Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

wasde-usdaWASDE október 2018: Jemné korekcie úrody pšenice a kukurice smerom nadol

AGROBIZNIS

Americké ministerstvo pre poľnohospodárstvo (USDA) zverejnilo svoj pravidelný report WASDE (Odhad svetovej ponuky a dopytu po agrokomoditách), tentoraz za mesiac október.

Októbrový report pritom nepriniesol veľké prekvapenia, pričom správe dominovali len menšie korekcie odhadov globálnej úrody pšenice a kukurice smerom nadol.

Pšenica:

Svetová produkcia pšenice sa aktuálne odhaduje na 730,9 mil. ton, čo je o 2,1 mil. ton menej ako pred mesiacom. USDA znížilo odhad produkcie pre Austráliu (o 1,5 mil. ton na 18,5 mil. ton) a Rusko (o 1 mil. ton na 70 mil. ton), naopak mierne navýšilo odhad produkcie USA (o 0,2 mil. ton na 51,3 mil. ton). Produkcia EÚ ostala so 137,5 mil. ton medzimesačne nezmenená. Svetové zásoby pšenice na konci ročníka 2018/19 sa odhadujú na 260,2 mil. ton (pred mesiacom 261,3 mil. ton).

Kukurica:

Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch reportov, v tomto USDA už príliš nemenilo bilanciu produkcie kukurice v USA, resp. vo svete. Svetová produkcia komodity sa odhaduje na 1068,3 mil. ton, čo je o 0,7 mil. ton menej ako pred mesiacom. Prognóza svetových zásob na konci ročníku 2018/19 bola medzimesačne zvýšená o 2,3 mil. ton na 159,4 mil. ton. USDA mierne znížilo odhad tohtoročného priemerného hektárového výnosu kukurice v USA, vďaka čomu bola medzimesačne korigovaná nadol očakávaná produkcia komodity v krajine o 1,3 mil. ton na 375,4 mil. ton. USDA súčasne zvýšilo odhad exportov z USA a to až o 1,9 mil. ton na 62,9 mil. ton. Napriek týmto zmenám došlo k navýšeniu odhadu koncoročníkových zásob kukurice v USA o 1,1 mil. ton na 46,1 mil.ton. Dôvodom je započítanie reálneho stavu zásob plodiny v amerických skladoch k 1.9.2018, čo de facto signalizuje presný stav zásob plodiny pre úvod ročníka 2018/19. Produkcia kukurice v USA bola medzimesačne navýšená o 0,2 mil. ton na 61 mil. ton. Produkciu J. Ameriky ako i Ukrajiny ministerstvo ponechalo medzimesačne bez zmeny.

Olejniny:

Svetová produkcia olejnín v ročníku 2018/19 sa najnovšie odhaduje na 604 mil. ton, čo je o 0,7 mil. ton menej ako pred mesiacom. Globálna produkcia repky bola medzimesačne navýšená o 0,4 mil. ton na 72,1 mil. ton, pričom produkcia repky v EÚ je kvantifikovaná na 19,5 mil. ton. Medzimesačne sa nemenil odhad svetovej produkcie slnečnice (49,8 mil. ton). Svetová produkcia sóje má dosiahnuť 369,5 mil. ton, čo je o 0,1 mil. ton viac ako sa očakávalo pred mesiacom. Produkcia EÚ sa odhaduje na medzimesačne nezmenených 2,7 mil. ton, rovnako tak sa nemenil odhad produkcie Brazílie (120,5 mil. ton) a Argentíny (57 mil. ton). Koncoročníkové svetové zásoby sóje sa najnovšie odhadujú na rovných 110 mil. ton, čo je o 1,7 mil. ton viac ako pred mesiacom. V bilancii USA sa však štatistika znovu mierne menila. USDA podobne ako pri kukurici znížilo odhad priemerného hektárového výnosu sóje v USA, vďaka čomu došlo k redukcii odhadu tohtoročnej produkcie komodity v krajine z 127,7 na 127,6 mil. ton. Keďže v amerických skladoch bolo k 1.9. 2018 viac sóje ako sa pôvodne očakávalo, ministerstvo znovu navyšovalo odhad koncoročníkových zásob plodiny v USA a to medzimesačne o 1,1 mil. ton na 24,1 mil. ton.

Ceny plodín zareagovali na report prekvapivo miernym rastom. Účastníci trhov totiž dominantne počítali s tým, že USDA i v októbri znovu navýši svoj odhad produkcie jarín v USA, čo sa ale nestalo.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov