Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

syngentaNové významné plus fungicídu ELATUSTM Era (video)  

Štefan Ščecina

 
V priebehu najbližších dvoch rokov budú z európskeho trhu stiahnuté viaceré

účinné látky, ktoré v súčasnosti patria k najviac používaným.

Najmä z legislatívnych dôvodov, ale čiastočne aj vplyvom vzniku rezistencie. Preto musíme už v predstihu hľadať nové riešenia, ktoré dokážu zabezpečiť ochranu plodín na dlhšie obdobie do budúcna. Vlani predstavila spoločnosť Syngenta na Slovensku nový fungicíd ELATUSTM Era, s novou účinnou látkou SOLATENOLTM. Ako sme sa mohli dozvedieť na tradičných konferenciách v Košiciach a Nitre, aj minuloročné skúsenosti z praxe u nás ukázali na ďalšiu dôležitú vlastnosť tohto prípravku.
Je isté, že pestovanie plodín prejde v najbližších rokoch viacerými podstatnými inováciami. Vplyv klimatických zmien si už plne uvedomuje asi každý poľnohospodár. Ďalším spomínaným faktorom bude dostupnosť účinných látok. Pritom nesmierne náročné je prinášať na trh nové účinné látky, vyhovujúce aktuálnej legislatíve. Napríklad v roku 1997 bolo na celosvetovom trhu uvedených až 18 nových účinných látok, kým v roku 2016 len 3.
Digitalizácia a presné poľnohospodárstvo vďaka novým nástrojom ešte viac zmenia doterajšie spôsoby pestovania plodín. O vyšších stupňoch digitalizácie hovoril vo svojej prezentácii zástupca spoločnosti Clever Farm, na Slovensku úzko spolupracujúcou so Syngentou. V tomto roku Syngenta zaregistruje nový herbicíd do obilnín – špecialistu na ničenie tráv, s dostupnosťou od budúceho roka 2020. Podobne zaregistrovaný a dostupný bude nový fungicíd prinášajúci optimálne kuratívne riešenia na sklerotíniu, alternáriu a fómu v repke ozimnej, a taktiež cerkospóru v cukrovej repe.
Suchý a teplý rok 2018 bol na jednej strane neprajný pre pestovateľov, ale na strane druhej bol ideálnym na preukázanie účinnosti prípravku ELATUSTM Era taktiež na Slovensku. Už pri laboratórnych testoch sa zistilo, že SOLATENOLTM dokáže šetriť vodu. Má schopnosť znižovať transpiráciu zdravého listu a straty vody dýchaním, bez negatívneho dopadu na fotosyntetickú aktivitu, teda bez negatívneho vplyvu na rast. V skratke môžeme povedať, že dostupná voda je lepšie využitá, čo má v konečnom dôsledku pozitívny vplyv na výšku a kvalitu úrody. Tieto konštatovania pochádzajú z výsledkov pokusov a praxe, ktoré sú vyhodnocované už od roku 2014 v rôznych suchých oblastiach sveta (Egypt, India, Argentína, USA, Taliansko, Francúzsko,...). Napríklad predvlani bolo navýšenie úrody pri všetkých lokalitách v priemere 0,3 t/ha (pšenica ozimná). Ošetrené porasty si dlhšie zachovávajú zelenú listovú plochu, preto dlhšie asimilujú látky do tvorby úrody. Zároveň nedochádza k nežiaducemu predlžovaniu vegetácie.
Okrem účinnej látky SOLATENOLTM zo skupiny SDHI, obsahuje prípravok ELATUSTM Era tiež prothiokonazol. Aplikuje sa preventívne alebo na začiatku výskytu choroby, maximálne 1x za vegetačné obdobie. Odporúčaná dávka je 0,8 l/ha (registrácia 0,75 – 1,0 l/ha pre jarné aj ozimné pšenice, jačmene, raže a tritikale). Pre najlepšie využitie potenciálu prípravku sa odporúča aplikácia vo fáze BBCH 39, na vlajkový list. 
Prípravok ELATUSTM Era sa úspešne etabloval na Slovensku už v prvom roku predaja, keď ešte nebol oficiálne prezentovaný jeho vplyv na úrodu počas sucha. A jeden z poľnohospodárov získal k nákupu dodatočne jeden bonus navyše, zájazd do vesmírneho centra NASA na Floride.
Štefan Ščecina
AGROMAGAZÍN

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov