Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

mlieko1Intervenčné zásoby sušeného odstredeného mlieka takmer vypredané

Miroslav Záhradník

Aktuálne úspešne zrealizovaný tender na predaj sušeného odstredeného mlieka (SOM)

z intervenčných skladov znamená, že 99 % celkových zásob, ktoré nakúpila a spravovala Európska komisia (EK) bolo predaných.
Zásoby SOM sa opatrne uvoľňovali aby udržali rovnováhu na trhu a podporili oživenie mliekarenského sektora po kríze na trhu v rokoch 2015 až 2016. V rozmedzí rokov 2015 až 2017 nakúpila EK prostredníctvom verejnej intervencie 380 000 ton SOM na stabilizáciu trhu a podporu príjmov poľnohospodárov. Na konci roka 2016 spustila proces mesačných (neskôr dvakrát mesačne) verejných tendrov na predaj produktov späť na trh. Európsky komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan povedal: "Posledný tender je jasným potvrdením obozretného prístupu Komisie k riadeniu zásob SOM, z ktorých 99 % sa úspešne vrátilo na trh. Vždy bolo cieľom využiť verejnú intervenciu ako opatrenie na ochranu príjmov poľnohospodárov. V posledných troch rokoch sme sa bránili výzvam na zníženie zásob mnohými spôsobmi, ba dokonca na likvidáciou zásob. Žiadna z týchto možností by však nedosiahla výsledok, ktorý sme dosiahli. Našim trpezlivým prístupom sme zabezpečili nie len ochranu príjmu prvovýrobcov mlieka, ale aj záujmy európskych daňových poplatníkov. Verejne intervencie sú účinným nástrojom, najmä ak sa používajú zodpovedne a efektívne. Súčasné a predchádzajúce tendre sú jasným dôkazom záväzku Európskej komisie podporovať európskych poľnohospodárov, keď to okolnosti vyžadujú. Ukazuje tiež, že spoločná poľnohospodárska politika obsahuje účinnú záchrannú sieť v prípade takéhoto narušenia trhu, ako sme videli v rokoch 2014 až 2016." Sklady sa vyprázdnili a cena mlieka je vyššia, na úrovni 36 €centov/kg, zatiaľ čo v lete roku 2016 to bolo iba 26 €centov/kg mlieka. Proces verejnej súťaže je dokumentovaný v plnej transparentnosti online na portáli Observatória mliečneho trhu. Pri aktuálne prebehnutom predaji 18 514 ton zostáva už iba 1 % pôvodnej celkovej zásoby SOM, pričom z pôvodných 380 000 ton to predstavuje 4 000 ton. Zo 14 členských štátov, ktoré v mene Komisie skladovali SOM, už v súčasnosti iba štyrom z nich zostali ešte menšie zásoby. Nasledujúca ponuka sa uskutoční 7. februára.
Zo zdrojov EK preložil a upravil:
Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV Nitra

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov