Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

agro-moneyModerný agrobiznis 2018: Ako speňažiť plodiny o 10 až 15 % drahšie

/AGROBIZNIS/

V článku prinášame sumarizáciu úvodného bloku diskusie o možnostiach efektívneho

speňažovania agrárnej produkcie plodín, ktorá počas apríla odznela na fóre Moderný agrobiznis 2018. Na tému diskutovali výkonný riaditeľ brokerskej spoločnosti TRIM Broker Martin Moravčík, Tomáš Drotár zo spoločnosti Saatbau Preisgut a šéfredaktor AGROMAGAZÍNu David Karkulín.

Burzové zaisťovanie je alternatíva ako dokázať speňažiť svoju produkciu plodín v priemere o 10 až 15 % drahšie v porovnaní s tradičným predajom odberateľovi na slovenskom hotovostnom trhu. Pri tomto modeli farmár naďalej predáva fyzicky svoju produkciu na miestnom trhu tak ako doteraz, no súčasne si na časť objemu svojej produkcie otvorí na burze príslušný počet futures kontraktov, ktoré mu zabezpečia zafixovanie predajnej ceny svojej produkcie. Čo sa týka burzy, farmár tu nerieši žiadne fyzické dodávky (fyzicky dodáva len na miestny trh ako doteraz), nakoľko kontrakty uzatvorené na burze sa vyrovnávajú finančne. O možnom prilepšení si k realizačným cenám o 10 – 15 % v prípade využitia burzy hovoril i Tomáš Drotár zo spoločnosti Saatbau Preisgut. Zástupca rakúskej spoločnosti ponúka farmárom servis v podobe sprostredkovania vstupu na burzu ako i nástroje na to, aby farmár dokázal čo najlepšie na svoje výrobné podmienky napasovať vhodnú obchodnú, resp. hedžingovú stratégiu na burze. K tomuto účelu slúži aplikácia Saatbau Profit Manager, ktorú T. Drotár počas svojho vystúpenia predstavil bližšie i prostredníctvom praktickej ukážky jej využitia. „Farmár si vyberie plodiny, ktoré pestuje, zadefinuje náklady na ich produkciu ako i termín plánovaného predaja. Program stiahne aktuálne ceny futures na burze a na základe zadaných údajov mu vypočíta akú obchodnú cenu by mohol získať v prípade, že by využil rôzne, v platforme dostupné stratégie zaistenia cez burzu“, vysvetlil T. Drotár. Podľa T. Drotára platformu s úspechom využívajú viacerí farmári v Rakúsku a Nemecku a aktuálne je dostupná i pre slovenských farmárov. Cena služby sa hýbe podľa veľkosti obhospodarovanej farmy. Farma do 500 ha platí za možnosť využívania platformy 74 EUR za kvartál (3 mesiace), farma nad 500 ha potom 374 EUR/t. Za túto cenu však majú farmári k dispozícii progresívny nástroj na zhodnotenie efektívnosti dostupných stratégií predaja a navyše i servis firmy, ktorá na základe ich požiadaviek zrealizuje i burzové obchody na ich obchodných účtoch (t.j. účet je vedený na meno farmára, Saatbau však zadáva inštrukcie ako danú stratégiu zrealizovať). „Možno sa pýtate, kde sme prišli k údaju, že hedžing dokáže zvýšiť farmárske ceny plodín o 10 až 15 % v porovnaní s predajom na miestnom trhu“, zapojil sa do debaty D. Karkulín. „Je to dané flexibilitou systému. Napr. v ostatných 4 rokoch sme videli na trhu krátkodobé jarné vzostupy cien plodín na burze MATIF o 15 – 20 %, ktoré však vaši odberatelia kvôli ich krátkemu trvaniu neboli ochotní započítať do ponúkaných cien. Ak bol poľnohospodár v tomto momente flexibilný a burzovo si sám zaistil čo len polovicu tohto sezónneho cenového nárastu, dokázal si zvýšiť svoju realizačnú cenu. Tam sa nachádza tých 10 – 15 % navyše“, vysvetlil D. Karkulín. Ako naň nadviazal Martin Moravčík zo spoločnosti TRIM Broker, poľnohospodári by sa nemali obávať burzy, i keď sa jej využívanie na prvý pohľad javí ako komplikované. Ako dodal, edukácii k pochopeniu základného fungovania pravidiel burzového zaisťovania stačí poľnohospodárovi pár hodín. „Z vlastnej skúsenosti tvrdíme, že robiť si zaisťovanie svojej produkcie si môže robiť farmár sám“, zhodnotil. Tiež prípadných záujemcov odkázal na stránku www.trimbroker.cz/agro, kde poľnohospodári nájdu stručný manuál ako realizovať celý proces hedžingu vo vlastnej réžii. M. Moravčík spresnil, že TRIM Broker vie farmárom poskytnúť „kompletnú infraštruktúru“ ako sa dostať na burzu ako i naučiť klienta s ňou narábať tak, aby bolo pre poľnohospodára burzové zaisťovanie nákladovo efektívne a prinášalo mu úžitok. Jednou z otázok moderátora J. Škorňu bolo vymenovanie podmienok, ktoré musí farmár splniť, aby sa mohol začať zaisťovať. Podľa M. Moravčíka je potrebné si v prvom rade otvoriť obchodný účet a následne je nutné si naň poslať kapitál, ktorý musí byť aspoň vo výške minimálnej marže nutnej pre otvorenie požadovaného obchodu. Tá sa hýbe pri obchodovaní 1 kontraktu (50 ton) pšenice, kukurice či repky (burza Euronext MATIF) na úrovni 400 až 600 EUR. No M. Moravčík odporúča pri otvorení 1 kontraktu dať na účet aspoň 2000 až 2500 EUR. „Počas trvania hedžingu cena komodity môže pri futures stratégiách na burze generovať stratu, ktorú treba vykryť. I preto odporúčame, aby mal farmár na účte 3-4 násobok hodnoty minimálnej marže. Pri opčných stratégiách sú nároky na zloženú maržu nižšie“, vysvetľuje. Ako dopĺňa, prípadná burzová strata v priebehu trvania zaistenia cez futures bude kompenzovaná ziskom v podobe nárastu predajnej ceny komodity na fyzickom trhu a teda farmár v celkovom zúčtovaní nestratí. Na otázku, pre koho je burzové zaisťovanie vhodné, odpovedal T. Drotár. „My odporúčame sa burzovo zaisťovať farmám s výmerou od 80 ha. Kvôli neistote budúcej úrody sa nezaisťuje celá očakávaná produkcia, ale zväčša 60 – 70 %“ skonštatoval T. Drotár. A čo riziká burzového zaisťovania? Tým hlavným je podľa D. Karkulína fakt, že vývoj cien futures kontraktov na burze MATIF síce determinuje ceny na slovenskom fyzickom trhu no v priebehu sezóny ich nemusí vždy presne kopírovať. „Cenový rozdiel, nazývaný aj ako cenová prémia či basis, medzi cenami futures na burze MATIF a cenami plodín na hotovostnom trhu môže v priebehu roka kolísať v intervale 20 – 30 EUR/t. Tento rozdiel môže finálnu hedžovanú cenu mierne meniť, no existujú stratégie ako sa zaistiť voči týmto cenovým výkyvom. A to buď preskladnením komodity či uzatvorením forwardového kontraktu s odberateľom plodiny na fyzickom trhu“, vysvetlil D. Karkulín. Za kľúčovú však považuje fixáciu samotnej ceny komodity cez burzu MATIF, pretože tá determinuje ceny na fyzickom trhu, pričom cena komodity v priebehu jedného ročníka dokáže kolísať až o 100 EUR/t pri obilninách a 200 EUR/t pri repke. Sezónne varírovanie cenovej prémie (rozdielu medzi cenou futures plodiny na burze MATIF a cenou tej istej plodiny na fyzickom trhu v SR) o 20 – 30 EUR/t sa tak v tomto kontexte javí ako minoritný problém a navyše ako už bolo spomenuté vyššie, dá sa tiež vyriešiť adekvátnymi zaisťovacími stratégiami.

 

Viac informácií, ktoré odzneli na konferencii Moderný agrobiznis 2018 si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 5/2018.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov