Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

baner-konferencia

dojnice2Estónsko zvýšilo produkciu mlieka

Miroslav Záhradník

Podľa predbežných správ Estónskeho štatistického úradu (ES) dosiahla produkcia mlieka v roku 2017 hodnotu 791 800 ton, čo je medziročne o 1 % viac. Počet dojníc sa zvýšil a priemerná ročná mlieková úžitkovosť na kravu sa taktiež zlepšila.

Celkové stavy hovädzieho dobytka k 31. decembru 2017 predstavovali 251 300 jedincov, z toho 88 400 boli dojnice. V medziročnom porovnaní došlo k zvýšeniu celkových stavov dobytka o 1 %, pričom počet dojníc sa zvýšil o 0,3 %. Vývoj početných stavov dojníc bol za obdobie posledných 20 rokov spojený primárne s poklesovým trendom. Výnimkami boli iba krátke obdobia s malými nárastmi, na ktoré nadviazal aktuálny vývoj. Výraznejší progres bol dosiahnutý zvýšením priemernej úžitkovosti na kravu v roku 2017 na 9 159 kg, čo je o 281 kg viac ako v roku 2016. Početne stavy ošípaných ku koncu roka 2017 činili 284 500 a stavy oviec a kôz dosiahli 86 800 jedincov. Stavy ošípaných zaznamenali medziročný nárast na úrovni 7 %, zatiaľ čo počty oviec a kôz sa znížilo o 4 %. Celkové stavy hydiny sa za rovnaké obdobie znížili o 3 % na hodnotu 2,2 mil. jedincov. Produkcia vajec predstavovala v roku 2017 celkovo 202,5 mil. vajec, čo predstavuje 2 %-ný nárast oproti roku 2016. Celková produkcia mäsa (v živej hmotnosti) klesla o 9 %. Produkcia hovädzieho mäsa, bravčového, baranieho a kozieho mäsa za znížila, zatiaľ čo produkcia hydiny zaznamenala nárast.

 

Zo zdrojov ES preložil a upravil: Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV Nitra

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

naj agromanazer 2018

najstroj-2019

najnaj-d1
naj-ch1

euralis_dec18

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov