Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

mliekoMliekové farmy v Írsku s nedostatkom pracovníkov

Prvovýrobcovia mlieka v Írsku vyjadrujú vážne obavy z nedostatku pracovných síl počas rušnej jarnej sezóny. Rozmach mliekového sektora v krajine pritom pokračuje už aj rámec stanovených cieľov.

Najväčšie združenie mliekových farmárov v krajine Dairygold v tejto súvislosti ohlásilo, že až 25 % dodávateľov mlieka považuje nedostatok kvalifikovaných pracovníkov za najväčšie riziko pre napĺňanie svojich plánov do budúcna, s aktuálnym deficitom viac ako 530 pracovníkov. Detailná analýza súčasného stavu potvrdzuje obavy o narušenie pozitívneho vývoja fungovanie fariem, čo by mohlo výrazne spomaliť ďalšiu expanziu domáceho mliekového sektora, ako významnej zložky národného hospodárstva. Výskumný pracovník Paidi Kelly z Írskeho štátneho ústavu pre rozvoj agropotravinárskeho sektora (TEAGASC) konštatuje, že zvýšenie celkových stavov kráv po zrušení obmedzujúcich kvót o 350 tis. jedincov malo za následok zvýšenie požiadaviek na objem a rozsah vykonávaných prác v domácich chovoch. Očakáva sa, že do roku 2025 bude potrebné zabezpečiť viac ako 6 000 nových pracovníkov. Produkcia mlieka by mala v rámci tohto obdobia vzrásť na 8,3 mld. litrov a celkové stavy kráv z 1,4 mil. na výsledných 1,6 mil. jedincov. V krajine prebiehajú aj intenzívne programy na rozvoj požadovaných zručnosti pre potenciálnych pracovníkov na čiastkové úväzky. Pilotný program realizovaný na juhovýchodnej časti územia potvrdil opodstatnenosť projektu. Vyhľadávané sú najmä štvortýždňové kurzy dojičov, ktoré sú poskytované bezplatné a prebiehajú vo viacerých regiónoch krajiny. Spoločnosť FRS, ktoré organizuje školiace programy zaznamenala počas uplynulých 3 rokov nárast záujmu každoročne o 15 -20 %. Zástupkyňa spoločnosti odhaduje, že absolventi programov, môžu za prácu na farme pomýšľať na prijem vo výške približne 8 000 libier. Výskumný pracovník z TEAGASC však upozorňuje, že prílišný optimizmus môže byť v konečnom dôsledku kontraproduktívny. V prípade potvrdenia aktuálneho trendu, kde skutočný nárast produkcie prekonáva predikcie, môže dôjsť k prílišnému pracovnému vyčerpaniu farmárov, čím výkonnosť fariem nakoniec utrpí.

Zo zdrojov independent preložil a upravil:

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV Nitra

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

euralis_dec18

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin