Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

Banner-Adama-980x150px

psenicaProdukcia obilnín v Bielorusku sa zvyšuje

Ing. Ivan Masár, NPPC-VÚEPP


Od roku 2007 produkcia obilnín a strukovín dosahuje v Bielorusku vyše 7,0 mil. ton, čo v rámci Spoločenstva nezávislých štátov predstavuje piate najväčšie množstvo, po Ruskej federácii, Ukrajine, Kazachstane a Uzbekistane.

V roku 2016 bieloruskí poľnohospodári pozberali úrodu obilnín a strukovín v množstve 7,1 mil. ton, z toho pšenica tvorila 33 %, triticale 23 %, jačmeň 18 %, kukurica 10 %, raž 9 % a ovos 6 %. Úroda pšenice v roku 2016 dosiahla 2,3 mil. ton a v porovnaní s predchádzajúcim pestovateľským rokom sa znížila o 556 tis. ton (o 19,2 %). Oproti roku 2005, kedy sa v Bielorusku vypestovalo 1,2 mil. ton pšenice, bola úroda roku 2016 takmer dvojnásobná. V porovnaní s rokom 2000, kedy bieloruskí pestovatelia pozberali z polí 966 tis. ton pšenice, sa úroda v roku 2016 zvýšila dva a pol násobne. Druhou najviac pestovanou obilninou v Bielorusku je triticale, ktorého úroda v roku 2016 dosiahla 1,6 mil. ton. V porovnaní s rokom 2015 bola úroda o 288 tis. ton nižšia (o 14,9 %), ale v porovnaní s rokom 2005 sa zvýšila o 520 tis. ton (o 46,4 %). Pritom v roku 2000 sa v Bielorusku vypestovalo „len“ 311 tis. ton triticale. Treťou najvýznamnejšou obilninou v Bielorusku je jačmeň, ktorého sa v roku 2016 vypestovalo 1,3 mil. ton. Oproti úrode predchádzajúceho roka sa produkcia jačmeňa znížila o 596 tis. ton (o 32,2 %) a v porovnaní s rokom 2005 bola menšia o 611 tis. ton (o 32,8 %). Poľnohospodárske podniky a súkromné hospodárstva v roku 2016 pozberali 651 tis. ton raže, čo bolo množstvo oproti predchádzajúcemu roku o 102 tis. ton menšie (o 13,6 %), oproti roku 2005 menšie o 504 tis. ton (o 43,6 %) a v porovnaní s rokom 2000 to predstavuje pokles o 709 tis. ton (o 52,1 %). Rovnako ako v prípade raže, o 102 tis. ton medziročne 2016-2015 poklesla produkcia ovsa. V roku 2016 bieloruskí pestovatelia dosiahli úrodu ovsa 390 tis. ton, čo je v porovnaní s úrodou roku 2005 o 219 tis. ton menej (o 36,0 %) a v porovnaní so žatvou v roku 2000 o 105 tis. ton menej (o 21,2 %). Úroda kukurice v Bielorusku v pestovateľskom roku 2016 dosiahla 740 tis. ton a v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zvýšila viac ako dvojnásobne, konkrétne o 517 tis. ton.

 

Tab.:Produkcia obilnín v Bielorusku a geograficky susediacich krajinách (v mil. ton)

Roky

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Bielorusko

8,2

6,7

8,0

8,8

7,2

9,0

8,2

7,1

Ruská federácia

97,1

61,0

94,2

70,9

92,4

105,3

104,8

120,7

Lotyšsko

1,7

1,4

1,4

2,1

1,9

2,2

3,0

2,7

Litva

3,8

2,8

3,2

4,7

4,5

5,1

6,1

5,1

Poľsko

29,8

27,2

26,8

28,5

28,5

31,9

28,0

29,8

Ukrajina

46,0

39,3

56,7

46,2

63,1

63,9

60,0

66,0

Zdroj: National Statistical Committee of the Republic of Belarus

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

euralis_dec18

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin