Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

baner-konferencia

ozelenenieSystémy ozelenenia vo vinohradníctve

Eva Nováková


Ozelenenie je v súčasnosti už neoddeliteľnou súčasťou pestovania viniča. Nie je však ozelenenie ako ozelenenie. Musí byť predovšetkým v súlade s požiadavkami viniča hroznorodého a nesmie viniču konkurovať. Ozelenenie by malo vytvoriť priaznivé prostredie pre vinič, v ktorom bude možné dopestovať kvalitné hrozno.

Ak je však ozelenenie založené na tom, že medziradie rastie bujne a vinič naopak chradne, je zvolený zlý a nefunkčný systém.

Základom úspešného ozelenenia je potenciál pôdy na to, aby bolo možné pestovať vinič aj ozeleniť vinicu. Ukazovateľom tohto potenciálu je obsah humusu a aj schopnosť pôdy obohacovať sa o organickú hmotu. Optimálny obsah humusu sa líši podľa pôdneho druhu, ale všeobecne možno za optimum považovať hodnoty medzi 2-3%. V takých pôdach je možné využívať systémy trvalého ozelenenia. V pôdach s nižším obsahom humusu je vhodné využívať systémy krátkodobého ozelenenia, ktoré slúžia aj ako zelené hnojenie. Vďaka mineralizácii zelenej hmoty dochádza k zlepšovaniu obsahu humusu, ale aj celkových pôdnych podmienok. Pôdy s vyšším obsahom humusu sú priaznivé pre príjem živín a vinič na takých pôdach menej podlieha stresovým situáciám.

Ozelenenie vinohradov je aj dôležitým protieróznym opatrením. Vinič sa pestuje na svahoch, na ktorých sa môže vyskytovať erózia. Ozelenenie vinohradov eróziu obmedzuje. Preto je užitočné začať vhodným spôsobom ozeleňovať aj nové výsadby.

Ďalšou pozitívnou stránkou ozelenenia je obmedzenie zhutnenia pôdy. Zhutnenie pôdy môže negatívne ovplyvňovať vývoj koreňového systému, príjem vody a živín. Vhodný spôsob ozelenenia môže zhutnenie pôdy zmierňovať.

Kľúčovým momentom pri výbere systému ozelenenia je však predovšetkým konkurencia o vodu a živiny medzi ozeleňovacími rastlinami a viničom. Táto konkurencia sa musí obmedzovať výberom vhodných rastlinných druhov pre ozelenenie alebo vhodným systémom ozelenenia. V minulosti bolo najviac využívané spontánne ozelenenie, kde boli dominantné druhy tráv z čeľade lipnicovitých. Plytký a hustý koreňový systém tráv predstavoval výraznú konkurenciu vo vzťahu k vode a živinám. Vinič bol preto v takých podmienkach v strese, ktorý sa prejavoval na raste, úrode, odolnosti voči chorobám a škodcom, a predovšetkým aj na kvalite hrozna (snímka).

Ozelenenie nemožno tiež považovať za statický systém, ktorý sa založí a následne sa bude už iba mulčovať. Najmä v suchých rokoch je potrebné s ozelenením pracovať, aby sa obmedzili stresové podmienky vo vinohrade. Ozelenenie je preto treba v prípade potreby podrývať, povrchovo rozrušiť alebo prípadne celkom zapraviť do pôdy, ak je stres pre vinič veľmi výrazný.

V Českej republike je trvalé ozelenenie súčasťou dotačného titulu na integrovanú produkciu vo vinohradníctve, a k dispozícii je už niekoľko druhov ozeleňovacích zmesí.

prof. Ing. Pavel Pavloušek, PhD., Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Pripravila E. Nováková, Sady a Vinice

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

naj agromanazer 2018

najstroj-2019

najnaj-d1
naj-ch1

euralis_dec18

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov