Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

novinyPozvánka na 15. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vedecké dni 2018

Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,

Vyšehradská asociácia univerzít, Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre Asociácia poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku v spolupráci s ostatnými asociáciami (ASECU, EUNIS-Slovensko, JCI-Slovakia) organizujú v dňoch 16. – 17. mája 2018 už 15-ty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vedecké dni 2018 – “Smerom k produktívnemu a udržateľnému svetovému poľnohospodárstvu a potravinovým zdrojom“

V rámci plenárneho zasadnutia 16. mája vystúpia významní domáci i zahraniční odborníci zaoberajúci sa problematikou ekonomiky a manažmentu v  oblasti agropotravinárskych reťazcov: Marc Duponcel – Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Európska komisia; Prof. Dr. Diána Bánáti – Executive and Scientific Director, International Life Sciences Institute, Europe Brussels, Belgicko; Dr. John Russin – Louisiana State University, USA; prof. Maks Tajnikar, PhD – Ljubljana University, Slovinsko; prof. Konstantinos Mattas – Grécko a mnoho ďalších.

15. ročník konferencie si kladie za cieľ spojiť akademických vedcov, výskumníkov a výskumných pracovníkov za účelom výmeny ich skúseností a výsledkov výskumu vo všetkých oblastiach poľnohospodárstva a manažmentu. Takisto poskytuje interdisciplinárnu platformu pre tvorcov politík, top manažérov, výskumníkov, praktikantov a pedagogických pracovníkov za účelom prezentácie a diskusie na najnovšie témy spojené s inováciou, trendmi a praktickými výzvami a riešeniami v oblasti poľnohospodárstva. Témy konferencie sú úzko späté s reformou domácej politiky, liberalizáciou obchodu, hospodárskym rastom, redukciou chudoby, klimatickými zmenami, udržateľným rozvojom inováciami, podnikaním a poľnohospodárskou výchovou. Podrobnejší program konferencie a prihlášku je možné nájsť na stránke: http://spu.fem.uniag.sk/mvd2018/.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

euralis_dec18

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin