Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

Banner-Adama-980x150px

kvetopas-jablonovyOverenie účinnosti vybraných prípravkov proti nosánikovitým škodcom na ovocných plodinách

Eva Nováková, Sady a Vinice

Kvetovka jabloňová aj nosánik jablčný sú zástupcovia chrobákov, ktorí patria do čeľade nosánikovitých (Curculionidae). Charakteristickým znakom tejto čeľade je výrazne dlhý nosec. Obidva spomínané druhy sú v prípade premnoženia významnými škodcami plodov jadrovín, predovšetkým jabloní a okrajovo aj hrušiek. Nosánik jablčný sa vyskytuje na niekoľkých ďalších hostiteľských rastlinách, ako sú napríklad čerešne, slivky či marhule.
V Českej republike sa využívajú na ochranu proti kvetovke jabloňovej vedľajšie účinky prípravkov s kontaktným i požerovým účinkom. V rámci ochrany kontaktnými insekticídmi na dospelé chrobáky prevláda aplikácia neonikotinoidov s účinnými látkami thiacloprid (Calypso 480 SC) a acetamiprid (Mospilan 20 SP), aplikovanými napríklad proti piliarke jablčnej alebo proti voškám. Ďalej sa využívajú prípravky s účinnou látkou chlorpyrifos-metyl (Reldan 22), ktorá je zrejme tiež schopná významne ovplyvňovať mortalitu lariev vo vnútri napadnutých kvetov. Požerovú účinnosť prípravku, predovšetkým v dobe úživného žeru chrobákov, možno využiť napríklad aplikáciou prípravku s účinnou látkou spinosad (SpinTor). Prípravky s účinnou látkou spinosad sú podľa EU Pesticides database povolené na použitie v celkovo 23 štátoch Európy. Ideou realizovaných pokusov bolo nájsť účinné látky na ochranu ovocných plodín proti kvetovke jabloňovej a nosánikovi jablčnému. Aj keď je v súčasnej ovocinárskej praxi možné využiť na ochranu vedľajšie účinky prípravkov aplikovaných proti iným škodcom, je žiaduce toto spektrum prípravkov rozšíriť.

Podrobnejšie informácie sa dozviete v čísle 1/2018 časopisu Sady a Vinice.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

euralis_dec18

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin