Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

mliekoDve burzové hedžingové stratégie mlieka. Ktorá bola toto leto úspešnejšia?

AGROBIZNIS

V tabuľkách prinášame porovnanie dvoch rozličných stratégií burzového zaisťovania cien mlieka, ktoré majú európski farmári po novom možnosť využiť.

Obidve stratégie sú prepočítané na hedžovaný objem 100 tis. kg vyprodukovaného mlieka, pričom obdobie trvania hedžingu bolo nastavené od 15.8. do 1.10.2018. V prvej stratégii sú využité pre zaistenie futures kontrakty Európskeho tekutého mlieka na burze futures. V rámci druhej stratégie hedžujeme ceny mlieka nepriamo prostredníctvom obchodovania kontraktov masla a sušeného odtučneného mlieka (SOM) obchodovaných rovnako na burze EEX. Nakoľko sa farmár obáva poklesu cien mlieka, volí stratégiu predaja kontraktov (otvára tzv. short pozíciu). Keďže hedžujeme 100 tis. kg mlieka, v stratégii 1 bolo potrebné zobchodovať 4 kontrakty (každý po 25 tis. kg). Dňa 15.8. preto poľnohospodár predal kontrakty (vstupná cena) za 36 EUR/100 kg, čím vstúpil do hedžovanej pozície. Hedžing ukončil nákupom príslušných kontraktov 1.10.2018 (výstupná cena) za cenu platnú v tejto deň, presnejšie za 33,75 EUR/100 kg. Po odčítaní obidvoch cien nám tak stratégia 1 priniesla burzový profit na úrovni 2,25 EUR/100 kg mlieka. Ak farmár na fyzickom trhu SK predával v tomto období mlieko za 31 EUR/100 kg, potom jeho finálna realizačná cena za toto obdobie bola 31 + 2,25 EUR/100 kg, teda 33,75 EUR/100 kg. V rámci stratégie 2 približujeme ďalší postup ako hedžovať ceny mlieka. Keďže vieme, že zo 100 kg mlieka sa vyrobí zhruba 4,9 kg masla a 9,3 kg SOM, môžeme si plánovaný hedžing 100000 kg mlieka prepočítať na ceny masla a SOM, pričom nám vyjde, že je potrebné zobchodovať 1 kontrakt masla (objem 5 t) a 2 kontrakty SOM (objem 10 t) Tieto množstvá reálne zodpovedajú hedžingu okolo 102 tis. kg mlieka (zobchodovať presne ekvivalent 100 tis. kg sa presne nedá, nakoľko je možné hedžovať len celé kontrakty masla a SOM). Opäť volíme stratégiu vstupu do hedžingu cez predaj (krytie pred poklesom ceny), pričom 15.8. 2018 sme predali maslo za 5750 EUR/t a SOM za 1755 EUR/t. Dňa 1.10.2018 uzatvárame hedžing nákupom za aktuálnu cenu 4588 EUR/t masla a 1586 EUR/t SOM. Po prepočte na zobchodovaných 5 ton masla a 10 ton SOM hedžer zaknihuje burzový profit 7500 EUR, čo po prepočte na 100 kg hedžovaného mlieka znamená profit 7,33 EUR/100 kg. Ak teda farmár predá znovu reálne na SK trhu mlieko za 31 EUR/100 kg, potom jeho predajná cena po hedžingu cez stratégiu 2 bude až 38,33 EUR/100 kg. V tomto porovnaní tak jednoznačne zvíťazila stratégia 2. Viac informácií k tejto téme nájdete v AGROMAGAZÍNe 10/2018.

Stratégia 1: Využitie kontraktov Európskeho tekutého mlieka

 

Stratégia 1

Popis

Predaj 4 kontraktov Európskeho tekutého mlieka

Burza

EEX

Doba trvania hedžingu

15.8. – 1.10.2018

Hedžovaný objem mlieka

100000 kg

Vstupná cena Európske tekuté mlieko

36 EUR/100kg

Výstupná cena Európske tekuté mlieko

33,75 EUR/100 kg

Cenový profit

0,0225 EUR/ kg mlieka

Cenový profit stratégia (4 kontrakty)

100000 kg x 0,0225 EUR/kg = 2250 EUR/kg

Burzový profit po prepočte na 100 kg mlieka

2,25 EUR/100 kg

Stratégia 2: Využitie kontraktov masla a SOM.

 

Stratégia 2

Popis

Predaj 1 kontraktu masla + 2 kontraktov SOM

Burza

EEX

Doba trvania hedžingu

15.8. – 1.10.2018

Hedžovaný objem mlieka

102000 kg

Vstupná cena maslo

5750 EUR/t

Výstupná cena maslo

4588 EUR/t

Hedžovaný objem masla

1x 5t = 5 t

Cenový profit (maslo)

5t x 1162 EUR/t = 5810 EUR

Vstupná cena SOM

1755 EUR/t

Výstupná cena SOM

1586 EUR/t

Hedžovaný objem SOM

2x5t = 10 t

Cenový profit (SOM)

10 t x 169 EUR/t = 1690 EUR/t

Cenový profit (maslo + SOM)

7500 EUR

Burzový profit po prepočte na 100 kg mlieka

7,35 EUR/100 kg

Prepočty AGROMAGAZÍN

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov