Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

hovadzi-dobytokGreenpeace požaduje redukciu spotreby živočíšnych produktov o 50 % do roku 2050

AGROBIZNIS

„Náš potravinový reťazec – vrátane zmien v krajine spojených s poľnohospodárstvom – je v súčasnosti zodpovedný za tvorbu štvrtiny celkového množstva vyprodukovaných skleníkových plynov, ktoré vedú ku klimatickej zmene. Len produkcia mäsa a mlieka v súčasnosti uvoľňuje do ovzdušia toľko skleníkových plynov ako celý sektor transportu. Ak nič neurobíme, v roku 2050 budú tvoriť skleníkové plyny z nášho potravinového systému polovicu všetkých skleníkových emisií spojených s ľudskými aktivitami. Efekt produkcie mäsa a mlieka na biodiverzitu je taktiež obrovský. Od roku 1970 Zem stratila polovicu počtov divej zveri, no súčasne strojnásobila populáciu hospodárskych zvierat. Intenzívna živočíšna výroba je hlavným motorom odlesňovania, tvorby mŕtvych zón v oceánoch a degradácie zdrojov pitnej vody po celom svete. Zredukovať produkciu mäsa a mlieka pre zdravší život a planétu – to je vízia Greenpeace do roku 2050. Zredukovať svetovú produkciu a spotrebu živočíšnych produktov a zmeniť prístupy v systémoch ich produkcie“

Zdroj: Menej je viac. Redukcia mäsa a mliečnych výrobkov pre zdravší život a planétu.

Vízia Greenpeace pre mäso a mlieko do roku 2050.

 

S týmto posolstvom nedávno zverejnilo celým radom vedecky podložených štúdií dokument vplyvu poľnohospodárstva na tvorbu skleníkových plynov a príspevok ku klimatickej zmene združenie environmentálnych aktivistov Greenpeace. Pre udržanie klimatickej zmeny „na uzde“ združenie požaduje pomerne radikálne podmienky. Do roku 2050 by totiž malo ľudstvo v záujme zachovania svojho zdravia ako i zdravia planéty zredukovať svoju spotrebu živočíšnych produktov až o 50 %. Ak tak neurobíme, tak podľa aktuálnych vedeckých prognóz bude produkcia potravín vo svete zodpovedná za tvorbu viac ako polovice všetkých skleníkových plynov spôsobených atropogénnou činnosťou. Medzi rokmi 1990 až 2013 podľa analýzy klesla spotreba hovädziny vo svete o 10 %, no súčasne vzrástla spotreba bravčoviny o 23 % a hydinového mäsa až o 96 %. Produkcia ošípaných a hydiny tvorí v súčasnosti až 70 % celkovej produkcie mäsa. Svetová spotreba mäsa má pokračovať v raste, tiež sa predpokladá, že spotreba mliečnych produktov vo svete bude každoročne stúpať o 1,8 %. Znamená to, že s rastom produkcie (v dôsledku rastu spotreby) bude stúpať i emitácia skleníkových plynov do ovzdušia. V súčasnosti priame emisie skleníkových plynov z poľnohospodárstva tvoria 24 % z celkových emisií, pričom emisie so živočíšnej výroby 14 %. Projekcie pritom naznačujú, že ak bude globálna spotreba živočíšnych produktov pokračovať v súčasnom tempe, potom do roku 2050 budú emisie z poľnohospodárstva generovať 52 % celkových svetových emisií skleníkových plynov (21 mld. ton ekvivalentu CO2) vytvorených ľudskou činnosťou. Podľa Parížskej klimatickej dohody sa krajiny zaviazali, že vytvoria také opatrenia, ktoré povedú k maximálnemu nárastu teploty zemského povrchu oproti súčasnosti o 1,5 stupňa Celsia. Ak však poľnohospodárstvo bude expandovať súčasným tempom, tak bude generovať toľko skleníkových plynov, že len samotné chlebové odvetvie prispeje ku globálnemu otepľovaniu o takmer 1,5 stupňa Celsia. Ak sa k nemu pridajú emisie z ďalších odvetví národného hospodárstva, splnenie limitu oteplenia o max. 1,5 stupňa Celsia je nerealistické dosiahnuť.

Greenpeace kvôli neudržateľnosti systému navrhuje, aby ľudstvo znížilo do roku 2050 oproti súčasnosti spotrebu mäsa a mliečnych produktov o 50 %. V praxi by to znamenalo, že v roku 2050 by priemerná spotreba mäsa na obyvateľa za rok mala poklesnúť na 16 kg ročne, resp. 300 g týždenne (jatočná hmotnosť). Spotreba mlieka pri polovičnej redukcii by mala klesnúť na 33 kg na obyvateľa za rok, resp. 630 g (3 poháre) za týždeň. Pre informáciu priemerný občan krajín západnej Európy v súčasnosti spotrebuje až 85 kg mäsa ročne a vypije okolo 200 kg mlieka. Pre vyspelé krajiny by to znamenalo drastickú redukciu príjmu živočíšnych bielkovín. Tie by však mohli byť nahradené vo výžive kvalitnými rastlinnými bielkovinami. Zastavenie odlesňovania môže zvýšiť kapacitu ukladania oxidu uhličitého z ovzdušia. Tiež nie je veľmi prekvapujúce, že Greenpeace požaduje ukončenie poskytovania podpôr pre živočíšnu výrobu ako i spracovateľský priemysel zameraný na živočíšne produkty a žiada vlády o to, aby podporili farmárov smerom k hospodáreniu ekologickým spôsobom.

 

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov