Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

kukuricaZVKSOS diskutoval o projekte Čistá línia bez použitia GMO 

V roku 2016 Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností (ZVKSOS) predstavil projekt tzv. „Čistej línie bez použitia GMO“ vicepremiérke a ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Gabriele Matečnej a následne v júni informoval na svojej tlačovej konferencií širokú verejnosť o tomto zámere.

Za pravdu nám dala aj iniciatíva mnohých krajín EÚ ohľadne požiadaviek na výrobu a distribúciu potravín v rámci živočíšnej výroby (mäso, mlieko, vajcia), na bez GMO (geneticky modifikované organizmy) produkciu.

ZVKSOS ako záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú aj pestovatelia bielkovinových plodín, ich spracovatelia, obchodníci s agrokomoditami, ich distribútori, skladovatelia, výrobcovia krmív a kŕmnych zmesí a chovatelia hospodárskych zvierat pre potravinárske účely, vytvoril systém v celej tejto horizontále, od „vidiel až po vidličku.“ Vypracoval štandardy bez GMO pre všetky zainteresované subjekty. Prvotným impulzom certifikácie na bez GMO produkciu bola výhoda Slovenska, ktorá spočíva v možnosti absolútnej sebestačnosti v produkcii krmív – predovšetkým sóje – ktorá je momentálne z dovozu jediným zdrojom GMO. Táto nesporná výhoda oproti krajinám s vysokou spotrebou sóje na výrobu krmív spočíva v tom, že dokážeme pokryť z hľadiska dopestovanej sóje potreby domáceho krmivárskeho priemyslu. V ekonomickom vyjadrení už len obmedzenie dovozov sóje na kŕmenie predstavuje v našom prípade úsporu okolo 35 – 40 mil. EUR ročne. Táto pridaná hodnota zostane v domácom agrosektore.

Spolu s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sme vypracovali komplexný materiál na certifikáciu bez GMO produkcie z oblasti agrosektora. Pre pestovateľa a spracovateľa sójových bôbov je určená certifikácia na používanie značky „Slovak Soya“ v štandarde ich pestovania a spracovania v „Čistej línii bez použitia GMO.“ Ďalšie subjekty vystupujúce v horizontále uvedenej vyššie budú môcť po úspešnej certifikácii používať značku „Vyrobené bez použitia GMO.“ Takéto poľnohospodárske a potravinárske prevádzky budú uvedené v Registri certifikovaných subjektov Čistej línie bez použitia GMO, čo bude verejne dostupná databáza určená pre kontrolu a získanie informácií o obchodných partneroch z tejto oblasti.

Na základe nábehu na tento systém sa v dňoch 18. a 19.1.2018 (Dargov) uskutočnili prvé odborné semináre určené pre pestovateľov sóje, vzhľadom na agrotechnické termíny pestovania tejto plodiny. Semináre boli určené pre časť pestovateľov z Východného Slovenska. Ďalšie semináre sa uskutočnia v 7. týždni 2018 a sú určené pre pestovateľov z okolia Rimavskej Soboty a Dvorov nad Žitavou. Jedná sa o predstavenie projektu s komplexnými informáciami aj ohľadne osív, výživy a ochrany sóje v podmienkach Slovenska a spracovania sójových bôbov na našom území.

Máme za to, že naša „malosť“ sa v tomto prípade stáva výhodou z hľadiska sebestačnosti dopestovania a spracovania sójových bôbov pre domáci krmivársky priemysel, čo v konečnom dôsledku zabezpečí atraktivitu a konkurencieschopnosť našich slovenských agroproduktov a podporí tak aj deklarovanú potrebu bezpečných potravín pre našich občanov.

Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností (ZVKSOS)

konferencia2019_300x90

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

naj agromanazer 2018

najstroj-2019

euralis_dec18

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin