Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

sppk-logo2Stanovisko Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory k poľským bitúnkom

Jana Holéciová

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora s veľkým znepokojením

prijala informáciu o údajných pokútnych praktikách na niektorých poľských bitúnkoch. Je nepredstaviteľné, aby sa pre ľudský konzum vyrábalo mäso a mäsové výrobky z chorých alebo uhynutých kráv.

Takéto praktiky sú v príkrom rozpore s otázkami bezpečnosti spotrebiteľa, ochrany jeho zdravia, humánneho porážania zvierat a celkovo etiky chovu, porážky zvierat a spracovávania zdravých potravín z bezpečných surovín.

„Maximálne odsudzujeme praktiky tých podnikateľských subjektov, ktoré takýmto nechutným spôsobom zarábajú a úmyselne hazardujú so zdravím nielen poľského, ale celkovo európskeho spotrebiteľa. Prikláňame sa k názoru Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, ktorá už avizovala, že rizikom sú najmä pohraničné oblasti Slovenska s Poľskom a neoficiálne predajné miesta – trhy, pojazdné dodávky, predaj z tretej ruky“, reagoval na situáciu predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.

Nanovo vyzývame spotrebiteľov, aby dôsledne sledovali pôvod hovädzieho mäsa, ktoré kupujú a aby ho nenakupovali od neovereného predajcu na miestach, kde je kontrola mäsa, hygienických predpisov nulová, resp. nedostatočná.

Opätovne sa ukazuje, že globalizácia trhu prináša so sebou aj výrazné riziká súvisiace s voľným pohybom tovaru, potravín a tým aj možným ohrozením spotrebiteľa.

Opätovne preto vyzývame Slovákov, aby nakupovali zdravé, bezpečné a overené mäso zo slovenských chovov a aj slovenské mäsové výrobky, ktoré sú pod neustálou veterinárnou kontrolou. Otázka slovenského nákupného patriotizmu tak naberá práve v týchto dňoch na veľkom význame.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov