Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

mliekoNemecko: Vyššia mlieková úžitkovosť aj napriek suchu

Miroslav Záhradník

Vysoké teploty počas leta 2018 nemali negatívny vplyv na mliekovú úžitkovosť nemeckých kráv.

Naopak, podľa zistení Nemeckého združenia pre výkon kontroly úžitkovosti a kvality (DLQ) bola priemerná úžitkovosť na kravu na konci septembra v kontrolnom roku 2017/18 na úrovni 8 843 kg, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 3,5 %, resp. 302 kg viac.

Dôvodom zvýšenia nárastu úžitkovosti bola podľa DLQ aj dobrá kvalita krmív počas uplynulej zimy. Po prvýkrát všetky spolkové krajiny prekročili hranicu priemernej úžitkovosti 8 000 kg na kravu, bez ohľadu na plemeno a produkčné podmienky. Najproduktívnejšie dojnice boli v Sasku-Anhaltsku s priemernou ročnou úžitkovosťou 9 832 kg, nasledovalo Sasko s 9 794 kg. V Bavorsku a Bádensku-Württembersku bola priemerná úžitkovosť na kravu na úrovni 8 015 kg, resp. 8 060 kg. Podľa DLQ sa však extrémne leto premietlo do mierneho poklesu obsahu tuku v priemere na úroveň 4,04 %. Avšak vzhľadom na vyššiu úžitkovosť mlieka sa obsah vyprodukovaných zložiek na jedno zviera zvýšil. Produkcia tuku na kravu sa v porovnaní s rokom 2016/17 v priemere zvýšila o 8 kg na 357 kg. Pri bielkovinách bol pozorovaný nárast o 10 kg na 305 kg. Podľa DLQ letné mesiace priniesli aj zvýšenie počtu somatických buniek v mlieku. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol v priemere o 6 000 na 241 000 buniek/ml mlieka. Taktiež v kontrolnom roku 2017/18 sa zvýšil počet vzoriek mlieka s viac ako 400 000 bunkami/ml na 12,6 % (+ 0,3 %). Štrukturálna zmena v nemeckom mliekovom sektore pokračovala aj v sledovanom období. K 30. septembru 2018 počet mliekových fariem medziročne klesol o 1 822, resp. o 4,1 % na 42 390. Zároveň sa počet kráv zapojených do kontroly znížil o približne 64 640, resp. 1,8 % na 3,59 milióna. Priemerný počet kráv na farmu v kontrole sa tak zvýšil o 2 zvieratá na 84,7 kráv. DLQ predpokladá, že sucho v roku 2018 môže ovplyvniť aj výsledky kontrolného roku 2018/19.

Zo zdrojov Schweizerbauer preložil a upravil:

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV Nitra

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov