Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

euralis2EURALIS Demo Park sa oplatí navštíviť počas celej sezóny

Štefan Ščecina

Pred niekoľkými rokmi sa v slovenskej pobočke spoločnosti EURALIS

Saaten zrodila zaujímavá myšlienka, predstaviť celé svoje portfólio na jednom poli. Preto sme v tomto roku mohli už po štvrtýkrát vidieť na pokusnom pozemku pri Veľkom Mederi kompletný sortiment odrôd jednotlivých plodín, s výnimkou repky, ktoré ponúkajú pestovateľom na Slovensku.
Oficiálny Deň poľa sa tradične uskutočnil v období začínajúcich jesenných prác, tento rok 11. septembra. Viacero poľnohospodárov však zavítalo do EURALIS Demo Parku už v priebehu roka. To je aj hlavným cieľom, aby si poľnohospodár mal možnosť pozrieť a porovnať rôzne odrody počas celej vegetácie. Ľudia z EURALIS-u sa snažia každoročne prinášať inovácie, tentoraz to bolo taktiež v rámci programu, keď k prehliadke pokusov zaradili poľnú konferenciu. Mnohých tu zaujali témy presného poľnohospodárstva, skúsenosti s pestovaním ciroku v Maďarsku, vývoj chorôb pri jednotlivých plodinách vplyvom zmeny klímy a iné.
Po konferencii nasledovala prehliadka odrodových pokusov, ktorou nás sprevádzal marketingový manažér EURALIS Saaten na Slovensku, Ing. Andrej Kubiš. Na úvod spomenul inováciu v oblasti morenia osiva kukurice – OptiCoat+. Toto moridlo obsahuje zinok (50 g/l) a mangán (30 g/l), prvky veľmi dôležité pre vývoj kukurice a tvorbu úrody. Špeciálne zloženie stimuluje metabolické procesy a zvyšuje prirodzené obranné funkcie rastliny, čím zabezpečuje lepší príjem živín a ich využiteľnosť aj v prípade nepriaznivých a stresových podmienok. Moridlo OptiCoat+ je taktiež schválené pre použitie v ekologickom poľnohospodárstve. Podstatnou informáciou je, že všetko osivo kukurice EURALIS bude v nasledujúcom ročníku namorené s OptiCoat+.
Podiel osív so značkou EURALIS v súčasnosti rastie na všetkých trhoch. Spoločnosť je lídrom aj v šľachtení ciroku, ktorého pestovanie získava čoraz väčší význam aj u nás. Najmä v suchých lokalitách prináša táto plodina výbornú rentabilitu pestovania. V týchto regiónoch je vhodnou alternatívou k zrnovej kukurici. Napríklad v susednom Maďarsku sa úspešne využíva zrnový cirok vo výkrme zvierat a je pravdepodobné, že čoskoro sa to rozšíri tiež na Slovensku. Ing. Kubiš hovorí: „Spoločnosť EURALIS pozorne načúva požiadavkám pestovateľov a pravidelne prináša inovácie.“ Ako príklad uvedieme nové hybridy kukurice Tropical dent druhej generácie. Takýmto hybridom a lídrom v segmente s FAO 300 – 350 je ES FARADAY (FAO 340), ktorý má svoje miesto v oblastiach južného Slovenska, ale rovnako aj na topoľčiansku alebo bánovecku. Je univerzálny tiež z hľadiska intenzity pestovateľských podmienok.
Veľké zastúpenie mal v tomto roku na našich poliach hybrid ES JASMINE (FAO 400), s možnosťou využitia na siláž alebo zrno. Cennou vlastnosťou ES JASMINE je schopnosť preklenúť nepriaznivé suché a horúce obdobia. Celkovo prezentovali vo Veľkom Mederi 20 hybridov kukurice od FAO 300 až takmer k 500.
Cirok bol zastúpený silážnymi a zrnovými odrodami s bielym a červeným zrnom. Mohutnou produkciou biomasy zaujal hybrid ciroku Styx, určený pre siláž (dojnice/bioplyn). Viac ako polovica slovenských polí so sójou je obsiatych hybridmi EURALIS, pričom jednotkou na trhu je ES MENTOR. Veľký potenciál pre pestovanie v južných častiach v sebe ukrýva neskorší hybrid ES GLADIATOR.          
Štefan Ščecina
AGROMAGAZÍN

euralis2

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov