Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

machoE. Macho na Trend Business Afternoon 2018: Dôležité bude zadefinovanie aktívneho farmára

/AGROBIZNIS/

Diskutujúcim na predvianočnom podujatí Trend Agribusiness Afternoon 2018 organizovanom ekonomickým týždenníkom TREND a VÚB bankou bol aj predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho,

 

ktorý hneď na úvod skonštatoval, že jedným z dôsledkov toho, že Slovensko generuje len 1/3 pridanej hodnoty agrosektora v EÚ je skutočnosť, že na Slovensku máme 19,5 tis. žiadateľov o priame platby, z ktorých takmer 14 tisíc generuje nulovú výrobu. „Ak chceme zvýšiť tvorbu pridanej hodnoty, musíme vyrábať a aby sme vyrábali, musíme sa správne namotivovať“, vyjadril svoje presvedčenie E. Macho. Na otázku prečo slovenský agrosektor zaostáva za tým európskym odpovedal, že na Slovensku sa ostatných 20 rokov riešili všelijaké problémy, ale nie agropotravinárstvo. V novom programovacom období 2020 – 2027 by malo mať Slovensko k dispozícii v rámci SPP medzi 4,5 až 5 mld. EUR, pričom i líder SPPK sa jasne vyjadril, že čerpanie týchto peňazí treba dobre nastaviť. „Chceme neprojektové podpory, jasnú definíciu aktívneho farmára a silný rozpočet“, vyjadril stručne požiadavky agrárnej samosprávy E. Macho. Národnú podporu vo výške plánovaných 80 až 100 mil. EUR v budúcom roku označil za liek pre slovenské poľnohospodárstvo, pričom vyjadril presvedčenie, že tieto financie odteraz poputujú do odvetvia pravidelne. Za pozitívum považuje i to, že projekt zelenej nafty by mal byť aktívny minimálne do konca roka 2021. Čo sa týka definície aktívneho farmára, tam SPPK požaduje, aby žiadatelia o priame platby boli registrovaní ako farmári. E. Macho tiež súhlasí s tým, aby v budúcom programovacom období tvorili neprojektové opatrenia PRV až 75 % celkového rozpočtu PRV. Taktiež indície naznačujú, že po roku 2020 skončí presun časti rozpočtu II. piliera do I. piliera, teda z PRV do priamych platieb. E. Macho vyjadril i svoj názor na návrh stropovania priamych platieb po roku 2020, pričom je za to, aby stropovanie bolo na dobrovoľnej báze. Tak či tak v prípade odpočtu osobných nákladov by na Slovensko však stropovanie nemalo mať výraznejšie negatívny dopad. Predseda SPPK je i za to, aby sa v SR podporoval vznik odbytových združení, no nie pri všetkých komoditách. Žiaduce by boli odbytové združenia pre mlieko a produkty špeciálnej rastlinnej výroby, naopak, pri obilninách, ktorých máme dostatok i na export, podpora tvorby odbytových združení nie je nevyhnutná.

Viac informácií, ktoré odzneli na podujatí Trend Business Afternoon nájdete v AGROMAGAZÍNe 01/2019 na s. 16 až 18.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov