Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

wasde-usdaWASDE november 2018: Čína prevrátila štatistiku bilancie kukurice naruby

/AGROBIZNIS/

Minulotýždňový report USDA o Odhade svetovej ponuky a dopytu po agrokomoditách (WASDE) priniesol pre globálnu bilanciu kukurice nevídaný šok.

Pšenica: USDA medzimesačne navýšilo odhad svetovej produkcie pšenice o 2,6 mil. ton na 733,5 mil. ton. Za nárastom produkcie bol medzimesačný nárast odhadu produkcie Číny o 4,5 mil. ton na 132,5 mil. ton, nárast odhadu pre EÚ o 0,1 mil. ton na 137,6 mil. ton a súčasne pokles produkcie pre Austráliu ( o 1 mil. ton na 17,5 mil. ton) a Pakistanu (o 0,8 mil. ton na 25,5 mil. ton. Výraznejšie sa však menil odhad globálnych zásob pšenice na konci ročníka. Ten USDA posunula nahor medzimesačne o 6,6 mil. ton na 266,7 mil. ton. Za nárastom odhadu zásob je zaktualizovanie bilancie Číny za predchádzajúce obdobie na základe nedávno zverejnených dát Čínskeho štatistického úradu, podľa ktorého koncoročníkové zásoby 2017/18 v krajine boli navýšené o 4,4 mil. ton na 131,2 mil. ton. To viedlo i k navýšeniu úvodných svetových zásob pšenice pre ročník 2018/19, čo sa prejavilo i na bilancii koncoročníkových zásob plodiny.

Kukurica: Skutočný šok nastal v rámci globálnej bilancie kukurice. USDA totiž v priebehu jedného mesiaca navýšilo odhad koncoročníkových svetových zásob kukurice o neuveriteľných 147,2 mil. ton na 307,5 mil. ton! Dôvod: Čína zaktualizovala svoju bilanciu zásob a produkcie za ostatných 10 rokov späť. Na konci ročníka 2017/18 (ročník skončil 31.8.2018) tak Čína najnovšie eviduje v skladoch 222,5 mil. ton kukurice, čo je o 143 mil. ton viac ako USDA uvádzalo vo svojej štatistike pred mesiacom. Čína navyše revidovala nahor i domácu produkciu a to ako pre ročník 2017/18, tak i 2018/19. V sezóne 2018/19 sa očakáva produkcia kukurice v krajine na úrovni 256 mil. ton, čo je o 31 mil. ton viac ako USDA očakávalo pred mesiacom. USDA súčasne medzimesačne zvýšilo odhad produkcie Ukrajiny o 2,5 mil. ton na 33,5 mil. ton, Argentíny o 1,5 mil. ton na 42,5 mil. ton, zatiaľ čo odhad pre USA medzimesačne z titulu nižšieho očakávaného hektárového výnosu znížilo o 3,8 mil. ton na 371,5 mil. ton a produkciu EÚ znížilo o 1,5 mil. ton na 59,5 mil. ton. Produkcia Brazílie ostala medzimesačne nezmenená na 94,5 mil. ton. Tieto zmeny sa tak výrazne premietli do celkovej globálnej bilancie kukurice. Svetová produkcia kukurice v ročníku 2018/19 sa odhaduje najnovšie na 1099 mil. ton, čo je o 30,6 mil. ton viac ako sa očakávalo pred mesiacom. Svetové zásoby kukurice na konci ročníka majú dosiahnuť už spomínaných 307,5 mil. ton. Odhad koncoročníkových zásob kukurice v USA bol medzimesačne zredukovaný o 2 mil. ton na 44,1 mil. ton.

Olejniny: Odhad svetovej produkcie olejnín pre ročník 2018/19 bol medzimesačne zredukovaný o 4,4 mil. ton na 599,6 mil. ton. Svetová produkcia sóje má dosiahnuť 367,5 mil. ton, čo je o 2 mil. ton menej ako USDA odhadovalo pred mesiacom. Ministerstvo z titulu medzimesačnej redukcie odhadu hektárového výnosu v USA znížilo odhad produkcie krajiny o 2,4 mil. ton na 125,2 mil. ton. Produkciu Brazílie ponechalo nezmenenú na 120,5 mil. ton, no zredukovalo odhad produkcie Argentíny a to medzimesačne o 1,5 mil. ton na 55,5 mil. ton. Súčasne bol medzimesačne navýšený odhad produkcie Číny o 1 mil. ton na 16 mil. ton. Produkcia EÚ sa odhaduje na medzimesačne nezmenených 2,7 mil. ton. Svetové zásoby sóje na konci ročníka 2018/19 sa odhadujú na 112,1 mil. ton, čo je o 2,1 mil. ton viac ako sa očakávalo pred mesiacom. V rámci bilancie USA ministerstvo výraznejšie zredukovalo odhad exportov sóje z USA a to medzimesačne o 4,3 mil. ton na 51,7 mil. ton. Dôvodom sú aktuálne prebiehajúce pomalé exporty sóje do Číny. Koncoročníkové zásoby sóje v USA na konci sezóny 2018/19 sa najnovšie odhadujú na 26 mil. ton, čo je o 1,9 mil. ton viac ako pred mesiacom.

Napriek razantnému navýšeniu odhadu svetových zásob kukurice sa trhy po úvodnom šoku, ktorého výsledkom bol skokový pokles cien komodity o 2 %, dokázali do konca obchodného dňa spamätať, keď napokon došlo k úplnému vymazaniu spomínaných cenových strát kukurice. Ďalšie dni kukurica síce mierne strácala, no evidentne trhy stále vnímajú bilanciu zásob Číny ako neprehľadnú, čo potvrdzujú tým, že cena komodity nemá tendenciu prudko oslabovať napriek faktu, že výška odhadu globálnych zásob sa prakticky z minúty na minútu (po zverejnení reportu USDA) zdvojnásobila.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

naj agromanazer 2018

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov