Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

agro-moneyPPA začala vyplácať slovenským farmárom preddavky vo výške viac ako 23 miliónov eur

Mgr. Zuzana Peiger Ačjaková

Agrorezort úspešne nadviazal na minulý rok, keď prostredníctvom Pôdohospodárskej

platobnej agentúry (PPA) vyplatil slovenským farmárom historicky prvé preddavky na priame platby so zameraním na podporu živočíšnej produkcie. V týchto dňoch si finančne prilepší ešte viac žiadateľov ako vlani. Viac ako 23 mil. € si rozdelí 4 584 slovenských poľnohospodárov.

„Od môjho nástupu sme s novým vedením Pôdohospodárskej platobnej agentúry spravili pre slovenských poľnohospodárov kus poctivej práce. Práve živočíšna produkcia si zaslúži našu špeciálnu pozornosť. Toto odvetvie malo na Slovensku dlhú tradíciu, no v poslednom desaťročí výrazne stagnuje. Rýchlejší prístup k financiám je jedným z možných nástrojov, ako ho podporiť,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Pôdohospodárska platobná agentúra začala vyplácať preddavky na viazané priame platby v podporných schémach na chov bahníc, jariek a kôz v sadzbe 18,04 €, na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka v sadzbe 227,23 € a na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka v sadzbe 288,95 €, pričom opätovne dochádza k ich medziročnému nárastu.

„Na všetkých žiadostiach sme uskutočnili administratívne kontroly a preverili sme výsledky vykonaných kontrol na mieste. Po overení podmienok oprávnenosti na platbu sme okamžite začali s vyplácaním preddavkov. Tak, ako vlani posielame na účty slovenských poľnohospodárov tisícky eur,“ skonštatoval Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA. Európska legislatíva umožňuje členským štátom vyplácať preddavky na priame platby až do výšky 50 % pred 1. decembrom kalendárneho roka, ale najskôr od polovice októbra „Využili sme maximálne možnú hranicu na vyplatenie preddavkov, a teda rovných 50 %. Viac ako 4 500 žiadateľom poskytneme cez 23 mil. €,“ dodal J. Kožuch. 

Mgr. Zuzana Peiger Ačjaková

Štátny radca |Odbor komunikácie a marketingu |Kancelária ministra

MPRV SR 

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov