Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

stefanikovaČo sa deje na trhu s mliekom v Európskej únii a vo svete?

Marian Dukes

Video obsahuje zostrih vystúpenia riaditeľky Úradu Slovenského zväzu prvovýrobcov

mlieka Ing. Margity Štefánikovej počas Dňa prvovýrobcov mlieka.

Akcia sa uskutočnila v priestoroch sielnického hotela Kaskády 11.10. 2018.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov