Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

kukurica1Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15. 09. 2018

Na základe výsledkov odhadov úrody vybraných plodín k 15. septembru 2018

sa v porovnaní so skutočnosťou roku 2017 očakáva vyššia úroda u všetkých sledovaných plodín okrem slnečnice. Osiate plochy zemiakov ostatných a kukurice a jej miešanky na zelené kŕmenie a siláž boli vyššie ako v roku 2017, u ostatných sledovaných plodín bola výmera nižšia, a to u kukurice na zrno o 14,8 tis. ha, u slnečnice o 18,6 tis. ha a u cukrovej repy technickej o 0,1 tis. ha.

V roku 2018 bola kukurica na zrno zasiata na výmere nižšej o 7,7 % a kukurica a jej miešanky na zelené kŕmenie a siláž na vyššej o 1,6 %. Pestovateľské plochy kukurice na zrno boli k 15.9.2018 korigované a odhadujeme, že jej zberové plochy budú vyššie o 1,4 % (2,5 tis. ha).

Očakáva sa vyššia celková úroda vybraných plodín okrem slnečnice a výrazne vyššie hektárové výnosy. V porovnaní s minulým rokom budú úrody vybraných plodín vyššie, a to v prípade kukurice na zrno o 23,9 % (o 254,8 tis. t), u kukurice a jej miešanky na zeleno a siláž o 12,8 % (o 264 tis. t), u cukrovej repy o 9 % (o 111,3 tis. t) a u zemiakov ostatných o 16,8 % (o 23,3 tis. t). Naopak, v prípade slnečnice, ktorá bola v roku 2018 zasiata na výmere nižšej o 21,2 %, odhadujeme medziročný pokles úrody o 10,4 % (o 22,7 tis. t).

Očakávané hektárové výnosy u všetkých sledovaných plodín sú v porovnaní s minulým rokom vyššie, ale od rekordnej úrody v roku 2016 sú u kukurice na zrno nižšie o 21,2 % (3,58 t), u slnečnice o 3,5 % (0,1 t) a u cukrovej repy technickej o 13,3 % (9,35 t). Oproti päťročnému priemeru sú hektárové výnosy vyššie u kukurice o 9,2 % a u slnečnice o 0,3% , naopak u cukrovej repy nižšie o 1,2 %.

Link na grafické prílohy k správe:

Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15. 09. 2018 (pdf - 105 kB)

Štatistický úrad SR

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov