SK_LG_banner2_AGROBIZNIS-1000x150

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

cibula-zoltanNominácia do súťaže NAJ agromanažér 2018: Zoltán Cibula

Zoltán Cibula patrí medzi manažérov, ktorí bazírujú na poctivej práci orientovanej

na merateľné výsledky. Jeho kľúčovou metrikou je meranie efektivity práce na základe „normy obsluhy“, teda jednotky vykonanej práce na zamestnanca. Cieľom je rast tohto ukazovateľa, pričom na tomto procese sa nepodieľa len samotný zamestnanec, ale i využitie mechanizmov, nových technológií, pracovného, resp. chovného priestoru v maštaliach a ďalších parametrov spätých s agrárnou výrobou. Jeho silnými stránkami, ktoré ho poháňajú vpred i po 42 rokoch práce na miestnom podniku sú zmysel pre zodpovednosť a neustála motivácia k poctivému vykonávaniu svojej práce. Je to muž, ktorý sa nevzdáva. „Keď vidím, že niečo nejde, pracujem na tom dovtedy, kým sa to nepodarí“, hovorí predseda o jednej z ďalších čŕt komplexnej filozofie svojej práce. Vďaka tejto vlastnosti lídra podniku družstvo udržalo živočíšnu výrobu a to i ťažko skúšané odvetvie chovu ošípaných. Z. Cibula si je však vedomý toho, že úspech v práci tkvie i v tímovej kooperácii. I preto sa snaží vždy pôsobiť ako tmel, ktorý spája ďalších členov manažmentu ako i zamestnancov, čím ich neustále motivuje ku vzájomnej spolupráci. Je zástancom názoru, že výrobnú stratégiu agropodniku definujú predovšetkým miestne výrobné podmienky a že rastlinná výroba nemôže dlhodobo úspešne fungovať bez živočíšnej výroby ako i precízneho manažmentu tvorby a dodržiavania osevného postupu. „Sedliak bez kravy nie je sedliakom“, konštatuje Z. Cibuľa. Týmto výrokom poukazuje na to, že je nevyhnutné využívať vedľajšie živočíšne produkty v rastlinnej výrobe, aby bolo možné využívať potenciál pôdy naozaj efektívne a súčasne trvaloudržateľne. Komplexná stratégia prístupu k výrobe zo strany tohto agromanažéra je jasná: Preferovať intenzifikáciu výroby, ktorá zabezpečuje rentabilitu, efektivitu a rast produktivity práce.

Celý profil predsedu PD Kukučínov Ing. Zoltána Cibulu si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 12/2018 na s. 7 až 9.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

SK_Export-L-Bok200az300x800px

SK_Export-P-Bok200az300x800px