SK_LG_banner2_AGROBIZNIS-1000x150

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

ovce-plemena-KentKomentár: Čo s koncoročnou melanchóliou?

Ján Huba

Úvodníky - aj odborných časopisov – môžu byť osobné. V melancholickej nálade,

vyplývajúcej nielen zo skracujúcich sa dní, ale aj z množstva ďalších negatívnych podnetov, vrátane spoločenskej atmosféry či dlhodobých nálad v chovateľskej pospolitosti, ma zastihla prosba priateľov z SPU v Nitre. Chceli, aby som vystúpil na Dňoch kariéry s optimistickým – motivačným posolstvom. Zjednodušene povedané, aby sa prítomní štvrtáci a piataci po mojom príhovore tešili na blížiacu sa profesionálnu kariéru. Ak by som im povedal, čo som práve v tých dňoch cítil, motivačné by to rozhodne nebolo. Riešením tejto dilemy bolo, že som v archíve našiel fotografie ľudí z mojej pracovnej kariéry, ktorých si veľmi vážim a študentom som krátko priblížil ich príbeh. Na prvom slajde sa objavili (menujem ich podľa veku), moji učitelia akademik Ján Plesník (niekdajší dlhoročný riaditeľ VÚŽV Nitra, pôsobil aj ako vedúci Katedry špeciálnej zootechniky), profesor Ján Pšenica (niekdajší prodekan Agronomickej fakulty – školiteľ a vedúci mojej diplomovej práce) a profesor Jozef Bulla (niekdajší vedúci Medzinárodného pracoviska biotechnológií v ŽV pri VÚŽV Nitra, neskôr vedúci Katedry špeciálnej zootechniky a zakladateľ Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre). Študentov som poprosil, aby ani oni 30 rokov po ukončení štúdia nezabudli na svojich učiteľov (prítomní v posluchárni boli aj predseda akademického senátu FAPZ Juraj Candrák a prodekani – Kamil Hudec a Ján Gažo). Následne som opísal úspechy mojich súčasných kolegov vo výskume (vyšľachtenie plemena slovenská dojná ovca, získanie patentov, významné publikácie). Veľkú radosť som vyjadril nad počínaním si generácie aj mojich žiakov – mladých výskumníkov Mirka Záhradníka a Ivana Pavlíka. Zdôraznil som úprimné potešenie z toho, že vďaka obetavosti a nadšeniu mojich kolegov sa nám roky darí úspešnej organizovať Agrofilm či súťaž Mladý ekofarmár alebo veľmi vyhľadávanú expozíciu Gazdovský dvor U výskumníkov počas výstavy Agrokomplex. Priatelia z vydavateľstva si zaslúžia poďakovanie za nasadenie pri organizovaní súťaží NAJ slovenský chov, NAJ naše pole, NAJ agromanažér, NAJ inovatívnejší stroj, NAJ agro dievča/chlapec či NAJ poľno študent/študentka a úspešných konferencií Agrobiznis. Po mojom vystúpení som okrem solídneho potlesku mal aj dobrý pocit. Zdá sa, že ten prichádza prirodzene hlavne vtedy, keď poukazujeme na úspechy iných, nie seba.

Príčinou mojej jesennej melanchólie boli ľudia, ktorí nám rôznym spôsobom ubližujú. Takýto depresívny stav vyliečime tak, ak ich vo svojej mysli vytesníme tými vzácnymi ľuďmi, ktorí nám spôsobujú radosť. Vianoce a začiatok nového roka sú výbornou príležitosťou dať im priestor vo svojej mysli, zdieľať s nimi spoločnú radosť z týchto dní.

Nech nám tieto vzácne pocity zostanú i počas celého nasledujúceho roka. Prajem Vám to v mene celého nášho redakčného tímu a v mene mojej rodiny.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

SK_Export-L-Bok200az300x800px

SK_Export-P-Bok200az300x800px