SK_LG_banner2_AGROBIZNIS-1000x150

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

dojnice3Dánsko smeruje k 10 000 kg mlieka na dojnicu

Miroslav Záhradník

Priemerná ročná mlieková úžitkovosť dánskych dojníc na úrovni 9 600 kg je najvyššia spomedzi všetkých krajín EÚ.

Podľa zistení Dánskeho národného štatistického úradu, ktorý bilancoval aj výsledky dosahované v ostatných krajinách Európy za minulý rok vyplýva, že na druhej priečke sa nachádza Holandsko s úžitkovosťou na úrovni 8 700 kg na dojnicu. Tretia priečka s výkonom na úrovni 8 100 kg patrí Veľkej Británii. Nemecko dosiahlo v tomto rebríčku štvrté miesto s 7 800 kg na dojnicu a rok. Podľa štatistického úradu bolo tempo zvyšovania produktivity dánskych dojníc za posledné desaťročia v porovnaní so západoeurópskymi členskými krajinami EÚ výraznejšie. Mlieková úžitkovosť v Dánsku dosahovala v roku 1998 v priemere približne 6 800 kg na dojnicu, čo bolo asi o 13 % viac ako dosahovali nemecké farmy dojníc, pričom v roku 2017 sa tento rozdiel ešte zvýšil na úroveň 19 %. Podľa záverov autorov štatistického zisťovania výkonnosť dánskych dojníc nevyplýva z jediného dôvodu. Je skôr výsledkom kombinácie dobrej chovateľskej práce, profesionálneho poradenstva a vhodného riadenia chovov. Vývoj úžitkovosti na jednu dojnicu na Slovensku je od roku 2010 charakteristický kontinuálnym zvyšovaním, pričom v roku 2017 dosiahol úroveň 7 145 kg. Odhad na rok 2018 predstavuje hodnotu 7 200 kg mlieka na dojnicu.

Zo zdrojov Beuernzeitung a VUEPP preložil a upravil:

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV Nitra

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

SK_Export-L-Bok200az300x800px

SK_Export-P-Bok200az300x800px