Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

polievkaAk je cena jedla nula, aký je honor roľníka?

Ján Huba

Žiaci, ktorí splnia stanovené podmienky, budú mať obedy zdarma. Zaznamenali sme akcie obchodníkov, keď sa cena rožkov blížila k jednému centu. Môj menovec Juraj Huba pred určitým časom publikoval na svojom portáli fotku billboardu, kde domáca obchodná sieť pri slogane Podporujeme slovenských mliekarov promovala mlieko s obsahom tuku 1,5 % za cenu 0,33 eura/ liter (porovnajme - fľaša tichej minerálky stojí 0,39 centu a farmárske náklady na výrobu litra mlieka dlhodobo oscilujú okolo 0,40 eura). Publikovaná fotografia vyvolala veľmi trefnú, ale z pohľadu roľníka vlastne smutne vyznievajúcu diskusiu.

Aktuálne zaznamenávame cenu kilogramu cukru aj na úrovni 0,42 eura. Tak, ako si mnohí pamätáme  cenu mlieka 2 Kčs za liter, mne sa zachovala v mysli i cena cukru z tých čias – 7,30 Kčs za kilogram. Tá dnešná, hoci náklady sa zvýšili niekoľkonásobne (napríklad 1 liter nafty stojí bezmála toľko v eurách, ako kedysi v československých korunách), nie je ani dvojnásobná. Podporujú v skutočnosti tieto ceny domácich poľnohospodárov – ako znel reklamný slogan? Ak áno, tak na ceste do úplnej záhuby.

Aká je to edukácia, keď spotrebiteľov presviedčame, že jedlo je temer, alebo úplne zadarmo?

Čo si potom majú myslieť o poľnohospodároch?

A celé sa to odohráva v období, keď podniky nemajú šancu obsadiť nespočetné voľné miesta dojičov, bačov, úroda ovocia zostáva na stromoch, lebo ju nemá kto obrať, nemáme dosť pekárov ani mäsiarov. Keď činorodý manažér Plantexu Veselé vyhlásil v dobrej viere samozber jahôd len s prosbou o príspevok na dobročinný cieľ, získala Liga proti rakovine od každého zberača priemerne 50 centov. Takáto je hodnota indikátora toho, ako našinec oceňuje zdravé, čerstvé, domáce potraviny.

Potom s hrôzou konštatujeme, aký podiel z nich končí v odpade a tejto téme venujeme (žiaľ, situácia si to vyžaduje) nemalú pozornosť i vo výskume. Všetko, čo je zdanlivo zdarma, musí niekto zaplatiť. Týmto notorickým platcom sú, žiaľ, už dlhé roky hlavne poľnohospodári. A dlhé roky sú v hierarchii spoločenského postavenia na chvoste. Zopakujem - náš agrosektor sa borí s absolútnym nedostatkom pracovníkov viacerých profesií, o záujme mladých ani nehovoriac.

Keď väčšina spotrebiteľov, hnaná marketingom - aj tým politickým,  prahne po nízkych cenách potravín a jedla, prvovýrobca musí maximalizovať efektivitu. Keď nie sú pracovníci, musí sa zdynamizovať produktivita práce cez inovácie. O tom, ako získať do podnikov ľudí, či akými inováciami ich nahradiť, budeme diskutovať na našej konferencii Moderný Agrobiznis 27. marca, počas výstavy Agrosalón v Nitre.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov