Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

Gadus_JanDeň bioenergetiky 2018 aj o nových trendoch využívania OZE na Slovensku

AGROBIZNIS

Zástupcovia Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja na SPU v Nitre túto jeseň zorganizovali už piaty ročník odborného podujatia s názvom Deň bioenergetiky. Cieľom seminára s praktickými ukážkami pestovania biomasy je propagácia využívania OZE a hľadanie možností pre ich uplatnenie v praxi.

Profesor Ján Gaduš z SPU v Nitre sa vo svojej prednáške venoval potenciálu využívania obnoviteľných zdrojov energie vrátane nových trendov výroby biopalív tzv. tretej generácie. Prednášajúci sa pristavil pri výrobe bioplynu na Slovensku, pričom skonštatoval, že v roku 2018 pracovalo na Slovensku 111 bioplynových staníc. Boom rozmachu bioplynových staníc na stal po prijatí zákona o OZE v roku 2009, keď v nasledujúcich troch rokoch sa v SR postavilo 92 BPS. Následne, i vďaka úpravám v legislatíve, výstavba BPS spomalila. Za ekonomicky zaujímavú alternatívu J. Gaduš považuje výrobu tepla zo slamy, pričom investícia do kotla na slamu sa vráti do troch rokov. Časť svojej prezentácie venoval i novým trendom výroby biopalív. Podľa jeho slov biopalivá I. generácie, t.j. vyrobené z dopestovaných plodín na poľnohospodárskej pôde či zo živočíšnych tukov budú postupne nahradzované biopalivami II. generácie (využívanie lignocelulózových plodín) a III. generácie (riasy a sinice). „Odborníci sa zhodujú v tom, že bude trvať ešte 10 rokov, kým dôjde k citeľnejšiemu rozšíreniu technológií premeny lignocelulózových materiálov“, poukázal na postupný progres technológie do praxe J. Gaduš. Za hlavné výhody biopalív tretej generácie, ktorými má byť výroba energie z rias a siníc, označil faktor vyššej výťažnosti oleja v porovnaní s olejninami pestovanými na pôde ako i možnosť celoročného pestovania siníc a rias. Na SPU v Nitre aktuálne už testujú využívanie mikrorias na výrobu bioplynu, pričom podľa slov profesora Gaduša testy prinášajú zaujímavé výsledky. Žatva mikrorias prebieha každé dva týždne, kým pri silážnej kukurici je to 1 – krát za rok. Výhodou rias je tiež krátky čas biologického rozkladu ako aj vyššia produkcia na jednotku suchej hmoty v porovnaní s kukuričnou silážou“ zhrnul nádejné výsledky. Ako doplnil, vyrobený bioplyn z mikrorias obsahuje medzi 50 až 55 % metánu a výťažnosť bioplynu sa hýbe na 102 l na m3 fermentačnej hmoty.

Viac informácií, ktoré odzneli na podujatí, sumarizujeme i v článku v AGROMAGAZÍNe 10/2018.

 

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov