Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

mliekoPodiel slovenských mliečnych produktov je potrebné vo verejnom stravovaní zvýšiť

/Slovenské mlieko/

Mlieko a mliečne výrobky patria k produktom, ktoré by na stoly mali prichádzať

čo najčerstvejšie. Práve to dokážu zabezpečiť iba slovenskí mliekari, pôsobiaci vo všetkých regiónoch Slovenska a dostať tak čerstvé produkty do gastrosektora vrátane stravovania na úradoch a školách. Hoci mnohí už s regionálnymi odberateľmi spolupracujú, priestor na zvýšenie dodávok do sektora verejného stravovania je stále veľký.

„Hoci nevieme, aký podiel presne dosahujú slovenské produkty vo verejnom stravovaní, tento podiel musíme považovať stále za nedostatočný. Navyše, percento spotrebiteľov, ktorí sa o pôvod mlieka a mliečnych výrobkoch v pokrmoch v reštauráciách či školských jedálňach zaujímajú, je stále nízky,“ uviedol prezident Slovenského mliekarenského zväzu Stanislav Voskár.

Presný prieskum o množstve slovenských a zahraničných produktov v sektore verejného stravovania u nás zatiaľ neexistuje. Podľa samotných mliekarov je to priestor, na ktorý by sa mala viac sústrediť aj pozornosť štátu. Práve reštaurácie, jedálne či stravovacie zariadenia sú totiž odbytovým kanálom, cez ktorý prúdi k spotrebiteľom veľké množstvo zahraničných potravín.

„Produkty priamo z regiónu sú aj pre sektor verejného stravovania garanciou slovenskej produkcie dodávanej včas, navyše to prispieva aj k podpore lokálneho obchodu,“ hovorí Ján Husák, obchodný riaditeľ mliekarne Tami.

Jediným systémovým nástrojom, ktorý v rámci mliečneho sektora v oblasti verejného stravovania funguje, je program školského mlieka. Do slovenských škôl sa tak dostávajú mliečne produkty priamo z regiónu.

„Je to užitočný nástroj, ktorý by si určite zaslúžil vyššiu podporu z národných zdrojov. Pre porovnanie - celková podpora školského mlieka v susednom Česku je v absolútnych štyrikrát vyššia ako na Slovensku. Ak by sme to prepočítali na počet obyvateľov, tak raz tak vysoká, ako u nás“ upozornil Stanislav Voskár.

Mliekari by ale privítali viac systémových nástrojov, ktoré by slovenské mliečne produkty dostali do sektora verejného stravovania. Za pozitívny krok považovali zriadenie Národného potravinového katalógu, ktorý však zatiaľ celkom nenaplnil očakávania.

„Väčšina mliekarní je v Národnom potravinovom katalógu zaregistrovaná aj so svojim sortimentom. Problém je však so stále nízkou znalosťou o tomto nástroji na strane obstarávateľov a taktiež s logistikou a riešením distribúcie. Nateraz čakáme na ustanovenie zodpovedného riadiaceho pracovníka na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, s ktorým by sme riešili nedostatky. Z nášho pohľadu je nutné, aby boli intenzívnejšie školení potenciálni obstarávatelia, teda napríklad mestá a obce, vyššie územné celky, zriaďovatelia štátnej správy. Tí však navyše musia slovenské produkty cez katalóg aj chcieť,“ dodal Stanislav Voskár.

Nakoľko na voľnom európskom trhu nie je možné školy či verejné inštitúcie prinútiť k  objednávaniu cez katalóg, ani k nákupu vyslovene slovenských produktov, štát by mal podľa mliekarov hľadať iné nástroje na to, aby túto oblasť verejného stravovania viac motivoval k vyhľadávaniu slovenských produktov.

Slovenský mliekarenský zväz sa aj preto rozhodol odštartovať diskusie na úrovni Združenia miest a obcí Slovenska, VÚC a štátnej správy, ako slovenské mliečne produkty v gastrosektore viac podporiť.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov