Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

odrody-jabloniDlhodobé sledovanie 15 odrôd jabloní

Eva Nováková


Vedci z Výskumného ústavu v Holovousích v Českej republike sa 8 rokov venovali sledovaniu vybraných parametrov 15 odrôd jabloní, ktoré boli vyšľachtené v ČR.

Odrody boli sledované na experimentálnom sade v Holovousích, výsadbe z roku 2003 v spone 4x1 m, na podpníku M9. Sledovanie od roku 2004 ukázalo, že najproduktívnejšia bola odroda Rucla, ktorá dosiahla najvyššiu úrodu 50,9 ton. Bola zároveň aj najviac tolerantná k neskorým jarným mrazom. Z pohľadu dosahovaných úrod nasledovali odrody Rubinstep, King Jonagold a Šampion. Najnižšiu úrodu dosahovala odroda Fuji Nagafu (23,7 t/ha), nasledovali odrody Golden Deliciou a Rubinola. Z hľadiska odolnosti voči neskorým jarným mrazom vynikala odroda Rucla (4,2 kg/strom v roku 2011 a 9,5 kg/strom v roku 2016, ktoré boli z pohľadu mrazov kritické). Pokiaľ ide o vzrastnosť, najväčší objem koruny v roku 2016 dosiahla odroda Rubín (2,74 m3), nasledovali odrody Rubinola, King Jonagold a Meteor. Najmenší objem koruny zaznamenala počas sledovania odroda Selena (1,50 m3).

Eva Nováková, Sady a Vinice

Informácie nájdete v čísle 2/2018 časopisu Sady a Vinice.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

euralis_dec18

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin