Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

kultivovanieAgrorezort pripravuje komplexný súbor opatrení na podporu farmárov a potravinárov

Mgr. Vladimír Machalík

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(MPRV SR) pod vedením Gabriely Matečnej pripravuje komplexný súbor systémových opatrení na podporu poľnohospodárov a potravinárov.

 

„Na Slovensku politici v minulosti akosi pozabudli, že výroba potravín je strategickým odvetvím pre každú krajinu, dotýkajúcim sa každého jedného občana. Môžeme sa o tom presvedčiť aj u našich susedov, ktorí do agropotravinárskeho sektora investujú značné prostriedky. Na zvýšenie konkurencieschopnosti našich slovenských poľnohospodárov a potravinárov preto pripravujeme súbor systémových opatrení. Chceme, aby mali slovenskí spotrebitelia možnosť zakúpiť si na pultoch kvalitné a čerstvé potraviny od slovenských výrobcov a nie kvalitou a čerstvosťou absentujúce dovozy cez pol sveta,“ povedala Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (SNS).

Agrorezort spolupracuje na príprave systémových opatrení s profesijnými združeniami a organizáciami v sektore. S Ministerstvom financií zasa diskutuje o možnostiach finančného krytia. MPRV SR pripravuje podporu predovšetkým špeciálnej a rastlinnej výrobe. Ide o odvetvia, ktoré sú značne náročné na prácnosť a financie. Snahou rezortu pôdohospodárstva je aj cez systém vnútroštátnej podpory zabezpečiť pre spotrebiteľa dostupné čerstvé mäso, mliečne výrobky, ovocie a zeleninu zo slovenských chovov a polí. Pri domácich potravinách je totiž ľahšia vystopovateľnosť, štát je ich schopný účinnejšie chrániť cez svoj systém veterinárnych a potravinových kontrol. Skrátenie prepravnej vzdialenosti najmä pri dodávkach potravín má zasa pozitívny vplyv na životné prostredie.

MPRV SR taktiež pripravuje systémové riešenie negatívnych dopadov klimatických zmien, ktoré najmä v poslednom období ovplyvňujú farmárov a poľnohospodársku prvovýrobu. Pôjde o pomoc pri zvládnutí napríklad sucha, mrazov, povodní, či požiarov z tepla. Agrorezort plánuje aj podporu propagácie potravín, ich výživových benefitov, unikátnych regionálnych výrobných postupov a receptúr. Vzdelávanie spotrebiteľa a výchova k patriotizmu totiž patria ku kľúčovým nástrojom podpory odbytu domácich potravín a regionálnych špecialít.

V neposlednom rade ministerstvo zintenzívni inšpekčnú činnosť a finančne zabezpečí kontroly najmä pokútnych výrobcov, predajcov a skladovateľov fejkového tovaru, rizikového ambulantného predaja a internetovej ponuky potravín v snahe dôkladne a dôrazne chrániť zdravie slovenského spotrebiteľa.

Mgr. Vladimír Machalík

Riaditeľ odboru komunikácie a marketingu | Hovorca | Kancelária ministra

MPRV SR

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov