Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

podhanyi-frantisekInovácie zohrávajú v manažmente Slovenského farmárskeho družstva zásadnú úlohu

D. Karkulín

Slovenské farmárske, družstvo hospodári na 25 tis. ha v rôznych kútoch Slovenska. Akú úlohu v manažmente firmy zohrávajú inovácie?

Jednoducho povedané, zásadnú. Dá sa povedať, že Slovenské farmárske, družstvo (SFD) má zakódované inovácie vo svojej DNA. Našim poslaním je zavádzať moderné systémy riadenia do poľnohospodárstva a tým robiť slovenské poľnohospodárstvo silnejším. Veríme tomu, že ak celý vyspelý svet žije „smart“ technológiami, tak ani poľnohospodárstvo nesmie za žiadnych okolností zaostávať. Tiež musí byť SMART.

Inovácie idú ruka v ruke s vedou a výskumom. Akými formami spolupracuje SFD s vedeckou základňou?

SFD aktívne spolupracuje s SPU Nitra – v oblasti štátnych programov výskumu a vývoja, ako aj grantových projektov.

V spolupráci s SPU Nitra, ČZU Praha a Mendelovej univerzity v Brne zabezpečujeme odborné prednášky pre odborných zamestnancov SFD. Taktiež spolupracujeme s firmou PeWaS, ktorá sa špecializuje na výskum a vývoj ekologických chemických inovácií.

Máte nejakú víziu či plán, aké nové technológie či postupy plánuje zaviesť SFD do praxe v budúcnosti?

V súčasnej dobe zavádzame už spomenutý systém satelitného monitorovania porastov CROPIO a paralelne s ním technológiu inteligentných meteostaníc s možnosťou predikovania kritických udalostí pre porasty. Tieto dva systémy by nám mali umožniť optimalizáciu výrobných procesov v rastlinnej výrobe. V nadväznosti na predchádzajúce nové technológie ideme zavádzať systém precízneho poľnohospodárstva, ktoré už síce z pohľadu Slovenska nemôžeme považovať za úplnú inováciu, ale z pohľadu SFD určite áno. Koncom tohto leta zahajujeme testovanie pôdneho skenera, ktorý by nám mal umožniť rozbory pôdy priamo na poli do 10 minút od odberu vzoriek. Stanovenie makroprvkov a pH pôdy. Súčasťou výstupu je aj odporúčanie na konkrétne opatrenie, myslím tým hnojenie na danej parcele.

Vysoké očakávania máme zo Smart softvérov v traktoroch, s cieľom zjednodušeného ovládania a komunikácie strojov s obsluhou a jeho následné prepojenie s centrálnym systémom ovládania traktorov a náradia. Uvedená technológia sa stáva súčasťou výbavy všetkých novo obstarávaných traktorov.

Na jeseň ideme testovať strip-till technológiu, pásové spracovanie a sejba plodín, s cieľom eliminovať utuženie pôdy. V súčasnosti zároveň spúšťame pilotné komplexné laboratórium, ktoré bude slúžiť pre spádovú oblasť západného Slovenska. So spoločnosťou Orange spolupracujeme na systéme vzdialeného on-line monitoringu elektrických ohradníkov. Samozrejme, toto nie sú ani zďaleka všetky inovačné projekty, na ktorých intenzívne pracujeme.

D. Karkulín

Celý rozhovor s generálnym riaditeľom Slovenské farmárske, družstvo Františkom Podhányim si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 05/2018 na s. 20 až 22.

konferencia2019_300x90

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

naj agromanazer 2018

najstroj-2019

euralis_dec18

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov