Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

meteostaniceVýkyvy počasia ovplyvnia úrodu zemiakov, na juhu SR poklesne, na severe ich bude viac

Mgr. Zuzana Peiger Ačjaková

Čoraz väčšie výkyvy počasia súvisiace s klimatickými zmenami sa výraznou mierou odrážajú

na poľnohospodárskej úrode. Tohtoročné sucho a vysoké teploty potrápili aj pestovateľov zemiakov, očakávame výrazné rozdiely v úrode vzhľadom na lokalitu a podmienky pestovania. Veľké suchá postihli najmä pestovateľov na juhu Slovenska, kde sa očakáva o 10-20 % nižšia úroda ako vlani.

„Zemiaky sú tradičnou komoditou, ktorá sa na Slovensku pestuje dlhé roky. Poľnohospodári sa však musia pripraviť na klimatické zmeny, ktoré so sebou budú prinášať čoraz väčšie výkyvy počasia. Či už ide o pestovateľov zemiakov alebo akýchkoľvek poľnohospodárov. Dôležité bude investovať do závlahových zariadení a zamerať sa aj na diverzifikáciu pestovaných komodít na Slovensku,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Na Slovensku sa tento rok podľa štatistických údajov pestujú konzumné zemiaky na výmere 7 870 ha. Situácia v jednotlivých lokalitách územia je vzhľadom na podnebné pásmo veľmi rozdielna.

Pokiaľ boli zemiaky v najteplejších oblastiach Slovenska vysadené skoro, v podmienkach so závlahou sa vyhli neskorším vysokým teplotám a najmä skoršie odrody s dobrou dynamikou narastania hľúz priniesli skorú a aj dobrú úrodu. Neskôr vysadené zemiaky, s dlhšou vegetačnou dobou sa dostali do obdobia vysokých teplôt, s vysokým výskytom škodcov, prenášačov chorôb. Napriek intenzívnej závlahe pri vysokých denných (nad 26°C) i vysokých nočných teplotách (nad 14°C) zemiaky prestali rásť, prírastky na úrode boli takmer nulové.  Naviac, v teplej pôde hrozí novým hľuzám prehriatie a následne zhoršenie vonkajšej a najmä vnútornej kvality hľúz.

V chladnejších oblastiach, kde sú teplotné podmienky pre vegetáciu zemiakov prirodzene lepšie, trpeli zemiaky v prvej polovici vegetácie nedostatkom zrážok. Od polovice júna sa situácia vo viacerých regiónoch výrazne zlepšila najmä kvôli výdatným zrážkam. Preto už pri prvých výkopových skúškach, ktoré zrealizovali pracovníci Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) na skúšobnej stanici v Spišskej Belej k 10. júlu bol možný pozorovať rýchly nárast hľúz s veľmi dobrou úrodou. Na druhej strane, júnové sucho zredukovalo deklarované počty hľúz u jednotlivých odrôd o  20-30 %. „V podmienkach so závlahou predpokladáme porovnateľné výsledky s rokom 2017.  Na lokalitách bez závlah sú pestovatelia  zemiakov závislí najmä na lokálnych zrážkach, ktoré nepokrývajú celé územie, a preto možno očakávať menej vyrovnané úrody, s variabilnou kvalitou, tvarom i veľkosťou hľúz. V chladnejších lokalitách Slovenska očakávame v porovnaní s teplejšími lokalitami bez závlahy lepšie úrody i vyššiu vnútornú kvalitu hľúz,“ vysvetlil rozdiely v úrode Peter Rusňák, generálny riaditeľ ÚKSÚP. Za posledných 20 rokov bola najnižšia úroda v roku 2010 (11,45 ton na ha), naopak, najvyššia vlani (23,33 ton na ha).

Mgr. Zuzana Peiger Ačjaková

Štátny radca |Odbor komunikácie a marketingu |Kancelária ministra

MPRV SR

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov