Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

baner-konferencia

kalkulackaNávod na zostavenie predžatevného predajného plánu produkcie

AGROBIZNIS

Mať vypracovaný predajný plán je dôležitým predpokladom úspešnej realizácie produkcie plodín. AGROMAGAZÍN už dlhé roky prízvukuje na dôležitosť toho, aby každý agromanažér mal vytvorený predajný plán svojej produkcie, ktorý predstavuje základný predpoklad úspešného speňaženia svojej úrody. Predajný plán by si mal každý vytvoriť ešte predtým, než plodinu zožne, pretože na trhu sa môžu objavovať zaujímavé cenové príležitosti k predaju počas celého roka. Známy americký marketér Ed Usset z University of Minnesota v USA sa tvorbe predajných plánov pre poľnohospodárov venuje dlhé roky. Vo svojej knihe s názvom Speňažovanie zrnín je jednoduché hovorí o viacerých stratégiách predaja produkcie plodín. V knihe nájdeme i jeho návod na vytvorenie predžatevného predajného plánu produkcie sóje, ktorý možno zhutniť do piatich základných bodov.

 

Tu je sumarizácia:

1. Vytvorte si cenový cieľ pre speňaženie plodiny, ktorý pokrýva vaše výrobné náklady a súčasne dáva priestor pri pre ďalší rozvoj podniku.

2. Stanovte si minimálnu predajnú cenu plodiny.

3. Stanovte si maximálnu predajnú cenu plodiny.

4. Stanovte si termín pre finálnu realizáciu rozhodnutia o speňažení (predaji) produkcie.

5. Zvoľte najvhodnejší nástroj pre speňaženie. Na výber máte forwardový kontrakt, futures kontrakt či opcie, po žatve potom i samotný priamy predaj na fyzickom trhu.

Na Slovensku farmári najčastejšie realizujú produkciu po žatve, pričom začínajú čoraz viac využívať forwardové kontrakty (kontrakt s odberateľom o budúcom predaji). Žiaľ, takmer vôbec nevyužívajú burzové nástroje ako sú kontrakty futures či opcie na futures. To robí ich predajné stratégie stále výrazne rigidnými, čo znamená, že nedokážu dostatočne využívať príležitosti na trhu vo svoj prospech. To platí hlavne v prípade využívania krátkodobejších vzostupov cien na trhu, ktoré ich odberatelia spravidla nie sú ochotní započítavať do forwardových kontraktov.

Celý článok si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 02/2018 na s. 12-13.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

naj agromanazer 2018

najstroj-2019

najnaj-d1
naj-ch1

euralis_dec18

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov