Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

mincaStanovisko SPPK k novele zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora /SPPK/ víta legislatívnu úpravu zákona č. 362/2012 Z.z.

o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch.

SPPK už od októbra 2016 spolupracovala s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ostatnými organizáciami zastupujúcimi agropotravinársky sektor pri príprave návrhu novely predmetného zákona. V predbežnom pripomienkovom konaní spustenom v lete 2017 bolo zo strany SPPK zaslaných na MPRV SR 65 zásadných pripomienok.

"Z hľadiska pripravovaných zmien a ich uplatnenia v praxi bude veľmi dôležité, aby novela zákona bola v praxi 100% vykonateľná a kontrolovateľná. Nepoznáme síce najaktuálnejšiu verziu novely zákona. Je však žiaduce, aby sa pripravila v takej podobe, aby slovenskí dodávatelia potravín do obchodných reťazcov dodávali svoj tovar konečne so vztýčenou hlavou. V zákone je dôležité zadefinovať neprimerané podmienky tak, aby kontrolný orgán mohol stanoviť, že dané konanie v obchodnom vzťahu neprimeranou podmienkou je, aj keď nie je presne pomenované v legislatíve", uviedol podpredseda SPPK Dušan Janíček v reakcii na pripravovanú novelu zákona.

Slovenskí poľnohospodári a potravinári odmietajú, aby naďalej ťahali v rámci obchodno-dodávateľských vzťahov za kratší koniec a aby veľké obchodné systémy zneužívali ich ekonomickú silu. Medzi najviac kritizované nekalé obchodné praktiky patrí najmä dĺžka splatnosti faktúr alebo platenie rôznych poplatkov za zalistovanie či konanie narodeninových osláv obchodných reťazcov pôsobiacich na území Slovenska.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

euralis_dec18

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin