Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

MAPVplyv skladovacích technológií na dĺžku skladovania a kvalitu čerešní

Cieľom pokusov na Výzkumnom a šľachtiteľskom ústave Ovocnářskom Holovousy s.r.o.,

bolo porovnať možnosti dlhodobého skladovania čerešní s použitím skladovacích vreciek s technológiou MAP (Modified Atmosphere Packaging), ULO technológie (Ultra low oxygen) a skladovaním v chladenom sklade. Hodnotené boli parametre ako hmotnostné straty, pevnosť plodov, obsah refraktometrickej sušiny, chuť, vädnutie stopky, shelf-life a výskyt hnilôb. Pokus prebiehal na stredne a neskoro zrejúcich odrodách ´Amid´, ´Justyna´, ´Korvik´, ´Tamara´, ´Kordia´ a ´Regina´. Teplota skladovania bola 1°C, zloženie ULO atmosféry bolo nasledovné: 2% O2 a 1% CO2. Plody boli skladované po dobu 50 dní. Pri plodoch skladovaných v chladenom sklade a minoritne aj v ULO boli zistené hmotnostné straty, hnednutie stopky, nárast refraktometrickej sušiny a vädnutie plodov. Plody vo vreckách MAP si zachovali svieži vzhľad, zelené stopky a dobrú chuť. Hmotnostné straty boli nižšie v porovnaní s plodmi z chladeného a ULO skladu. Dĺžka skladovania závisela rovnako od odrodovej predispozície, ako aj od kvality plodov. Použitie technológie skladovania MAP výrazne zvýšilo kvalitu dlhodobo skladovaných čerešní. Výhody tejto metódy je vidieť v poklese úbytku hmotnosti skladovaných plodov, v znížení rizika napadnutia hnilobami a v značnom predĺžení trhovej sezóny čerešní. Pri dlhodobom skladovaní (50 dní) je potrebné pristúpiť k ošetreniu plodov proti hnilobám a vybrať vhodnú odrodu na dosiahnutie čo najlepších výsledkov. Hoci je vzhľad ovocia po 50 dňoch skladovania dobrý, životnosť ovocia je kratšia a chuťové vlastnosti sa rýchlo zhoršujú.

Podrobnejšie informácie nájdete v čísle 4/2018 časopisu Sady a Vinice. 

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

naj agromanazer 2018

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov