý šiesty zamestnanec. Naopak, zamestnanci s vysokoškolským diplomom či titulom majú plat nižší ako 600 EUR v menšej miere (do 6 %).

Juniori a seniori zarábajú najčastejšie pod 600 EUR v hrubom. V prípade zamestnancov na plný pracovný úväzok vo veku do 19 rokov majú plat nižší ako šesť stoviek eur štyria z desiatich takýchto zamestnancov. Plat nižší ako 600 EUR v hrubom, nie je však raritou ani v prípade zamestnancov vo veku 20–24 rokov s podielom takmer 28 %. Naopak, najnižší podiel zamestnancov na plný úväzok s platom nižším ako 600 EUR sa týka vekovej kategórie 30–39 rokov (podiel na úrovni 14,5 % zo všetkých zamestnancov vo veku 30–39 rokov). S rastúcim vekom ale podiel zarábajúcich pod 600 EUR rastie. Približne pätina zamestnancov nad 50 rokov zarába menej ako 600 EUR v hrubom.

Aj to, v ktorom regióne žijeme či pracujeme vplýva na náš plat. Takmer 29 % zamestnancov z Prešovského kraja zarába menej ako 600 EUR v hrubom. Druhý najväčší podiel zamestnancov s platom nižším ako 600 EUR eviduje Nitriansky kraj (22,1 %), nasledovaný Banskobystrickým krajom (21,4 %) a Košickým krajom (20,7 %). Naopak, v bratislavskom regióne zarába menej ako 600 EUR v hrubom každý desiaty zamestnanec.

Najväčší podiel zamestnancov s platom pod 600 EUR v hrubom sa týka firiem zameraných na ubytovacie a stravovacie služby. V ich prípade vyše polovica zamestnancov zarába menej ako 600 EUR v hrubom. V oblasti administratívnych služieb je plat nižší ako 600 eur realitou v prípade 37 % zamestnancov. V stavebníctve zarába menej ako 600 EUR takmer 24 % zamestnancov. Nasledujú oblasti umenie, zábava a rekreácia, vzdelávanie, veľkoobchod a maloobchod, doprava a skladovanie a poľnohospodárstvo s podielmi zamestnancov s platom nižším ako 600 EUR v rozpätí 18 až 22 %. Naopak, v spoločnostiach zaoberajúcich sa dodávkou elektriny, pary a plynu či finančnými a poisťovacími službami zarábajú menej ako 600 EUR iba jeden, maximálne dvaja, zamestnanci zo 100.

Zaujímavý pohľad prináša aj rozdelenie podľa druhu vlastníctva. Najväčší podiel zamestnancov s platom pod 600 EUR evidovali v roku 2017 spoločnosti vlastnené združeniami, politickými stranami či cirkvami (takmer 35 %). Nasledovali súkromné tuzemské spoločnosti a spoločnosti vlastnené územnými samosprávami, v prípade ktorých podiely zamestnancov s platom nižším ako 600 EUR predstavovali 27,4 % a 26,1 %. V prípade družstiev je plat nižší ako 600 EUR realitou u necelých 19 %. Najnižší podiel zarábajúcich pod 600 EUR nájdeme v štátnych firmách (5,8 %) a v medzinárodných spoločnostiach s prevažne verejným sektorom (1,3 %).

Eva Sadovská

analytička Slovenského farmárskeho, družstva

Podiel zamestnancov SR pracujúcich na plný pracovný čas, zarábajúcich pod 600 EUR (rok 2017)

SPOLU

17,9%

Podľa profesie (SK NACE Rev2)

Podľa pohlavia

Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov

18,1%

Muži

15,0%

Ťažba a dobývanie

6,6%

Ženy

21,2%

Priemyselná výroba

13,8%

Podľa vzdelania

Dodávka elektriny, pary a plynu

1,2%

Základné

42,2%

Dodávka vody

16,4%

Stredné odborné učňovské bez maturity

25,7%

Stavebníctvo

23,8%

Úplné stredné odborné učňovské s maturitou

15,5%

Veľkoobchod a maloobchod

19,1%

Úplné stredné všeobecné

17,6%

Doprava a skladovanie

18,4%

Úplné stredné odborné

10,6%

Ubytovacie a stravovacie služby

53,4%

Vyššie odborné

4,4%

Informácie a komunikácia

4,0%

VŠ 1. stupeň

5,9%

Finančné a poisťovacie činnosti

1,7%

VŠ 2. stupeň

3,9%

Činnosti v oblasti nehnuteľností

16,2%

VŠ 3. stupeň

0,9%

Odborné, vedecké, technické činnosti

12,7%

Podľa veku

Administratívne služby

37,1%

do 19 rokov

40,7%

Verejná správa, sociálne zabezpečenie

15,4%

20 - 24 rokov

27,6%

Vzdelávanie

19,2%

25- 29 rokov

16,3%

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

16,3%

30 - 34 rokov

14,3%

Umenie, zábava, rekreácia

21,2%

35 - 39 rokov

14,7%

Ostatné činnosti

35,6%

40 - 44 rokov

16,0%

Podľa druhu vlastníctva

45 - 49 rokov

18,2%

Medzinárodné s prevažne verejným sektorom

1,3%

50 - 54 rokov

19,0%

Súkromné tuzemské

27,4%

55 - 59 rokov

20,1%

Družstevné

18,8%

60 rokov a viac

19,9%

Štátne

5,8%

Podľa regiónu

Vlastníctvo územných samospráv

26,1%

Bratislavský

10,0%

Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

34,7%

Trnavský

16,4%

Zahraničné

9,0%

Trenčiansky

15,9%

Medzinárodné s prevažne súkromným sektorom

9,5%

Nitriansky

22,1%

Zdroj: Slovenské farmárske, družstvo na základe údajov ŠÚ SR, za rok 2017

Žilinský

18,1%

Banskobystrický

21,4%Prešovský

28,7%Košický

20,7%Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov