Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

baner-konferencia

nemeth-jurajJ. Németh: Hektár je rovnaká výmera v Nemecku i na Slovensku

Béla Susla

Otázka: Budúcnosť európskej Spoločnej agrárnej politiky (SPP) po roku 2020 rezonuje dnes už na každom kroku.

Slovenskí poľnohospodári sú jednoznačne proti dvojakému metru vo výške priamych platieb medzi staršími a novšími členmi únie. Predseda SPPK Milan Semančík sa pred časom vyjadril, že "Spoločná poľnohospodárska politika by mala byť spoločnou, ale my stále hovoríme, že nie je. Východná Európa ťahá za kratší koniec, a peňazí je tam menej."

Odpoveď:

Stále to zdôrazňujem, že platby za hektár mali byť vyrovnané už od vstupu Slovenska do Európskej únie. Teraz o tom rokovať? Hneď pri vstupe do EÚ sme mali mať také podmienky aké mali starší členovia. Vždy to aj podložím veľmi jednoduchým príkladom: jeden hektár, teda 100x100 metrov je rovnaká plocha aj v Nemecku, aj vo Francúzsku, aj na Slovensku. Stropovanie priamych platieb veľmi rázne odmietame. Lebo ak my máme väčšie podniky tak, samozrejme, máme aj väčšie náklady. Totiž musíme mať obšírnejší strojový park, musíme mať tiež väčšie sklady...

Otázka: Bude to tvrdý boj, politický aj hospodársky. Dá sa očakávať od SPP, že Slovensko dosiahne z nej isté pozitívne zložky?

Odpoveď:

Myslím si, že stropovanie nebude. Čo sa týka platieb, dúfam, že sa konečne už vyrovnajú, lebo ak nie, slovenským poľnohospodárom sa bude veľmi ťažko žiť. O konkurencieschopnosti vôbec nebudeme môcť hovoriť. A keď štátna pomoc bude pre slovenský agrorezort na úrovni jedného milióna eur, tak to by už bola úplná tragédia. Okolité štáty sú na tom výrazne lepšie, napríklad Česko má pre agrárne odvetvie štátnu pomoc 150 miliónov eur, Maďari majú okolo 260 miliónov, Rakúšania cez 300 miliónov. Samozrejme, okrem dotácií z Európskej únie. A dotácie od štátu by mali smerovať do určitých špecifických oblastí, predovšetkým do špeciálnej rastlinnej výroby a živočíšnej výroby. Ale napríklad aj do pestovania šošovice. Aby sme ju nemuseli dovážať, ale vyprodukovať ju na Slovensku. Na hektár by sme privítali dotáciu povedzme 200 eur, a tak výkupná cena by nás až tak nezaujímala ako nás zaujíma teraz. V tom prípade by sme mohli predávať tonu šošovice za 700 eur, možno aj za 650 eur, a vďaka podpore by sme mali príjem rovnaký, ako keď predávame náš produkt za 800 eur. My to máme približne vyrátané tak, že príjem z hektára musíme mať okolo 1 000 eur, aby sme mali všetky náklady vykryté.

Celý rozhovor s Jurajom Némethom, konateľom Agrolens spol. s r.o., Čenkovce nájdete v AGROMAGAZÍNe 02/2018

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

naj agromanazer 2018

najstroj-2019

najnaj-d1
naj-ch1

euralis_dec18

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov