Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

amoOvplyvní Africký mor ošípaných globálny trh s ošípanými?

Nákaza sa už priblížila nebezpečne blízko Slovenska.

Ohrozuje však chovy nielen v Európe, no taktiež v Afrike a čoraz viac i v Ázii. Prehovorí nákaza do poklesu stavov ošípaných vo svete? A ako môže ovplyvniť zahraničný obchod s komoditou?

 

AMO neobchádza ani moderné veľkochovy

Voči vírusu Afrického moru ošípaných, žiaľ, nie sú imúnne ani moderné veľkochovy, ktoré disponujú špičkovými technológiami. Príkladom môže byť nedávne potvrdenie ochorenia na farme v čínskom meste Suihua, ktoré patrí čínsko – dánskej spoločnosti. Farma s chovom 15000 prasníc, s ročným plánom dodávok až 385 tis. ošípaných na čínsky trh, do ktorej bolo zainvestovaných 4,2 mil. USD z dánskeho investičného fondu IFU nedávno potvrdila AMO približne pri 5000 ošípaných. Čína už eviduje AMO v 23 rôznych provinciách, pričom za ostatný rok bolo v dôsledku výskytu ochorenia potrebné utratiť v krajine už 1 mil. ošípaných. Pri ročnej produkcii 440 mil. ošípaných v Číne (v Číne sa chová polovica svetovej populácie ošípaných) sa počet utratených zvierat vo výške 0,45 % z celkovej čínskej populácie ošípaných nezdá ako veľké číslo, no kvôli vysokej mortalite a nákazlivosti je potrebné sa mať na pozore. Čína je navyše stále výrazným importérom ošípaných a tak ďalšie straty z titulu AMO môžu nepriamo ovplyvniť aj celkovú situáciu na trhu s komoditou. Za zmienku stojí, že v rokoch 2007 a 2011 sme boli v Číne svedkami prudkého nárastu miestnych cien ošípaných, pričom jedným z hlavných dôvodov bolo práve rozširovanie chorôb, ktoré prispeli k poklesu stavov zvierat a tým aj ponuky bravčoviny na trhu. V roku 2011 napríklad ceny ošípaných vzrástli natoľko, že len táto samotná položka prispela dočasne k nárastu indexu inflácie v krajine až 40 % - tami. Je to dané tým, že bravčovina v Číne stále tvorí takmer dve tretiny celkovej spotreby mäsa miestnych obyvateľov.

Ako môže AMO ovplyvniť trh s ošípanými

Otázkou ostáva ako bude súčasná situácia spojená s aktuálnym rozširovaním Afrického moru ošípaných vo svete vplývať na ceny komodity. Spravidla možno očakávať, že výskyt AMO v konkrétnej krajine povedie k dvom základným scenárom vývoja. V prvom rade ochorenie znižuje stavy ošípaných, keďže je potrebné postihnuté chovy v záujme zabránenia ďalšieho šírenia nákazy eradikovať. Nižšie stavy zvierat znamenajú nižšiu miestnu ponuku, čo by malo viesť k nárastu cien komodity. To platí hlavne pre importérov ako je napríklad Čína. V prípade, že nákaza bude potvrdená u významného exportéra komodity, efekt na ceny môže byť opačný. Potvrdenie nákazy totiž môže radikálne znížiť exporty z tejto krajiny, keďže sa očakáva, že dopyt importérov poklesne. Menší dopyt v kombinácii s pokračujúcou silnou produkciou daného exportéra (napríklad ak postihnutých bude len niekoľko chovov v krajine) prinesie na miestny trh zvýšenie ponuky a tým i tlaky na pokles cien komodity. Existuje tak predpoklad, že prípadné pokračovanie rozširovania AMO v Číne môže postupne začať vyvolávať tlaky na rast cien jatočných ošípaných vo svete, keďže Čína bude musieť sanovať výpadky svojej produkcie zvýšenými dovozmi. Ak by sa však AMO rozšíril do západnej Európy, napr. do Nemecka, Španielska či Dánska, dopyt tretích krajín po európskej bravčovine sa môže spomaliť a tým dôjsť k nárastu ponuky komodity na trhu EÚ. EÚ pritom exportuje každoročne viac než desatinu domácej produkcie ošípaných, čo znamená, že ceny sú značne ovplyvnené práve dynamikou exportov z EÚ. Spomalenie exportov by prinieslo tlak na pokles cien. Je preto dôležité, aby sa šírenie nákazy v EÚ darilo ďalej držať pod kontrolou. Samozrejme, potenciálnych scenárov na ďalší vývoj cien ošípaných z titulu šírenia AMO, je viac. Ak by sa nákaza vymkla kontrole a zasiahla 5 - 10 % svetovej populácie ošípaných (čo je málo pravdepodobné), ceny by zamierili nahor bez ohľadu na to či producentská krajina bude importérom alebo exportérom. Avšak toto platí za predpokladu, že spotrebitelia by sa nezľakli konzumácie bravčoviny a udržali by globálny dopyt po tomto mäse v prorastovom trende (aktuálne svetová spotreba bravčoviny každoročne rastie o 2 %). Na druhej strane prílišná medializácia šírenia AMO môže viesť k ustúpeniu časti spotrebiteľov od konzumácie bravčoviny smerom k hydine či hovädzine. To môže zase negatívne ovplyvniť stranu dopytu a tým aj ceny. Nech už budúci vývoj s AMO bude akýkoľvek, nepochybne ide o fenomén, ktorý je potrebné ďalej pozorne monitorovať. A to nielen z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti chovov ošípaných, ale i potravinovej bezpečnosti ako aj dopadov výskytu ochorenia na samotnú cenotvorbu komodity. Sú to totiž práve ceny, ktoré výrazne rozhodujú o celkovej rentabilite každého chovu bez ohľadu na to, v ktorom štáte je lokalizovaný.

Grafika: Rozšírenie Afrického moru ošípaných v EÚ

Zdroj grafiky: Európska komisia

Celý článok si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 02/2019.

amo1

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov