Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

kukurica2Netradičná sejba kukurice odrádza diviakov a napomáha výborným úrodám siláže

Štefan Ščecina

Svahy Levočských vrchov majú k ideálnym podmienkam na pestovanie kukurice veľmi ďaleko.

Ak ale chceli v spoločnosti AGROZAMI, s.r.o., Tvarožná ďalej zvyšovať mliekovú úžitkovosť dojníc, do kŕmnej dávky bolo potrebné zapracovať aj kukuričnú siláž. Hneď po prvej sejbe však "nastúpili" diviaky, ktoré prakticky okamžite „vyorali“ všetko osivo. Miestni poľnohospodári sa nevzdali a našli zaujímavé riešenie aj na tento problém.
V názve spoločnosti AGROZAMI nájdeme meno konateľa, pána ZAkopjana MIroslava. Ten sa môže už dlhé roky spoľahnúť na prácu agronóma Štefana Cehuľu, ktorý bol aj náš sprievodca podnikom. Kedysi patril hospodársky dvor v Tvarožnej pod veľké JRD Vrbov, neskôr po odčlenení vzniklo PDP Tvarožná. Družstvo sa následne niekoľko rokov borilo so záväzkami, ktoré zdedilo, čo nakoniec viedlo k vzniku nového subjektu v roku 2005 – AGROZAMI.
Začiatky neboli jednoduché, charakterizovalo by ich najmä slovo stabilizácia. Mimochodom, bolo to aj obdobie, keď sa pán Cehuľa, dovtedy pôsobiaci v pozícii zootechnika, stal agronómom. Už v roku 2007 začali postupne s nákupom techniky, a najmä zmenili celkovú technológiu obrábania pôdy. Kúpa strojov Horsch znamenala, že odvtedy nebol na ich poliach použitý pluh. Dlhoročným používaním vidia, okrem zvýšenia úrod aj niektoré nepriame efekty. Napríklad sa vyrovnali parcely, čo má priaznivý vplyv aj na celkovú životnosť strojov.       
Chotár poľnohospodárov z Tvarožnej sa rozprestiera na 550 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho je 300 ha ornej. Väčšina pôdy je zaradená do kategórie stredne ťažká hnedozem, nízkej bonity, v nadmorskej výške 600–700 m. Najkvalitnejšiu pôdu nájdeme pri miestnom potoku, tam sa však pred pár rokmi objavil bobor, čo spôsobuje čoraz väčšie problémy so zamokrením. Od roku 2005 úspešne pestujú jarnú repku, pričom hneď prvý rok dosiahli na 50 ha veľmi slušnú úrodu 3,5 t/ha. Skúšali aj ozimnú, tá však bola z veľkej časti potravou pre početné stavy divej zveri. Ozimnú pšenicu pestujú na približne 100 ha. Ako hovorí pán Cehuľa: „Ak sme v začiatkoch dosiahli úrodu 3 t/ha, bol to výborný výsledok. Postupnými krokmi, či už so spomínanou technológiou Horsch alebo poradenstvom, sa nám podarilo úrody výrazne zvýšiť. Za posledné roky máme hektárový priemer vždy nad 7 t/ha.“ V osevnom postupe zvykne byť na 40 ha zastúpený aj jarný jačmeň, v minulom roku s úrodou prevyšujúcou 5 t/ha. Tradíciou je tu ešte pestovanie zemiakov záhumienkovým spôsobom na 10 až 15 ha pre tunajších ľudí. Zastúpenie plodín dopĺňa aj lupina, ostropestrec mariánsky a krmoviny.           
Osobitnú pozornosť si zaslúži miestne pestovanie silážnej kukurice. Mimochodom, aktuálne ponúkajú na predaj 1 000 t siláže vo vysokej kvalite. Keď sa prvýkrát rozhodli zasiať kukuricu, objednali si službu sejačkou na presný výsev. Po zasiatí vyše 20 ha parcely nastúpili diviaky a v priebehu 2 nocí vybrali komplet všetko osivo. Pán Cehuľa k tomu dodáva: „Boli som z toho znechutení a na pár rokov sme zanevreli na kukuricu. Ak sme ale chceli ďalej zvyšovať úžitkovosť dojníc, bez siláže to však nešlo. Prerobili sme našu sejačku Horsch Pronto na šírku riadkov 75 cm, aj keď to už nebol úplne presný výsev. Znova to však dopadlo rovnako, diviak si našiel riadok, postupne išiel a povyberal osivo.“ Ako teda prešli týmto zvieratám cez rozum? Nasledujúci rok pán Cehuľa navrhol zasiať kukuricu „naširoko“ spomínanou sejačkou. Samozrejme, nastavili požadovaný výsevok a zasiali. Opäť prišli diviaky za osvedčeným zdrojom potravy, vybrali jedno zrno, išli ďalej a tam nič, otočili sa a tam tiež nič. Pre pár zrniek by tak museli rozorať a prehľadať celé pole, čo sa im už energeticky neoplatilo, preto sa pobrali preč. Porast síce po vzídení nevyzerá tak dobre na pohľad, ale výsledky ukazujú, že sa rozhodli správne.
Na dvore v Tvarožnej majú vybudované 4 nové silážne jamy. Ak sa ich podarí naplniť a siláž nepredajú, sejú kukuricu len každý druhý rok. Vlani ju zberali takmer z 30 ha, s úrodou zelenej hmoty okolo 60 t/ha. Je potrebné spomenúť aj dodávateľa osiva kukurice, keďže dobrý hybrid je základom pestovateľského úspechu. V spoločnosti AGROZAMI vsádzajú stabilne na značku Pioneer, v minulom roku to bol hybrid P8000 (FAO 240). Pán Cehuľa hovorí: „Kukurice Pioneer sa u nás osvedčili. Vážim si aj spoluprácu so zástupcom tejto firmy, Ing. Radovanom Vavrekom, pre ktorého poradenstvo zďaleka nekončí predajom osiva.“ Výberu najvhodnejšieho hybridu napomáhajú taktiež pravidelné pokusy, výsledky minuloročných sú uvedené v priloženej tabuľke.
AGROZAMI Tvarožná je podnik so silnou živočíšnou výrobou. Začínali s pinzgauským plemenom, postupne však prešli na slovenský strakatý dobytok, s malým podielom červeného holštajnu. Z celkového počtu 282 jedincov, je 129 dojníc. K nádhernej prírodnej scenérii okolia Tvarožnej neodmysliteľne patria pasúce sa kravy na lúkach. Tento spôsob chovu preferujú naďalej, aj napriek čiastočnému vplyvu na úžitkovosť (za vlaňajšok 6 300 l/dojnicu), ktorá je však ekonomicky dlhodobo udržateľná. Na druhej strane musíme zdôrazniť, že produkujú zdravé a kvalitné mlieko. Približne tretinu z neho predajú cez vlastný pojazdný automat, ktorým 6 dní v týždni zásobujú okolitý región. V maštaliach nájdeme aj ošípané, ročne porazia na vlastnom bitúnku vyše 2 000 jedincov. Takmer všetky odchované zvieratá, vrátane hovädzieho dobytka, tak spracujú doma, výsledkom je čerstvé mäso a výrobky.        
Na záver pár slov o Štefanovi Cehuľovi, ktorý je človekom s poľnohospodárstvom v krvi. Hospodári tiež na domácich 5 ha v susedných Vlkovciach, kde býva. Skúša aj rôzne plodiny a pestovateľské postupy, ktoré v prípade úspechu prenáša vo väčšom na podnikové polia. Rodinné gazdovstvo zahŕňa rovnako chov zvierat, aktuálne 4 býkov a 7 ošípaných, preto sa jeho deň začína už o pol piatej ráno kŕmením.   
Štefan Ščecina
AGROMAGAZÍN

Foto 1: Agronóm spoločnosti AGROZAMI Tvarožná, Štefan Cehuľa pri hybride Pioneer P8000.
agrozami

Tabuľka: AGROZAMI Tvarožná - výsledky zberu silážnej kukurice 2018

P.č. Hybrid FAO UZH t/ha Sušina v % USH t/ha
1. P7054 170 59,1 34,3 20,3
2. P7709 200 63,9 33,4 21,3
3. P8000 240 66,1 33,9 22,4
4. P8451 250 64,8 32,5 21,1
5. P8812 280 65,2 34,1 22,2
6. P8688 280 66,7 30,1 20,1

Sejba : 30.4.2018

Zber : 20.9.2018

UZH - úroda zelenej hmoty v t/ha

USH - úroda suchej hmoty v t/ha

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov