SK_LG_banner2_AGROBIZNIS-1000x150

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

wasde-usdaWASDE júl 2018: Viac kukurice v USA, no globálne zásoby sa stenčujú

/AGROBIZNIS/

Júlový report o Odhade svetovej ponuky a dopyte po agrokomoditách (WASDE)

od Amerického ministerstva pre poľnohospodárstvo (USDA) priniesol niekoľko zaujímavých úprav v odhade budúcej ponuky a dopytu po agrokomoditách.

Pšenica:

USDA v najnovšom odhade medzimesačne znížilo očakávanú produkciu pšenice vo svete v ročníku 2018/19 až o 8,4 mil. ton na 736,3 mil. ton. Produkcia EÚ bola skorigovaná nadol o 4,4 mil. ton na 145 mil. ton, produkcia Ruska o 1,5 mil. ton na 67 mil. ton, produkcia Austrálie o 2 mil. ton na 22 mil. ton a produkcia Číny a Ukrajiny boli zhodne zredukované medzimesačne o 1 mil. ton na 128 mil. ton (Čína), resp. 25,5 mil. ton (Ukrajina). USDA navýšilo odhad produkcie pre USA (o 1,5 mil. ton na 51,2 mil. ton). Koncoročníkové zásoby pšenice vo svete 2018/19 sa po týchto zmenách odhadujú medzimesačne o 5,3 mil. ton nižšie na 260,9 mil. ton.

Kukurica:

Svetová produkcia kukurice v sezóne 2018/19 by mala dosiahnuť 1054,3 mil. ton, čo je o 1,9 mil. ton viac ako sa očakávalo pred mesiacom. Napriek tomu pokračuje pokles odhadu koncoročníkových zásob komodity vo svete v sezóne 2018/19, ktoré medzimesačne boli skorigované nadol o 2,7 mil. ton na 152 mil. ton. Dôvodom je rast očakávanej spotreby, ktorá by mala dosiahnuť rekordných 1094,1 mil. ton. USDA medzimesačne navýšilo odhad produkcie USA o 4,9 mil. ton na 361,5 mil. ton a to z titulu nami už avizovaného zvýšenia pestovateľských výmer v krajine o 1,1 mil. akrov (na 89,1 mil. akrov) v porovnaní s marcovým odhadom pestovateľskej výmery. Napriek navýšeniu produkcie v USA ministerstvo medzimesačne pokračovalo v znižovaní odhadu koncoročníkových zásob kukurice v krajine, ktoré znížilo o 0,6 mil. ton na 39,4 mil. ton. Dôvodom je predpokladaný nárast exportov kukurice z USA o 3,2 mil. ton v porovnaní s júnovým odhadom na aktuálnych 56,5 mil. ton. USDA medzimesačne navýšilo i odhad nadchádzajúcej produkcie pre EÚ (o 0,5 mil. ton na 61,5 mil. ton), prognózu produkcie Brazílie, Argentíny a Ukrajiny nechalo bez zmien. Za poznámku stojí i fakt, že USDA počas júla znovu znížilo odhad tohtoročnej produkcie kukurice v Brazílii (aktuálne v krajine finišuje žatva) z doterajších 85 na 83,5 mil. ton. Tejto údaj sa vzťahuje ešte na produkciu ročníka 2017/18, keďže nový ročník 2018/19 pre kukuricu a sóju USDA počíta až od 1.9.2018.

Olejniny:

Svetová produkcia olejnín v ročníku 2018/19 má dosiahnuť 592,6 mil. ton, čo je o 1,4 mil. ton menej ako sa očakávalo pred mesiacom. Svetová produkcia sóje bola v najnovšom odhade navýšená na medzimesačnej báze o 4,3 mil. ton na 359,5 mil. ton a koncoročníkové svetové zásoby sóje boli navýšené dokonca až o 11,2 mil. ton na 98,3 mil. ton. Za poklesom v celkovej bilancii olejnín stojí pokles odhadu svetovej produkcie repky a to medzimesačne o 2,6 mil. ton kvôli nižším odhadom pre EÚ, Austráliu a Rusko s Ukrajinou ako i medzimesačne o 2,9 mil. ton nižší odhad pre globálnu produkciu slnečnice, ktorý bol znížený pre Rusko a Ukrajinu.

V rámci bilancie boli najvýraznejšie medzimesačné zmeny zaznamenané pri sóji. Produkcia sóje v USA bola z titulu spresnenia údajov o tohtoročných pestovateľských plochách v krajine navýšená o 0,8 mil. ton na 117,3 mil. ton. Zavedenie ciel zo strany Číny na americké exporty sóje však viedlo USDA k radikálnemu poklesu odhadu tohtoročných exportov sóje z USA a to medzimesačne o 6,8 mil. ton na 55,5 mil. ton. Vďaka tomu sa koncoročníkové zásoby sóje v USA 2018/19 najnovšie odhadujú na 15,8 mil. ton, čo je o 5,3 mil. ton viac ako pred mesiacom. USDA tiež predpokladá, že zavedenie ciel povedie k zvýšeniu pestovateľských výmer sóje v Brazílii a Argentíne a i preto pre obidve krajiny v sezóne 2018/19 ministerstvo navýšilo ich očakávanú produkciu. Tá by v Brazílii mala dosiahnuť 120,5 mil. ton (pred mesiacom odhad 118 mil. ton) a Argentíne 57 mil. ton (pred mesiacom 56 mil. ton). Produkciu sóje v EÚ ministerstvo ponechalo nezmenenú na 2,75 mil. ton. USDA tiež znížilo odhad importov sóje do Číny, ktoré by v novom ročníku mali dosiahnuť 95 mil. ton, čo je o 8 mil. ton menej ako USDA prognózovalo pred mesiacom. Znížený odhad dopytu Číny viedol k zníženiu i globálnej očakávanej spotreby sóje vo svete, výsledkom čoho je vyššie spomínaný radikálny medzimesačný nárast odhadu koncoročníkových zásob komodity vo svete v sezóne 2018/2019.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

SK_Export-L-Bok200az300x800px

SK_Export-P-Bok200az300x800px