Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

Banner-Adama-980x150px

wasde-usdaWASDE marec 2018: Ďalšia redukcia odhadu úrody v Argentíne

/AGROBIZNIS/


Marcový report Amerického ministerstva pre poľnohospodárstvo (USDA) o odhade svetovej

ponuky a dopytu po agrokomoditách (WASDE) priniesol niekoľko zaujímavých korekcií odhadov vybraných plodín vo viacerých kútoch sveta.

 

Pšenica:

USDA znovu prekvapilo, keď ešte i teraz tesne pred oficiálnym koncom ročníka 2017/18 navýšilo očakávanú svetovú produkciu pšenice v sezóne 2017/18 medzimesačne o ďalších 0,5 mil. ton na rekordných 758,8 mil. ton. Za nárastom smerom nahor je predovšetkým spresnenie dát o vlaňajšej produkcii v Kazachstane, ktorú USDA navýšilo o 0,8 mil. ton na 14,8 mil. ton. Ministerstvo súčasne mierne znížilo odhad tohtoročníkovej globálnej spotreby pšenice na úkor vyššej spotreby kukurice na výrobu kŕmnych zmesí, čo prispelo k tomu, že medzimesačne došlo k navýšeniu odhadu koncoročníkových zásob pšenice vo svete na rekordných 268,9 mil. ton, čo je o 2,7 mil. ton viac ako sa odhadovalo pred mesiacom. Produkciu EÚ za vlaňajšok ponechalo USDA nezmenenú na 151,6 mil. ton, rovnako tak sa medzimesačne nemenili ani údaje ďalších významných producentov komodity Pripomíname, že USDA aktuálne referuje stále údaje za ročník 2017/18, ktorý v prípade pšenice končí k 31.5.2018. Prvé odhady nadchádzajúcej úrody (ročník 2018/19 prinesie USDA v májovom reporte WASDE).

Kukurica:

Svetová produkcia kukurice v ročníku 2017/18 má dosiahnuť 1041,7 mil. ton, čo je porovnateľné číslo ako USDA odhadovalo pred mesiacom. Napriek minimálnej zmene v odhade svetovej produkcie došlo k zmenám odhadov produkcie pre vybrané krajiny. Sucho v Argentíne prinútilo USDA zredukovať odhad nadchádzajúcej produkcie kukurice v krajine medzimesačne o 3 mil. ton na 36 mil. ton (ročník 2017/18 pri kukurici a sóji končí 31.8.2018, čo znamená, že sa doň počíta aktuálne sa formujúca úroda jarín v J. Amerike). Tiež došlo k zníženiu odhadu produkcie pre Brazíliu a to o 0,5 mil. ton na 94,5 mil. ton. Na druhej strane ministerstvo navýšilo odhad vlaňajšej produkcie EÚ (kvôli novým dátam z vlaňajšej produkcie vo Francúzsku a Nemecku) a to medzimesačne o 1 mil. ton na 61,1 mil. ton. K menším úpravám nahor došlo i niekoľkých ďalších krajinách. Produkciu USA ponechalo ministerstvo nezmenenú na 371 mil. ton, čo len potvrdzuje, že toto číslo za vlaňajšiu produkciu je pre krajinu už viac-menej definitívne. Svetové zásoby kukurice na konci ročníka 2017/18 upravilo ministerstvo nadol medzimesačne o 3,9 mil. ton na 199,2 mil. ton. Dôvodom bolo zvýšenie odhadu globálnej spotreby kukurice v aktuálne prebiehajúcej sezóne. Kvôli očakávaným výpadkom exportov kukurice v Argentíne v dôsledku očakávanej nižšej úrody v krajine sa ministerstvo rozhodlo medzimesačne navýšiť odhad exportov kukurice z USA o 4,5 mil. ton na 56,5 mil. ton. Súčasne došlo k miernemu zvýšeniu odhadu domácej spotreby kukurice v krajine, čo medzimesačne poslalo nadol odhad koncoročníkových zásob kukurice v USA až o 5,7 mil. ton na 54,0 mil. ton.

Olejniny:

Svetová produkcia olejnín v ročníku 2017/18 má dosiahnuť 574,5 mil. ton, čo je o 4,1 mil. ton menej ako USDA odhadovalo pred mesiacom. Ministerstvo síce medzimesačne navýšilo odhad svetovej produkcie repky o 0,9 mil. ton na 73,9 mil. ton v dôsledku vyššej očakávanej produkcie v Číne a Austrálii, no súčasne medzimesačne znížilo odhad svetovej produkcie sóje o 6 mil. ton na 340,9 mil. ton. Kvôli pretrvávajúcemu suchu v Argentíne totiž došlo k medzimesačnému razantnému poklesu odhadu miestnej produkcie sóje až o 7 mil. ton na 47 mil. ton. Na druhej strane USDA navýšilo odhad produkcie pre Brazíliu o 1 mil. ton na 113 mil. ton. Svetové zásoby sóje na konci ročníka 2017/18 sa odhadujú na 94,4 mil. ton, čo je o 3,7 mil. ton menej ako sa prognózovalo pred mesiacom. Produkciu sóje v USA ponechalo USDA nezmenenú na 119,5 mil. ton, no znížilo svoj odhad exportov komodity z USA medzimesačne o 0,9 mil. ton na 56,2 mil. ton, čo viedlo k nárastu odhadu koncoročníkových zásob v krajine na 15,1 mil. ton (pred mesiacom 14,4 mil. ton). Produkciu sóje v EÚ v sezóne 2017/18 ministerstvo naďalej odhaduje na 2,5 mil. ton.

Navýšenie odhadu produkcie pšenice vo svete ako zvýšenie odhadu finálnych zásob sóje v USA na konci ročníka 2017/18 vytvorilo dočasný tlak na pokles cien týchto komodít. Na druhej strane report vyznel mierne prorastovo pre globálne ceny kukurice.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

euralis_dec18

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin